بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه بحران هويت در جواني

تعداد صفحات:64
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بحران هويت و نوجواني
فايده و اهميت طرح تحقيق
تعريف اصطلاحات
هويت
بحران هويت
اختلال هويت
هويت خود
مفهوم شناسي هويت
هويت از منظر اريكسون
بررسي تاريخي
اريكسون و انسان آرماني هويت جو
هويت در يك نگاه
بحران هويت
آشفتگي هويت
اختلال هويت
پيامدهاي فقدان هويت
مشغوليت بي هدف
هيجانات جانشين ناپذير
شخصيت منفعل
ويليام گلاسر
آلپورت و انسان آرماني بالغ
اشپرانگرور و ميكر فلسفه خواهانه به درون كاوي و خودشناسي
هويت از منظر قرآن فلاسفه
برخي از برداشت هاي رايج درباره هويت
هويت همچون ميراث
هويت همچون احساس
هويت همچون راهبرد
تحليل برداشت هاي رايج درباره هويت
هويت در ديدگاه اسلامي
تعيين هويت از نظر فلسفه اسلامي
تبيين هويت از منظر قرآن كريم
منابع و ماخذ

مقدمه:
از ويژگيهاي عصر جديد جريان شتاب آلود زندگي است، حوادث و رويدادهاي گوناگون آن چنان با سرعت پديد مي آيند كه فرصت تفكر و تامل را از آدمي سلب ميكند در نتيجه مجالي براي تفرج در دنياي درون جهان برون باقي نميگذارد و انسان اين موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفكر را حس نميكند بلكه انگيزه كافي براي انديشيدن در باب ضروريات زندگي در خود نمي يابد حاصل اين روند، بيگانگي او با خويشتن و جهان خارج از خويش است ولي آن چه دردآورتر عميقتر و دشوار تر رخ مي نمايد بيگانگي با خود (عالم درون) است.
در كلام الهي از خود بيگانگي حاصل از خدا بيگانگي تلقي شده است آن جا كه ميفرمايد در زمره آناني نباشيد كه خداي را از ياد برند، پس خود را نيز از ياد بردند.
امروزه از خود بيگانگي معماي بزرگ و معضل فكري انديشمندان و نويسندگان نام آور ميباشد. به گفته اريك فروم از زمان دكارت تاكنون هويت فرد از بزرگ ترين مشكلات فلسفه جديد بوده است.
الكسيس كارل در بحث از انسان اين موجود ناشناخته چنين مينويسيد. ما ميخواهيم معناي زندگي و مرگ را بدانيم چرا بايد زيست؟ به كجا ميرويم؟ سرنوشت روان ما چيست؟
وايتهد، رياضيدان و فيلسوف برجسته معاصر معتقد است كه در عصر جديد انسان در لابه لاي شهرهاي بزرگ و جمعيت هاي انبوه و متراكم، بخشي از حقيقت وجودي خويش را از دست داده است و احساس تعلق به جايي ندارد تعبيري كه در حال حاضر براي از خود بيگانگي به كار ميرود فقدان هويت است كه به عقيده اركسيون مفهوم بحران هويت گوباتر و جامع تر است. او هر يك از مراحل رشد آدمي را توام با يك بحران ميداند ولي شروع بحران هويت را از دوره نوجواني دانسته و دامنه آن را به دوره جواني امتداد ميدهد. شايد بتوان اريكسون را موفق ترين نظريه پردازي دانست كه در عرصه روانشناسي، مفهوم هويت را به ما شناسانده است. شايد بتوان هويت را به محورهاي مختصات تشبيه كرد.
در رياضيات نقطه با تعيين طول و عرض آن در دستگاه محورهاي مختصات قابل تعريف، محاسبه و عمليات رياضي است و در غير اين صورت نقطه را نميتوان در محاسبات رياضي وارد نمود لذا همان گونه كه در طول و عرض نقطه هويت آن را تشكيل ميدهد. ويژگي هاي گوناگون و متعددي نيز هويت آدمي را تعيين ميكند.
ارزش و جايگاه بحث هويت بي نياز از ارائه دليل است وليكن تنها به ذكر يك مورد اكتفا ميشود. بر اساس قاعده عقلي، تعرف الاشياء با ضدادها يعني هر چيزي با ضدش شناخته ميشود كافي است توجهي به آثار پيامدها و نتايج ناگوار فقدان هويت داشته باشيم و از عمق رنج و دردي كه جوانان بي هويت احساس ميكنند. آگاه شويم بخش قابل توجهي از افسردگي ها و احساس پوچي و درون تهي شدن ها و روزمرگي ها نتيجه منطقي بي هويتي است.
در اين تحقيق سعي شده است كه علاوه بر تعيين جلوه هاي متنوع هويت كه شامل هويت فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي و … پرداخته و به ارتباط بين آن ها اشاره شود و راه كارهاي تكوين و تقويت هر يك پيشنهاد گردد.برچسب ها : اجتماعي , افسردگي , انديشيدن , بحران هويت , بي هويتي , تفكر و تامل , خانواده , دانلود پروژه , ديدگاه اسلامي , روانشناسي , رياضيدان , فرهنگ , فلاسفه , فلسفه اسلامي , فيلسوف , قرآن , قرآن كريم , مفهوم شناسي , نوجواني ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:20 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 5

