بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه مشخصات كلي بازارها و كالا در كشورهاي در حال توسعه

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مباني نظري پژوهش
پيشينه تحقيق و مطالعات انجام شده
مشخصات كلي بازار
عوامل موثر بر بازاريابي و بازار در كشورهاي در حال توسعه
ده نكته كليدي در بازاريابي اجتماعي
مراحل انجام يك برنامه بازاريابي اجتماعي
برنامه ريزي
توليد مواد و پيام ها
پيش آزمون مواد و پيام ها
مداخله
ارزشيابي
مطالعه موردي و ميداني
مشخصات كلي بازار و بازاريابي در حوزه سلامت
منابع

چكيده:
مقاله حاضر به بررسي تاثير مشخصات بازار بر اقتصاد كشورها، به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، اختصاص دارد. فرآيند جهاني شدن اقتصاد داراي ابعاد گوناگوني است كه برخي از ابعاد آن تاثيري خاص بر بازار كار برجا مي گذارد.از جمله اين ها ميتوان به روند ايجاد و نابودي مشاغل در فرآيند جهاني شدن، افزايش نابرابري دستمزدي، تغيير در تركيب شاغلان بخش هاي اقتصادي، ارتقا و رشد بهره وري و كارآيي نيروي كار، افزايش حساسيت تقاضاي نيروي كار، اشاره كرد. مقاله حاضر علاوه بر تبيين پيوند عمومي جهاني شدن و بازار كار، به بررسي تجربه مشخصات كلي بازار و بازاريابي كالاها در كشورهاي در حال توسعه ميپردازد.برچسب ها : ارزشيابي , افزايش نابرابري دستمزدي , اقتصاد , بازار , بازار كار , بازاريابي , بازاريابي اجتماعي , برنامه ريزي , بهره وري , توليد , دانلود , دستمزد , سلامت , فرآيند , كالا , كشورهاي در حال توسعه , نيروي كار , پروژه , كارآيي , كارآيي نيروي كار ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:35 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بررسي تاثير دين و مذهب بر بازاريابي بين الملل

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
پيشينه تحقيق
بيان مسئله
استراتژي‌هاي ورود به بازارهاي بين المللي
سرمايه‌گذاري مستقيم
فرهنگ
الگو هافستد
الگو شواتز
تعامل غير وظيفه اي
تعامل وظيفه اي
مفهوم بازار بين المللي
حيطه عمل بازار بين‌المللي
تحليل محيط بازار بين‌المللي
محيط اقتصادي
فرهنگ
مفهوم فرهنگ
اجزاي فرهنگ
عوامل تاثير گذار بر فرهنگ
موثر ترين عامل دين و مذهب
تركيب رويكردها
ساير عوامل
الگوي چهار بعدي هافستد
ويژگي بازارهاي بين الملل
محيط سياسي و حقوقي
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع و مآخذ

چكيده:
هدف اين مقاله بررسي تاثير دين و مذهب در بازاريابي بين الملل ميباشد. در اين مقاله سعي شده است آن چه در تغيير خريد و فروش كالاها در سطح بين الملل موثر واقع ميشوند مورد بررسي قرار گيرند. همچنين نقش فرهنگ، اصول اخلاقي و اينترنت در بازاريابي بين الملل مورد بررسي قرار گرفته است. و الگوهاي فرهنگي براي درك و طبقه بندي فرهنگ، محك زدن سابقه فرهنگ هاي ملي و بررسي ثبات فرهنگ در ميان فرهنگ هاي ديگر بيان شده است. و بخش ها مختلف فرآيند مذاكره را در جهت فرهنگ هاي ميان ملي بيان كرده است. و چهارچوبي از استراتژي هاي بازاريابي بين الملل ارايه شده است. و به تاثير اينترنت بعنوان ابزاري جهت دسترسي مصرف كننده به بازارهاي خارجي با شالوده هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي مختلف پرداخته شده است. از جمله موضوعاتي كه تاثير آن بر بازارهاي بين المللي مد نظر قرار ميگيرد ميتوان به تاثير اقتصاد و محيط اقتصادي، تاثير فرهنگ جوامع و