دانلود پروژه آسيب شناسي اجتماعي زنان (فرار دختران از خانه)

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مسئله شناسي فرار از خانه
تعريف فرار
تبيين عوامل موثر در فرار دختران
عوامل فردي
شخصيت هاي ضد اجتماعي
شخصيت هاي خود شيفته
شخصيت هيستريونيك (نمايشي)
روابط در خانواده
خشونت
محدوديت مطلق
آزادي مطلق
وسايل ارتباط جمعي
شهر نشيني
تغيير ارزش ها
مشكلات اقتصادي
ضعف نظارت اجتماعي
پيامدهاي فرار دختران
پيامدهاي فردي
پيامدهاي خانوادگي
پيامدهاي اجتماعي
نقد برخي عملكردها
پيشنهادات

مقدمه:
امروزه جوامع گسترده به دليل پيچيدگي هاي خاصي كه در اين نوع جوامع وجود دارد، با مشكلات و مسائل فراواني در زمينه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي روبرو هستند و هميشه همراه با پيشرفت با انواع آسيب هاي اجتماعي روبرو بوده اند.
از جمله اين آسيب ها ميتوان از ترك ناگهاني دختران از خانه ياد كرد، كه اين مسئله در جامعه ما به دليل وجود معيارها و هنجارهاي ديني و خانوادگي، يك نوع اسيب اجتماعي محسوب ميشود كه بايستي به دنبال ريشه يابي اين مسئله باشيم. و به جاي پاك كردن صورت مسئله به دنبال يافتن راه حلي مفيد باشيم.

تعريف فرار:
فرار از خانه و اقدام به دوري و عدم بازگشت به منزل و ترك اعضاي خانواده، بدون اجازه از والدين يا وصي قانوني خود، در واقع نوعي واكنش نسبت به شرايطي است كه از نظر فرد نامساعد، غير قابل تحمل و بعضا تغيير ناپذير است. اين عمل معمولا بعنوان مكانيسم دفاعي به منظور كاهش ناخوشايندي و خلاصي از محرك هاي آزار دهنده و مضر و دستيابي به خواسته هاي مورد نظر و عموما آرزوهاي دور و دراز انجام ميشود.
امروزه در اكثر كشورهاي جهان فرار از خانه به يك معضل جدي اجتماعي تبديل شده است. در جامعه ما نيز، مسئله فرار دختران بعنوان يك معضل مطرح ميباشد.
اما در مورد مسئله فرار از خانه، ميتوان اين گونه بيان كرد كه اقدام به فرار هم از سوي پسران و (مردان متاهل) و هم از سوي دختران (و زنان متاهل) انجام ميشود. البته دلايل چنين اقدامي توسط مردان متاهل و پسران با يكديگر متفاوت است. زنان متاهل نيز اغلب به خشونت و مفاسد اخلاقي همسر يا اغفال و مفاسد اخلاقي خود از خانه متواري ميشوند.
در شرايطي ممكن است كه اقدام به فرار به همراه فردي از جنس مخالف با زمينه دوستي و قرار ملاقات انجام شود. اخيرا مواردي از فرارهاي گروهي در بين دختران مشاهده شده است. اما اغلب دختران به تنهايي فرار ميكنند.
اغلب فرارها از شهرستان ها به مركز و يا شهرهاي بزرگ انجام ميشود هر چند كه مبدا و مقصد معدودي از فرارها نيز بالعكس ميباشد و گاهي نيز از شهرهاي كوچك و بزرگ به قصد عزيمت به كشورهاي ديگر اتفاق مي افتد.
برخي از دختران براي نخستين بار اقدام به فرار ميكنند و دسته اي ديگر عليرغم تلاش هاي مددكاران جهت بازگشت به محيط خانه و خانواده مجددا از محيط خانه ميگريزند.برچسب ها : آسيب شناسي , اغفال , خشونت , دانلود پروژه , روابط در خانواده , زمينه دوستي , زنان متاهل , شهر نشيني , علوم اجتماعي , فرار از خانه , فرار دختران , فرار دختران از خانه , مددكاران , مردان متاهل , مشكلات اقتصادي , مفاسد اخلاقي , مكانيسم دفاعي , والدين , وسايل ارتباط جمعي , وصي قانوني ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:20 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 5

دانلود پروژه اجتماعي شدن كودك

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اجتماعي شدن و دور زندگي
رشد اوليه كودك
رشد ارداكي
كودك گريه و لبخند
كودك و مادر
پيدايش واكنش هاي اجتماعي
دلبستگي و محروميت
اجتماعي شدن كودك
نظريه هاي رشد كودك
نظريه فرويد
نظريه جي . اچ . مير
نظريه پياژه
ارتباط ميان نظريه ها
عوامل اجتماعي شدن
دوره زندگي
منابع و مآخذ

مقدمه:
از منظر علم جامعه شناسي، دوران كودكي يك پديده نيست؛ بلكه يك مفهوم است. در واقع پيش از آن كه وجود خارجي داشته باشد، تصويري است كه در ذهن مردم جوامع مختلف شكل ميبندد. دوران كودكي نه يك مفهوم ثابت كه مفهومي متغيير است؛ يعني با توجه به تجربيات مردم هر جامعه و ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن جامعه، در ذهن جمعي مردم شكل گرفته و تبلور پيدا ميكند. به همين دليل است كه سن دوران كودكي، طول زماني آن و توقعات و تصورات نسبت به آن در جوامع مختلف متفاوت است. تصوري كه ما از دوران كودكي انسان داريم. با تمام جوانبش با تصوري كه در ديگر جوامع نسبت به دوران كودكي وجود دارد، بسيار متفاوت است، كه اين تفاوت تنها مختص جوامع مختلف نمي باشد حتي با گذر زمان نيز فرق هايي به وجود مي آيد.
با توجه به معناي جامعه شناختي لفظ كودك را بر كسي مي توان اطلاق كرد كه وظيفه اجتماعي بر دوش ندارد و كودك تا زماني كودك است كه موظف نيست.
رشد سطح اقتصادي جوامع و به كارگيري ابزار جديد توليد كه عملاً نياز به نيروي كار انساني را كاهش ميدهد، موجب ميشود كه كودكان ديرتر از گذشته وارد بازار كار و قواعد بزرگسالانه آن شوند؛ به عبارت ديگر ديرتر موظف به انجام وظايف اجتماعي ميشوند و در نتيجه مي توانند كودكي كنند. معناي اين سخن به رسميت شناختن دوران كودكي توسط جامعه اي است كه كودك در آن زندگي ميكند. حال جوامع مختلف با توجه به شرايط و به خصوص سطح رشد اقتصادي ويژه خود، اين دوران را در شكل هاي مختلف و با طول زماني متفاوت ميپذيرند.
بنا به گفته ها، مفهوم كودكي يك ابداع اجتماعي و خاص دوران مدرن است و از سابقه اي طولاني برخوردار نيست. تا پيش از بروز رشد اقتصادي و پيدايش انقلاب صنعتي در اروپا، اين مفهوم به شكل امروزين آن ابداع نشده بود رشد روحي و جسمي كودك اين زاده اشرف مخلوقات در پي روندي آهنسته و پيوسته ممكن ميشود. كه در اين جا سعي ميكنم به مراحل رشد به صورت اختصار بپردازيم.
به اميد اين اميد كه تا حدي هرچند كم و مختصر موفق شوم كه اندكي وارد دنياي پيچيده كودكي شوم.برچسب ها : اجتماع , اقتصاد , انقلاب صنعتي , جامعه شناسي , دانلود پروژه , دلبستگي , رشد كودك , زندگي , سطح اقتصادي , سياسي , علوم اجتماعي , فرهنگ , لبخند , مادر , محروميت , نظريه فرويد , نظريه پياژه , واكنش هاي اجتماعي , وظيفه اجتماعي , كودك , گريه ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:19 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 3