تاثير محيط حقوقي و سياسي اشاره نمود. در بحث محيط اقتصادي بعنوان يكي از مهمترين موضوعات تاثير گذار گفته ميشود كه دو عامل قابل كنترل و غير قابل كنترل بعنوان مواردي كه در بازارهاي بين المللي نقش ايفا ميكنند. در قسمت بعد فرهنگ بعنوان يكي ديگر از عوامل تاثير گذار بر بازارهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، كه در آن بعد از ذكر مفهوم فرهنگ به موضوعات اجزاي فرهنگ، عوامل تاثيرگذار بر فرهنگ و الگوي چهار بعدي هافستد پرداخته خواهد شد. اما در اين ماهيت فرهنگ يكسري عوامل تاثير گذار است كه تاثير آن ها بر بازارهاي بين المللي غير قابل چشم پوشي است. موثر ترين عامل بر فرهنگ كه حتي خود بطور مستقيم بر بازارهاي بين المللي موثر ميباشد، دين و مذهب است. زيرا دين و مذهب هر كشور در تعيين اين كه چه كالايي بيشتر مورد تقاضا قرار گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. البته به غير از دين و مذهب عواملي مانند سياست فروش، فناوري و فرهنگ مادي، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي، تحصيلات، ارزشها و طرز فكر، زبان، زيبايي‌شناسي نيز ميتواند اثرگذار واقع شوند. در ادامه بحث مباحث ديگر مربوط به موضوع پرداخته خواهد شد.برچسب ها : استراتژي‌ , اصول اخلاقي , اقتصاد , الگو شواتز , الگو هافستد , اينترنت , بازاريابي , بازاريابي بين الملل , تحصيلات , خريد , دانلود , دين , زيبايي‌شناسي , سازمان , سرمايه‌گذاري , سياست , فرهنگ , فروش , محيط اقتصادي , مذهب , نهاد , پروژه , كالا ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه نقش مديريت بازاريابي در جهاني شدن بازار فرهنگ ايران

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
مباني نظري تحقيق
تنوع فرهنگي
ديدگاه هاي متفاوت فرهنگي
جمع‌بندي فرايند تنوع فرهنگي
طبقه بندي فعاليت هاي فرهنگي ايران
طبقه بندي محصولات فرهنگي ايران
اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
بازاريابي
نياز و خواسته ها
مبادله
يونسكو
اعلاميه جهاني يونسكو
آمار يونسكو
كالاهاي فرهنگي محوري
خدمات فرهنگي محوري
كالاهاي مربوط فرهنگي
خدمات مربوط فرهنگي
ايران و تجارت جهاني فرهنگي
تحليل آمار يونسكو و تطبيق با وظايف مديريت بازاريابي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
در قرن حاضراهميت تثبيت هويت ملي و ترويج آن و همچنين توسعه تجارت محصولات و فعاليت هاي فرهنگي و جهاني شدن آن به عنوان اركان اقتصادي در عرصه رقابت بازارهاي جهاني، جوامع مختلف بالاخص كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه را بر آن داشته تا بيش از پيش به معقوله فرهنگ بپردازند. بعد رخداد تاريخي انقلاب اسلامي مبتني بر ارزش هاي والاي ديني شاهد تغيير رويكرد فرهنگي در كشور ايران بوديم و اين فرصتي فراهم آورد كه ضمن بازسازي بنيان هاي فرهنگي كشور كه در زمان هاي مختلف مورد دستخوش تحولاتي گرديده بود، زمينه لازم براي ترويج آرمان هاي انقلابي به ساير كشورها فراهم گردد، يكي از اين روش هاي توسعه فرهنگي در جهان تبادل محصولات فرهنگي به عنوان نياز و خواسته بشري در بازارهاي جهاني ميباشد كه به دلايل مختلف سياسي – اقتصادي و جنگ نابرابر بر اساس آمارهاي موجود به شكل مطلوب حاصل نگرديده و همچنان سهم اندكي از بازارهاي جهاني را تصاحب نموده است و اما همين مقدار اندك ميتواند با بهره گيري از مديريت بازاريابي و شراكت بخش خصوصي و حمايت از آن و دخالت دولت از جنبه آموزش و تبليغات محصولات فرهنگي توسعه سرمايه گذاري در بخش فرهنگ را به همراه داشته باشد و لازمه تحقق آن رعايت اصول مديريت بازاريابي بر حسب مقتضيات زماني و مكاني و براساس استانداردهاي بازارهاي جهاني ميباشد.