دانلود پروژه اجتماعي بودن انسان

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وابستگي ما به ديگران
جنبه فطري بودن آن
جنبه تامين نياز
حاصل حيات اجتماعي
لزوم ضابطه و اخلاق
ضرورت وجود ضوابط
اخلاق و فوائد وجودي آن
تعاريف اخلاق
فرق بين آداب و اخلاق
فرق اخلاق و وظيفه
اهميت اخلاق در اسلام
خلقيات در اسلام
دسته بندي مسائل اخلاقي
فوائد و آثار اخلاق
اخلاق و ايمان
اخلاق و عزت
اخلاق و سعادت
اخلاق و رشد
توصيه ها به اخلاق
اصول و ضوابط اخلاقي اسلامي
نقاط اشتراك در حيات
اصول حيات مشترك
اصول و ضوابط اخلاقي
اصل وحدت در تبار
اصل احترام به ا نسانيت
اصل دوست داشتن مردم
اصل اصلاح فيمابين
اصل حسن خلق
اصل نرمي و مدارا
اصل وفاي به عهد
اصل صداقت و پاكي
اصل مسئوليت پذيري
اصل عدالت و انصاف
اصل خيرخواهي
اصل حركت به نفع ديگران
اصل تعاون
اصل مساوات و مواسات
اصل تواضع
اصل اهتمام به امور مردم
اصل نظارت اجتماعي
اصل حرمت جمع
اصول ديگر
اصل ياد خدا
ويژگي هاي اخلاقي يك مسلمان
طبيعت و خوي او
در كليات اخلاق
سجاياي او
از نظر زبان
در رابطه با انسان ها
در برابر اسرار مردم
در اختلافات
خود داري در مشي خصوصي
معاشرت در خانواده
معاشرت زوجين
اساس روابط در خانواده
احترام
معاشرت مرد با زن
ديد اسلام به زن
درخواست براي زن
در برابر لغزش ها
معاشرت زن با شوهر
معاشرت والدين با فرزندان
ضرورت تربيت كودك
نيكي به كودك
معاشرت فرزندان با والدين
اطاعت از والدين
نيكي به والدين
معاشرت با خويشان و نزديكان
حقوق معاشرتي
فوائد صله رحم
در رابطه با ديگران
منابع و مأخذ

مقدمه:
حيات هر انسان لااقل از سه جنبه قابل ملاحظه و بررسي است:
1) از لحاظ جنبه هاي زيستي كه در آن سعي داريم مباحثي چون وراثت و صفات ارثي، جنبه هاي مربوط به وزن و شكل و قد و حجم و وظايف الاعضاء سلامت و بيماري، زشتي و زيبايي، طول عمر، استخوان بندي، وضع غدد، غرائز و … را مورد بررسي قرار دهيم.
2) از لحاظ جنبه هاي اجتماعي كه در آن بحث از مباحثي چون شخصيت، رفتار اجتماعي، طرز برخوردها و معاشرت ها، حدود و حقوق، طرز فكرها و موضعگيري ها، آموخته ها و مكتسبات از محيط و فرهنگ، كيفيت عمل، نحوه مواجهه با مشكل و … است.
3) از لحاظ جنبه هاي معنوي و رواني و عاطفي كه ارزش حيات و مباحث مربوط به تشكيل شخصيت و رتبت و موقعيت اجتماعي انسان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
با اين كه برخي از اين ابعاد ظاهراً به فرديت فرد مربوط مي شدند اگر نيكو بررسي شود دور از تاثير پذيري از جمع و حيات جمعي و نفوذ افراد و اشخاص ديگر نيستند. در امري چون هوش و استعداد، در بيماري مادرزادي، در سلامت يا بيماري اعصاب و روان، آدمي ساخته و پرداخته نفوذ ديگران و لااقل والدين است.برچسب ها : آداب , احترام , اخلاق , اخلاقي اسلامي , استخوان بندي , اسلام , انسان , انصاف , ايمان , تربيت كودك , تعاون , جنبه هاي اجتماعي , حسن خلق , حقوق معاشرتي , خانواده , خيرخواهي , دانلود پروژه , زوجين , سعادت , صداقت , ضوابط اخلاقي , طبيعت , طول عمر , عدالت , عزت , علوم اجتماعي , فرزندان , مدارا , مسئوليت پذيري , مسائل اخلاقي , مساوات , معاشرت , نظارت اجتماعي , والدين , وفاي به عهد , ياد خدا ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 6

دانلود پروژه رابطه جسم و روان

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اعتماد به نفس براي يك عمر
ده كليد براي تقويت روحيه
خود را بشناسيد
به خودتان ارزش بدهيد و به خود اعتماد داشته باشيد
بيش از حد توان تان كار نكنيد
از افراد منفي دوري كنيد
مثبت فكر كنيد
ورزش، ورزش، ورزش
بخشي از اوقاتتان را تنها بگذاريد
به ديگران كمك كنيد و اجازه دهيد ديگران به شما كمك كنند
ارتباط و مراودات
موقع احتياج، كمك بطلبيد
شادي، بهترين داروي جسم و روان
بخنديد تا شاداب بمانيد
چگونه فردي دوست داشتني شويم
چگونه يكديگررا بهتر بفهميم؟
ده روش كار آمد جهت كاهش فشار رواني (استرس)
با صرف غذا آرامش بيابيد
از خود سه سوال بپرسيد
با دويدن از بار مشكلاتتان بكاهيد
ديدگاه هاي خودتان را بررسي كنيد
نفس هاي عميق بكشيد
خنده كنان تنش زدايي كنيد
چاي سبز فشار روحي را كاهش ميدهد
به فكر بي كاري و استراحت خود هم باشيد
عبادت كنيد
تمرينات آرام بخشي (ريلكسيشين)انجام دهيد
با افسردگي چه كنيم؟
علائم بيماري
ناگهاني و تدريجي
منابع

چكيده:
رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) آن چنان نزديك است كه روان را مجموعه تجربه انساني كه تابع يك نظام عصبي است. تعريف كرده‌اند.
در اين تحقيق سعي شده است مشكلات اساسي و تقريباً گسترده تر روحي و رواني بررسي شود و راه كارهاي كليدي در رابطه با آن ها به صورت خلاصه و نكته نكته بيان گردد. مسائلي از قبيل اعتماد به نفس، استرس، افسردگي و… بررسي ميشود.

مقدمه:
ميتوان گفت هيچ موضوع رواني وجود ندارد كه نتوان آن را از ديدگاه فيزيولوژيك بررسي كرد. از طرف ديگر، مرز مشخصي بين فيزيولوژي (جسم) و روان شناسي (روان) وجود ندارد. براي مثال، وقتي بينايي را مطالعه ميكنيم، در قلمرو فيزيولوژي هستيم، حال آن كه مطالعه ادراك بينايي جزء روانشناسي است، ولي به درستي نمي‌دانيم مطالعه حس بينايي در كجا خاتمه پيدا ميكند و مطالعه ادراك بينايي از كجا آغاز ميشود.
در يك ديد كلي ميتوانيم بگوييم كه تجزيه و تحليل رواني رفتارهاي مختلف در واقع دنباله تجزيه و تحليل‌هاي فيزيولوژيكي رفتار اعضا مختلف است، با يك حركت مضاعف از روانشناسي به فيزيولوژي و از فيزيولوژي به روانشناسي.
با مطالعات روانشناختي به تدريج راه هاي گسترده اي در رابطه شناخت بين جسم و روان آدمي كشف شد و راه حل هاي مختلفي براي مواجهه با مشكلات روحي مشخص گرديد. اميدواريم با مطالعه اين تحقيق بتوانيد گام هاي موفقيت را بهتر برداريد. اهداف، احساسات و محدوديت هاي خويش را بشناسيد و با آرامش با آن ها برخورد نماييد. اما مهم اين است كه تعادل را در زندگي حفظ كنيم. بهتر است در تعيين اولويت ها بازنگري كنيد.برچسب ها : استرس , اعتماد به نفس , افراد منفي , افسردگي , تقويت روحيه , جسم , دارو , دانلود پروژه , روانشناسي , ريلكسيشين , شاداب , شادي , فشار رواني , فيزيولوژي , نفس هاي عميق , ورزش , چاي سبز ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 3

دانلود پروژه افسردگي در نوجوانان علل و روش‌هاي درمان

تعداد صفحات:21
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
افسردگي چيست؟
حالت غمگيني با افسردگي چه تفاوتي دارد؟
منظور از افسردگي حاد يا گذرا چيست؟
افسردگي پايدار و مداوم چيست؟
فراواني افسردگي در بين گروه‌هاي مختلف مردم در چه حد است؟
اهداف هيجاني، انگيزشي، رفتاري و فيزيولوژيكي
هدف درماني: كاهش عدم رضايت (پايين بودن ميزان فعاليت‌هاي خوشايند)
مداخله درماني
هدف درماني :‌ شيوه مقابله با انديشه خودكشي يا اقدام به آن
ارزيابي احتمال خودكشي
مداخله درماني
هدف درماني : به حداقل رساندن بي انگيزگي (تنبلي)‌
مداخله درماني
هدف درماني :‌ كاهش علائم و نشانه‌هاي جسماني افسردگي
مداخله درماني
منابع

افسردگي چيست؟
افسردگي شايع‌ترين اختلال خلقي و عاطفي و بزرگترين بيماري رواني قرن حاضر است. به بيان ساده‌تر، افسردگي يك واكنش رواني ـ زيستي در برابر فشارها و استرس‌هاي زندگي است. چنين حالت واكنشي و اختلال خلقي محدود به زمان و مكان خاصي نيست و ميتواند در هر زمان و هر مكان و براي هر شخصي در هر موقعيتي كه باشد، پديد آيد.
در واقع خلق آدمي حاصل مجموعه‌اي از واكنش‌هاي عاطفي در يك موقعيت خاص و زمان معين است. به سخن ديگر، خلق يك زمينه عاطفي زيربنايي است كه آكنده از گرايش‌هاي هيجاني و غريزي بوده، به حالت‌هاي رواني، احساسي انسان طعم خوشايند يا ناخوشايند ميدهد و در بين دو قطب لذت و درد در نوسان است. يك تغيير محسوس يا انحراف از حالت طبيعي و متعادل خلق ميتواند به صورت اندوه و غم‌زدگي مشخص گردد. اگر شدت يا مدت زمان اندوه از حد متعارف تجاوز كند، يا در يك شرايط خاص به صورت يك اختلال قابل توجه و بيمار گونه ظاهر شود، ميتواند به يك خلق افسرده تبديل گردد.برچسب ها : افسردگي , انديشه خودكشي , تنبلي , دانلود پروژه , درمان , روانشناسي , غمگيني , فيزيولوژيك , نوجوانان , هيجاني ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 4