برچسب ها : آموزش , استاندارد , اصول‌ سياست‌ , اقتصاد , انقلاب اسلامي , بازار فرهنگ , بازارهاي جهاني , بازاريابي , بخش خصوصي , تاريخ , تبليغات , تجارت , تجارت جهاني , تنوع فرهنگي , حمايت , خدمات , دانلود , شراكت , شوراي عالي انقلاب فرهنگي , طبقه بندي , محصولات فرهنگي , مديريت , هويت ملي , پروژه , كالا , يونسكو ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه
مقدمه
بيان مسئله
مباني نظري تحقيق
پيشينه تحقيق
مفهوم (BDN) Basic Development Needs
تعريف رويكرد نيازهاي اساسي توسعه
مفهوم توليد
شرط تعادل مصرف كننده
ماتريس ارزش مشتري
مراحل تعيين ماتريس ارزش مشتري
هدف كلي رويكرد نيازهاي اساسي توسعه
اهداف اختصاصي رويكرد
مزاياي رويكرد
وظايف اختصاصي اجرايي
وظايف زمينه سازي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
نياز يكي از مفاهيم اساسي بازاريابي است. احساس محروميت در واقع همان نياز است و اين مفهوم كوچك ترين واحد بازار راتشكيل ميدهد. هنگامي كه نيازي تامين نشده باشد فرد دو راه را در پيش ميگيرد. به دنبال چيزي است كه نياز را تامين كند. تلاش ميكند به نحوي نياز را تعديل كند. مردم در كشورهاي توسعه يافته براي رفع نياز به دنبال يافتن و يا توليد منبع هستند در حالي كه مردم كشورهاي كمتر توسعه يافته درصدد كاهش شدت اميال خود بوده اند. انسان ها همواره خواسته هاي فراواني دارند اين خواسته ها در واقع نا „محدودند اما منابعي كه جهت ارضاي آن ها به كار گرفته ميشود كاملًا محدود ميباشد آنها كالاهايي را انتخاب ميكنند كه بيش ترين رضايت را در مقابل پولي كه ميپردازند بدست آورند. خواسته ها زماني به تقاضا بدل ميشوند كه با قدرت خريد پشتيباني شوند. در اين مقاله به بررسي تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات ميپردازيم.برچسب ها : اقتصاد , امكانات , اولويت , بازاريابي , توسعه , توليد , جامعه , دانلود , قدرت خريد , ماتريس , محروميت , مشتري , مصرف كننده , نيازهاي اساسي , پروژه , پشتيباني , پول ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بررسي اهميت گل جاليز با تاكيد بر روشهاي كنترل

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مفهوم بيماري در گياهان
اهميت بيماري هاي گياهي
طبقه بندي عوامل بيماري زا گياهي
قارچ ها
باكتري ها
ويروس ها و ويروئيدها
نماتدها
گياهان انگل‌ گلدار
انگل چيست؟
مشخصات گياهان عالي پارازيتي
گروه‌هاي عمده گياهان عالي پارازيتي
دارواش ها
علف جادوگر
فصل دوم
كنترل انتخابي گل جاليز مصري به وسيله موقعيت‌ها (حالات) گليفوزيد و اسيد آمينه ITS در ارتباط با ميزبان انتخابي
چكيده
معرفي – مقدمه
انواع گونه‌هاي مهم گل جاليز
پراكندگي جغرافيايي
اهميت اقتصادي
رشد و توسعه گل جاليز
بذرها
جوانه‌زني (رويش و نمو)
افزايش طول ريشه‌چه و اتصال به ميزبان
مديريت گل هاي جاليز
روش هاي مكانيكي و فيزيكي
وجين دستي و شخم
برگرداندن عميق در حال شخم و سوزاندن
آفتاب‌دهي خاك
روش هاي زراعي
گياهان زراعي تله و قلابي
تاريخ كشت و تراكم زراعي (كشت)
تحمل (مقاومت گياه ميزبان)
مديريت مواد غذايي (نيتروژن)
كودهاي نيتروژني
متابوليسم نيتروژن در گل جاليز