دانلود پايان نامه بررسي رضايت مندي دانشجويان دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تقديم به
تشكر و قدرداني
چكيده
فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي
هدف جزيي
فرضيه هاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
محدوديت هاي قابل كنترل
محدوديت هاي غير قابل كنترل
تعريف واژگان
مكان ورزشي
فضاي روباز
فضاي سر پوشيده
فضاي چند منظوره
فضاي تك منظوره
تجهيزات ورزشي
دروس عملي
دروس تئوري
اساتيد عملي
اساتيد تئوري
كاركنان
منابع انساني
رضايت مندي
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه‌ تحقيق
مقدمه
تاريخچه اماكن و فضاهاي ورزشي در ايران
بهره وري
آمار
آمار اماكن و تاسيسات ورزشي
ژيمنازيوم
استاديوم
زمان بهره برداري از اماكن و تاسيسات ورزشي
آمار منابع انساني
پايه هاي علمي
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات خارج از كشور
فصل سوم
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات و وسيله جمع آوري
روش تجزيه تحليل اطلاعات
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه
يافته هاي تحقيق
بحث و نتيجه گيري
منابع
پرسشنامه رضايت شغلي (JDI)

چكيده:
امروزه پديده ورزش بعنوان يك ضرورت انكار ناپذير و نياز اساسي و زير بنايي همه جوامع به طور چشمگيري مورد توجه همگان قرار گرفته است و كشورهاي مختلف برنامه هاي وسيعي را براي توسعه ورزش در جوامع خود طراحي و اجرا ميكنند، به اين منظور به بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي و منابع انساني و تاثير آن ها بر ميزان مشاركت ورزش دانشجويان پرداخته ميشود.
تحقيق حاضر به بررسي رضايت مندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در سال تحصيلي 88- 1387 ميپردازد. جامعه آماري اين تحقيق، دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز ميباشد و نمونه آماري نيز برابر با جامعه آماري ميباشد.
جمع آوري اطلاعات با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان دانشجويان تربيت بدني صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه: 3/74 درصد از دانشجويان تربيت بدني ميزان رضايت مندي شان از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در حد متوسط، 8/17 درصد در حد ضعيف و 9/7 درصد در حد خوب ميباشد.
همچنين اختلاف معني داري در ميزان رضايت مندي بين دانشجويان دختر و پسر ورودي سال هاي مختلف ديده نميشود.برچسب ها : استاديوم , تاسيسات ورزشي , تجهيزات ورزشي , تحقيق , تربيت بدني , جامعه آماري , دانشجويان , دانلود پايان نامه , رضايت شغلي , رضايت مندي , روش تحقيق , فضاي تك منظوره , فضاي روباز , فضاي سر پوشيده , فضاي چند منظوره , مديريت , مديريت ورزشي , مكان ورزشي , منابع انساني , نمونه آماري , ورزش , ژيمنازيوم ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت ت

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مساله
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف جزيي
ضرورت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف تحقيق
تعريف ارزشيابي
تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دو اقدام اساسي ضروري است
تعيين هدف‌هاي آموزشي
حوزه‌ شناختي
حوزه‌ عاطفي
حوزه‌ رواني – حركتي
معيارهاي يك نظام ارزشيابي خوب (جهت گيري هدف)
روايي (Validity)
پايايي (reliability)
عاري بودن از هرگونه تعصب
تنوع روش ها و ابزار ارزشيابي آموزشي
ارزشيابي مهارت هاي تفكر و يادگيري دانش آموزان
ارزشيابي در خارج از مدرسه و كلاس
ارزشيابي پوشه اي
ارزشيابي براساس تفكر واگرا
روش وقايع حساس
ارزشيابي اطلاعات پايه
ارزشيابي بدفهمي ها و پيش پندارها
كاغذ يادداشت
مساله هاي مستند
شبكه رده بندي
فهرست مشاهدات
پروژه
خود ارزشيابي
سنجش عملكرد
كارنما
نتيجه گيري و پيشنهادات ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
مهم ترين عوامل فردي كه در پيشرفت تحصيلي (افت تحصيلي) نقش دارند
هدف
عزت نفس
انگيزه
روش هاي ايجاد انگيزه رياضيات در دانش آموزان
اضطراب
روش هاي پيشگيري از اضطراب امتحان
روش مطالعه
پيشنهادهاي هنگام مطالعه
هوش
پايداري هوش
توجه
استفاده از تصاوير
استفاده از محرك هاي شنيداري
استفاده از رنگ
استفاده از اندازه
استفاده از تكرار
استفاده از تازگي
برنامه ريزي
جنس
عوامل جسماني
نارسا خواني
سازش نايافتگي رفتاري
شرايط عاطفي و رواني
غيبت از مدرسه
تحقيقات انجام شده
تحقيقات خارجي پيشرفت تحصيلي
تحقيقات داخلي پيشرفت تحصيلي
روش تحقيق
افراد نمونه
ابزار تحقيق
مقياس جهت گيري هدف
مقياس خود تنظيمي يادگيري
روايي و پايايي مقياس ها
يافته هاي تحقيق
يافته ها
بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خودتنظيمي يادگيري در كل گروه مورد پژوهش
بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با پيشرفت تحصيلي در كل گروه مورد پژوهش
بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با پيشرفت تحصيلي در پسران و دختران
بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خودتنظيمي يادگيري در پسران و دختران
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
يادداشت ها
فهرست منابع
فارسي
انگليسي