روش هاي بيولوژيكي
روش هاي شيميايي
ضدعفوني خاك
مواد محرك جوانه‌زني
علف‌ كش هاي قبل از كشت و قبل از رويش
علف‌ كش هاي بعد از رويش
كنترل تلفيقي
فصل سوم
كنترل انتخابي گل جاليز مصري در ماش معمولي و كلزا به وسيله گليفوزيد
مواد و روش ها
جذب و جابجايي
اهميت و پذيرش روش هاي مختلف كنترل
نتيجه‌گيري
منابع

چكيده:
گل هاي جاليز گياهان بدون كلروفيل و انگل بسياري از گياهان زراعي دو لپه‌اي كه از نظر اقتصادي با اهميت هستند ميباشد. بعنوان علف هرز، گل هاي جاليز موجب كاهش محصولات زراعي، اثر نامطلوب بر كيفيت محصولات زراعي و در نتيجه باعث كم شدن زمين هاي زير كشت به خاطر كاهش تناوب، ميشود. كنترل موثر اندازه‌گيري شده معدودي براي گل جاليز وجود دارد. يكي از اميدوار كننده‌ترين راه كارها، استفاده از ميزان پايين گليفوسيت در ميزبان هايي با تحمل به علف‌كش‌ها ميباشد. اخيرا، گياهان زراعي متحمل به گليفوسيت بطور آماده، براي زمين هاي زراعي آلوده شده توسط گل جاليز تهيه شده است. آگاهي هايي درباره مقدار نيتروژن گل هاي جاليز براي توسعه استراتژي هاي جديد كنترل لازم است. گل هاي جاليز دو منبع براي ذخيره اسيد آمينه دارند.
اول، ابزار هاستوريوم كه در جا به جايي اسيد آمينه از گياه ميزبان به پارازيت‌ها است.
دوم، گل هاي جاليز ممكن است قادر به سنتز مقداري اسيد آمينه براي خودشان باشند و بقيه را از ميزبان به دست آورند. اگر چه، اهميت وابستگي اين دو روش كسب اسيد آمينه به وسيله گل هاي جاليز روشن نيست. فشار اسمزي بعنوان يك دليل براي جلوگيري (بازدارندگي) از جوانه‌زني گل جاليز به وسيله نيتروژن مطرح شده است. تا اين تاريخ، هيچ تلاشي در ارتباط با فشار اسمزي (پتانسيل اسمزي) با نيتروژن در بازدارندگي گل جاليز استنباط نشده است (وجود نداشته است). دماهاي مناسب براي آماده‌ سازي و جوانه‌زني ميان گونه‌هاي مختلف گل جاليز متفاوت است. اگر چه حرارت بعنوان عامل القاء كننده رويش در گلهاي جاليز شناخته شده است، حرارت متاثر است روي توالي (ترتيب) توسعه گياهچه‌ پارازيتي، كه مطالعه نشده است. مطالعات هدايت شده‌اند براي تعيين كاربرد گليفوسيت در كنترل گل جاليز در ماش، كه به ميزان پايين گليفوسيت متحمل است و مقايسه اين واكنش با كنترل گل جاليز در شلغم روغني (كلزا) كه از نظر ژنتيكي براي مقاومت به گليفوسيت ساخته شده است.برچسب ها : استراتژي , اسيد آمينه , انگل‌ , اهميت اقتصادي , باكتري , بذر , توسعه , جوانه‌زني , حرارت , خاك , دارواش , دانلود , رشد , رويش , ريشه‌ , شخم , علف , علف هرز , عوامل بيماري , قارچ , كلروفيل , كلزا , كنترل , ماش , متابوليسم , مقاومت گياه , نماتد , نيتروژن , وجين , ويروئيد , ويروس , پراكندگي جغرافيايي , پروژه , كشاورزي , گل جاليز , گليفوزيد , گليفوسيت , گياهان ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين تصوير برند شركت مواد غذايي بهروز و عرضه از ديد

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
فرضيات پژوهش
فرضيه اصلي
فرضيات فرعي
سوالات پژوهش
سوال اصلي
سوالات فرعي
چارچوب نظري پژوهش
مدل پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي
قلمرو زماني
قلمرو مكاني
تعريف واژگان كليدي
فصل دوم – ادبيات پژوهش
مقدمه
برند
مفاهيم كليدي برند
تعريف برند از نظر انجمن بازاريابي آمريكا
تعريف برند و ريشه لغوي برند
تعريف برند از ديد كيفيت و ارزش
تعريف برند از ديد كلي و جامع نگر
تاريخچه نام تجاري يا برند
تعابير مختلف از نام تجاري يا برند
نام تجاري به عنوان يك آرم
نام تجاري به عنوان ابزاري قانوني
نام تجاري به عنوان شركت
نام تجاري به عنوان يك ميان بر
نام تجاري به عنوان يك كاهش دهنده ريسك
نام تجاري به عنوان موضع يابي
نام تجاري به عنوان شخصيت
نام تجاري به عنوان مجموعه اي از ارزش ها
نام تجاري به عنوان چشم انداز
نام تجاري به عنوان اضافه ارزش
نام تجاري به عنوان هويت
نام تجاري به عنوان تصوير ذهني
نام تجاري به عنوان رابطه
نام تجاري به عنوان عامل وفاداري
اهميت برند
براي مشتريان
براي شركت ها
برند سازي
ارزش برند
ارزش مالي نام تجاري
سرمايه گذاري براي توسعه برند
محاسبه ارزش برند
انواع برند
خصوصيات يك برند خوب
تصوير برند
تعاريف تصوير برند
مروري بر مفاهيم تصوير برند
ابعاد تصوير برند
شخصيت برند
ويژگي هاي محصول
فوايد استفاده از يك برند
اندازه‌گيري تصوير محصول در ذهن مشتري
انواع تصوير
تصوير علامت تجاري
تصوير محصول
تصوير تداعي كننده
تصوير استفاده كننده
تصوير استفاده
تصوير ذهني
پيشينه تحقيق
پژوهش هاي داخلي
پژوهش هاي خارجي
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
مدل پژوهش
جامعه آماري
حجم نمونه و نمونه گيري
نحوه گردآوري داده ها
ابزار پژوهش
اعتبار و روايي
روش جمع آوري اطلاعات
تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
تحليل ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
تحليل توصيفي مقدماتي
آزمون نرمال بودن متغيرها
بررسي فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اصلي پژوهش
فرضيات فرعي پژوهش
آزمون رگرسيون چندگانه
تحليل مدل پژوهش
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري فرضيه ها
يافته هاي پژوهش
نتايج پژوهش
محدوديت ها و مشكلات پژوهش
پيشنهادات پژوهش
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادات به محققان بعدي
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
پيوست ها
پرسشنامه تصوير برند شركت هاي خصوصي
خروجي هاي نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد
توزيع افراد بر حسب جنسيت
توزيع افراد بر حسب گروه سني
توزيع افراد بر مبناي سطح تحصيلات
ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهاي مورد مطالعه
آزمون تعيين نرمال بودن متغيرهاي تصوير برند و عرضه
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تصوير برند و عرضه محصولات
شاخص كفايت مدل رابطه تصوير برند و عرضه محصولات
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيشبيني تصوير برند از طريق عرضه محصولات
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تصوير برند و خدمات عرضه شده
شاخص كفايت مدل رابطه تصوير برند و خدمات عرضه شده
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيش بيني تصوير برند از طريق خدمات عرضه شده
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تصوير برند و مناسب بودن برند
شاخص كفايت مدل رابطه تصوير برند و مناسب بودن برند
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيشبيني تصوير برند از طريق مناسب بودن برند
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تصوير برند و كيفيت برند
شاخص كفايت مدل رابطه تصوير برند و كيفيت برند
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيشبيني تصوير برند از طريق كيفيت برند
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تصوير برند و تنوع برند