فهرست جداول:
توزيع گروه نمونه مورد پژوهش
همبستگي انواع جهت گيري هدف با نمره كل خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي
تحليل رگرسيون چند متغيره انواع جهت گيري هدف بر نمره كل خودتنظيمي در كل گروه مورد پژوهش
تحليل رگرسيون چند متغيره انواع جهت گيري هدف بر پيشرفت در كل گروه مورد پژوهش
تحليل رگرسيون چند متغيره انواع جهت گيري هدف بر پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان پسر
تحليل رگرسيون چند متغيره انواع جهت گيري هدف بر پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دختر
تحليل رگرسيون چند متغيره انواع جهت گيري هدف بر خودتنظيمي يادگيري در دانش‌آموزان پسر
تحليل رگرسيون چند متغيره انواع جهت گيري هدف بر خودتنظيمي يادگيري در دانش‌آموزان دختر
ساختار كلاس و استراتژي هاي آموزشي، كه منجر به جهت گيري هدف يادگيري ميشوند
چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر شيراز ميباشد. بدين منظور به صورت نمونه‌گيري خوشه‌اي مرحله اي از 311 نفر دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر شيراز (150 پسر و 161 دختر) به عنوان نمونه پژوهش استفاده شد.
ابزار اندازه گيري شامل دو مقياس ميباشد كه عبارتند از:
الف- مقياس جهت گيري هدف، شامل (تسلط، عملكرد و پرهيز از شكست)
ب- مقياس خود تنظيمي يادگيري كه در اين پژوهش جهت تبيين سهم هر يك از متغير مستقل در پيش بيني متغيرهاي وابسته از روش آماري رگرسيون چند متغيره (شيوه اينتر) استفاده گرديد. نتايج بيانگر اين است كه: جهت گيري هدف يادگيري (تسلط) با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي داراي قدرت پيش بيني كنندگي مثبت و معنادار بوده است و تنها براي گروه پسران در پيشرفت تحصيلي قدرت پيش بيني كنندگي معناداري نداشته است. از سويي جهت گيري پرهيز از شكست داراي قدرت پيش بيني كنندگي منفي و معناداري با متغيرهاي وابسته بوده است.برچسب ها : ارزشيابي , اضطراب , اضطراب امتحان , افت تحصيلي , انگيزه , برنامه ريزي , تحقيق , تفكر , تفكر واگرا , دانش آموزان , دانلود پايان نامه , روش تحقيق , رياضيات , عزت نفس , عوامل جسماني , غيبت از مدرسه , مدرسه , مهارت , هوش , پيش دانشگاهي , پيشرفت تحصيلي , كلاس , يادگيري ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 4

دانلود پروژه جمعيت و خانواده

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف سياست‌هاي جمعيتي
سياست‌هاي جمعيتي خرد
سياست‌هاي كلان جمعيتي
طرافدار افزايش جمعيت
اسلام و برنامه تنظيم خانواده
نتايج
دليل اول
از لحاظ بهداشتي
از لحاظ اقتصادي
دليل دوم
دليل سوم
مخالفان افزايش جمعيت
طرافداران جمعيت ثابت
طرفداران حد جمعيت متناسب
اهداف سياست‌هاي جمعيتي
چگونه سياست‌هاي جمعيتي اجرا گردد؟
آگاهي
تغيير در نگرش
طرز تلقي و نگرش در تبعيض جنسيت
تدارك وسائل وامكانات لازم در پيشگيري
ايجاد واحدهاي مشاوره
عملكرد و تغيير رفتار در باروري
تحقيقات در شاخص‌هاي جمعيتي
ارزشيابي در برنامه تنظيم خانواده
مصاديقي از راهكارها در سياست‌هاي جمعيتي
منـابع

مقدمه:
جستجوي حد متناسب جمعيت براي هر جامعه‌اي با توجه به شرايط اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسائل جمعيتي را ياري ميكند تا به سوي شناخت واقعيت‌هاي جامعه خود گام بردارند. اما اين حركت به دنبال خود سياست‌ها و خط‌مشي هاي معيني را ميطلبد تا به يافته‌ها و نظرات اصولي و علمي، جامعه عمل بپوشاند، زيرا شناخت مسئله و مشكل اجتماعي يا جمعيتي هر چند كه بسيار مهم تلقي ميشود. اما مهم تر از آن نحوه عمل مردم و نهادهاي تنظيم كننده رفتار اجتماعي است كه در مورد اخير، به ويژه دولت ها نقش حساس‌تري برعهده دارند.