شاخص كفايت مدل رابطه تصوير برند و تنوع برند
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيشبيني تصوير برند از طريق تنوع برند
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تصوير برند و جو برند
شاخص كفايت مدل رابطه تصوير برند و جو برند
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيشبيني تصوير برند از طريق جو برند
نتايج رگرسيون چندگانه به منظور پيشبيني تصوير برند از طريق ابعاد عرضه محصولات

فهرست نمودارها:
مدل پژوهش (واهي و پاسوان)
توزيع افراد بر حسب جنسيت
توزيع افراد بر حسب گروه هاي سني
توزيع افراد بر مبناي سطح تحصيلات
ضريب همبستگي بين هر بعد از عرضه و تصوير برند

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين تصوير برند شركت مواد غذايي بهروز و عرضه از ديدگاه مشتريان در شهرستان كاشان صورت گرفته است. اين پژوهش براساس مدل معرفي شده توسط واهي و پاسوان انجام ميگيرد. اين مدل براي اثر گذاري بر تصوير برند پنج بعد معرفي شده است. جامعه آماري در اين پژوهش كليه مشتريان محصولات شركت مواد غذايي بهروز در شهرستان كاشان ميباشد. با استفاده از فرومول كوكران حجم نمونه 150 برآورد شد. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه طراحي شده توسط واهي و پاسوان با عنوان تصوير برند شركتهاي خصوصي استفاده خواهد شد. اين پرسشنامه در 23 سوال تدوين شده است. ضريب آلفاي بدست آمده در اين مطالعه براي متغير تصوير برند و عرضه محصولات به ترتيب 737/0 و 691/0 بوده است. همچنين براي ابعاد خدمات عرضه شده، مناسب بودن برند، كيفيت برند، تنوع برند و جو برند به ترتيب 658/0، 805/0، 742/0، 731/0 و 683/0 بدست آمده است. در نهايت مشاهده شد كه سطح تحصيلات بيشتر افراد كارشناسي بوده است و مقاطع كارداني و ديپلم در رتبه هاي بعدي قرار دارند. همچنين مشخص شد بين تصوير برند شركت مواد غذايي بهروز و عرضه محصولات رابطه معني داري وجود دارد. از طرف ديگر، بين بين تصوير برند، مناسب بودن برند، كيفيت برند، تنوع برند و جو برند شركت مواد غذايي بهروز و خدمات عرضه شده رابطه معني داري وجود دارد.برچسب ها : آرم , آزمون همبستگي پيرسون , ابزاري قانوني , ارزش برند , ارزش مالي , انجمن بازاريابي آمريكا , اهميت برند , برند , برند سازي , تحقيق , تصوير ذهني , جامع نگر , جامعه آماري , حجم نمونه , دانلود , ذهن مشتري , رگرسيون , سطح تحصيلات , عرضه , علامت تجاري , محصول , مدل پژوهش , مديريت , مشتريان , موضع يابي , نام تجاري , نمونه گيري , هويت , وفاداري , پايان نامه , پژوهش , چشم انداز , كيفيت ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پايان نامه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني و

تعداد صفحات:114
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
اسكيزوفرني
تاريخچه‌ اسكيزوفرني
همه گيري شناسي
سن و جنس
فصلي بودن تولد
توزيع جغرافيايي
ميزان توليد مثل
بيماري جسمي
خودكشي در بيماران اسكيزوفرني
مصرف و سو مصرف توام مواد
تراكم جمعيت
ملاحظات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
بي خانماني در اين بيماران
سبب شناسي
مدل استرس – دياترز
فصل دوم
عوامل زيست شناختي
صرع پارسيل مركب
پتانسيل هاي فراخوانده (Evoked Potentiaks)
اختلال حركت چشم
توارث
عوامل رواني اجتماعي
وابستگي مضاعف (duble bind)
گسستگي (schism) و خانواده هاي مورب (skewed)