تعريف سياست‌هاي جمعيتي:
سياست‌ جمعيتي مجموعه‌اي از اصول و تدابير و تصميمات مدون ميباشد كه در ارتباط با حل مسائل جمعيت توسط دولت براي هماهنگ و ايجاد تعادل بين عوامل جمعيتي از يك سو و عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از سوي ديگر در جهت رسيدن به اهداف خاص رفاه عمومي جامعه اتخاذ ميگردد.
مسائل جمعيتي آن دسته اموري هستند كه از حالت تعادل و هماهنگي با ساير امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پيچيده درآمده، به طوري كه جمعيت كه يك واقيعيت طبيعي است، بصورت يك معضل و مشكل بروز پيدا ميكند بنابراين، مسائل جمعيتي امور ناهمساز و پيچيده‌اي هستند كه به كمك تدابير و سياست هاي جمعيتي در مجموعه كلي بايد هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشكلات اقتصادي واجتماعي بروز پيدا نكند. براي جلوگيري از يك چنين مشكلاتي نياز به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري جمعيتي است.
از يك ديدگاه سياست‌هاي جمعيتي را به دو دسته تقسيم ميكنند:
1) سياست‌هاي جمعيت خرد
2) سياست‌هاي جمعيت كلانبرچسب ها : اجتماع , اقتصاد , باروري , تبعيض جنسيت , تصميمات مدون , تنظيم خانواده , جامعه , جمعيت , خانواده , دانلود پروژه , رفتار اجتماعي , سياست هاي كلان , علوم اجتماعي , فرهنگ , متخصصان , مخالفان افزايش جمعيت , پيشگيري , پژوهشگران ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:17 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 4

دانلود پروژه جامعه شناسي ازدواج و خانواده

تعداد صفحات:21
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
نگاهي به ازدواج در ايران در اعصار گذشته
مشكلات همسر گزيني و ازدواج درايران
تمايزات اجتماعي
تفاوت نسل ها
نظام حقوقي ايران در ارتباط با حقوق زنان
مشكلات مربوط به افزايش ميزان مهريه
فقدان امكانات اوليه معيشتي براي شروع زندگي
بالابودن توقعات و انتظارات زوجين براي تشكيل خانواده
بحران هويت در بين جوانان در جامعه كنوني ايران
عدم تعادل جمعيتي در سن ازدواج در ايران
ازدواج موقت، راه حل يا پاك كردن صورت مسئله
نتيجه گيري، خانواده ايراني، خانواده مقدس!
منابع

چكيده:
يكي از مهم ترين حوزه هاي جامعه شناسي مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادي است كه از طريق آن مرد و زن با هم پيمان زناشويي ميبندند. اين پديده اجتماعي شديداً تحت تاثير اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بوده و افزايش و كاهش، ميزان، نوع و عوامل موثر بر آن ارتباطي تنگاتنگ با شرايط جامعه دارد و با توجه به اين كه در يك ساخت اجتماع شكل گرفته يك نماد اجتماعي محسوب شده و در خود نابساماني ها و بطور كل ويژگيهاي جامعه را منعكس ميسازد. ازدواج و تشكيل خانواده از قديمي ترين نهادهاي زندگي بشر است كه از دير باز مورد توجه متفكرين علوم اجتماعي، علوم اخلاقي، علماي مذهبي و ساير دانشمندان قرار گرفته است. در دهه هاي اخير به علت پيچيدگي هاي امور مربوط به ازدواج، دامنه مسائل مربوط به آن به قلمروهاي علوم ديگري همچون علم اقتصاد، جمعيت شناسي و علم سياست نيز كشيده شده است.برچسب ها : اجتماعي , ازدواج , ازدواج موقت , اقتصادي , تشكيل خانواده , تمايزات اجتماعي , جامعه شناسي , جمعيت شناسي , حقوق زنان , خانواده , دانلود پروژه , زناشويي , سن ازدواج , علم اقتصاد , علم سياست , علوم اجتماعي , فرهنگي , مهريه , همسر گزيني ,
+ نوشته شده در شنبه 20 خرداد 1396ساعت 15:17 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 3

تبلتمن