خانواده هاي دو سويه كاذب – شبه خصمانه
فصل سوم
انواع اسكيزوفرني
اسكيزوفرني ساده
هبه فرني
اسكيزوفرني كاتاتوني
اسكيزوفرني پارانوئيد
اسكيزوفرني شبه نوروزي (پسودونوروتيك)
كاتاتوني دوره اي
پارافرني ديررس
تشخيص
انواع در DSM-IV
ويژگي هاي باليني
علائم و نشانه هاي پيش از بيماري
معاينه وضعيت رواني
يافته هاي عصبي
آزمون هاي روانشناختي
فصل چهارم
تشخيص افتراقي
اختلالات ثانوي و ناشي از مواد
تمارض و اختلالات ساختگي
اختلالات خلقي
اختلالات شخصيتي
اختلالات اسكيزوافكتيو
ارتباط بين افسردگي و اسكيزوفرني
سير و پيش آگهي
كناره گيري
اختلال جريان فكر
تغييرات عاطفي
آشفتگي هاي رفتاري و اعمال حركتي
تشكيل هذيان و وضعيت پارانوئيدي
اختلال هاي ادراكي
درمان
فصل پنجم
سندرم كاپ گرا
سبب شناسي اسكيزوفرني
تاثير عوامل ارثي و محيطي در اسكيزوفرني
ساختمان بدني
عوامل مربوط به غده هاي مترشح داخلي و سوخت و ساز
مكانيسم دوپامينرژيك در اسكيزوفرني
رابطه كودك – مادر يا كودك – والدين در سال هاي اول
طبقه اجتماعي
عوامل خارجي
عوامل اجتماعي و محيطي
استرس هاي مقارن و تاثيرهاي خانواده
همگوني و ناهمگوني در اسكيزوفرني
تشخيص
تشخيص افتراقي حالت هاي پارانوئيد
پيش آگهي
فصل ششم
درمان اسكيزوفرني
اقدامات عمومي
روش هاي درماني فيزيكي
اختلالات
اسكيزوفرني
علائم
علائم منفي
علائم مثبت
علت بيماري جنون جواني (اسكيزوفرني)
جنون جواني
چه وقت به دنبال پزشك برويم؟
تشخيص
درمان
داروهاي ضدجنون (ننورولپتيك)
مهارتهاي سازگاري
گروه هاي حمايتي
ماهيت اسكيزوفرني و انواع آن
فرضيه ها (تئوري ها)
اهداف رژيم درماني در بيماران اسكيزوفرني
گروه هاي High Histamine
گروه Low Histamine
گروه Pyrroluria
پرسش نامه
نتيجه
منابع

چكيده:
بيماران اسكيزوفرني، بيماران حاد رواني هستند كه مهمترين اختلال آن‌ها اختلال در تفكر است. بيماري اسكيزوفرني يك بيماري مغزي حاد است كه در اين تحقيق اين بيماري را هم از لحاظ زيستي – شيميايي مورد بررسي قرار داده ايم و هم از لحاظ عوامل محيطي و بيروني. هدف ما از اين بررسي ارائه راه كارهايي براي كنترل بهتر و بيشتر اين بيماري است. چون اين بيماري درمان قطعي ندارد خواستار اين شديم كه روشهاي مناسب رژيم درماني را در كنار انواع درمانهاي ديگر (دارو درماني، گروه درماني، خانواده درماني، … ) اجرا كنيم. براي اين كار با تهيه‌ پرسشنامه اين بيماران را روان سنجي كرديم و ميزان متغيرهاي مختلف را در آن ها بررسي كرديم.
با قرار دادن اين افراد در گروه هاي تغذيه اي خاص خود (با توجه به نوع اسكيزوفرني آنها) مي‎توان در همان مراحل اوليه‌ بيماري تاثير چشم گيري را مشاهده كرد به طوري كه در بعضي از بيماران كه اسكيزوفرني آنها حاد نبوده است توانسته اند بطور كلي دارو درماني را كنار گذاشته و با رژيم درماني به بهبودي و سلامتي كامل برسند.
تحقيقات نشان ميدهند كه به مسئله تغذيه‌ اين افراد توجه خاصي نميشود و با مسئله‌ تغذيه‌ اين بيماران مانند ساير افراد عادي برخورد ميشود. با توجه به مسئله‌ كم اشتهايي اين افراد، پزشك بايد بتواند با ايجاد يك رابطه‌ كاملاً صميمانه بين خود و بيمار، با اين مسئله مبارزه كند و با ارائه‌ رژيم درماني در كوتاه مدت تاثيرهاي شگرف آن را ببيند و بتواند دنياي واقعي را در ذهن آنها تداعي كند و زندگي واقعي را به آن ها نشان دهد. تا اين بيماران بتوانند مانند ساير افراد سالم ديگر زندگي كنند (در دنياي واقعي كه وجود دارد نه دنياي خيالي خود).
به اميد آن روز كه به بيماران رواني توجه بيشتري شود زيرا كه روح آدمي با ارزش‌‌ ترين چيز موجود در اين دنياست.

مقدمه:
جنگ و اثرات ناشي از آن همواره انسان را تهديد كرده است. به طوري كه پس از گذشت سالهاي متمادي از جنگها اثرات سوء آن هنوز در بيماران رواني ديده ميشود كه نه تنها زندگي خود اين بيماران بلكه زندگي اطرافيان آنها را هم مختل ساخته است. از آنجا كه روح آدمي با ارزش ترين چيز است، با گذشت زمان و هر چه قدر كه به سمت جلو پيش ميرويم و با پيشرفت هاي روز افزون و توجه بيشتر به دنياي ماشين آلات روبرو ميشويم ناخودآگاه روح و روان خود را فراموش ميكنيم كه به دنبال آن اختلالات رواني افزايش مي يابند و در آينده اي نزديك كه علم و صنعت نهايت پيشرفت خود را كردند علوم انساني به خصوص علم روانشناسي در دنيا بيشتر مطرح خواهند شد. زيرا انسان متوجه روح خسته و شكست خورده‌ خود ميشود.
موضوع تحقيق من در مورد بيماران اسكيزوفرني و كنترل اين بيماري با رژيم غذايي مناسب است. اين بيماران اغلب مشاغل و كارهاي خود را از دست ميدهند و ارگان يا سازماني كه بطور جدي از آنها حمايت كند وجود ندارد و اكثر اين افراد بي خانماني را تجربه ميكنند و آن ميشود كه ما اكثر اين افراد را در خيابان ها در حال پرسه زدن ميبينيم. اغلب اين افراد از طرف خانواده، دوستان طرد ميشوند كه به دنبالش اعتياد، بزهكاري، افسردگي، خودكشي، ديگركشي، آزار رساندن به ديگران را به همراه دارد. از آنجا كه اين افراد خود را بيمار نميدانند حاضر به همكاري با پزشك خود در زمينه‌ دارو درماني نيستند و هر چه قدر كه همكاري آنها با پزشك كم تر شود اين بيماري حادتر خواهد شد ما خواستاريم كه با روشي ساده و كم هزينه كه البته قابل اجرا نيز هست زندگي واقعه اي را به اين بيماران كه اكثراً جوان هستند باز گردانيم.برچسب ها : اختلالات , ارث , استرس , اسكيزوفرني , افراد , افسردگي , بيماري جسمي , بيماري مغزي , بيماري حاد رواني , تراكم جمعيت , تغذيه مناسب , تغييرات عاطفي , توارث , جامعه , جنون جواني , جنگ , خانواده درماني , دارو درماني , دانلود , درمان , روانشناسي , رژيم درماني , سبب شناسي , سندرم , سوخت و ساز , صرع , طبقه اجتماعي , علم روانشناسي , علوم انساني , عوامل خارجي , عوامل رواني اجتماعي , عوامل زيست شناختي , كنترل بيماري , كودك , مادر , والدين , پارافرني , پارانوئيد , پايان نامه , گروه درماني ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه ضرورت اجراي ارگونومي در صنعت خودروسازي ايران خودرو

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مداخله ارگونومي در كشورهاي در حال توسعه
انتفال تكنولوژي و ارگونومي
كارهاي آموزشي و پژوهشي در ايران
مداخله ارگونومي در صنعت
بررسـي ارگونومي در ايران
مداخله ارگونومي در بزرگ ترين شركت خودروسازي ايران
معرفي روش ها و بيان تجربيات
مقدمه و اهداف
مواد و روشها
بحث
بررسي علل غيبت از كار در شركت ايران خودرو
مقدمه
وضعيت موجود در شركت
روش انجام كار
نتيجه گيري
طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سالن بدنه سازي شركت ايران خودرو
مقدمه و اهداف
روش انجام كار
طرح بهينه سازي ايستگاه هاي كار
مواد و روشها
نتايج
بحث
پيشنهادات
و درآخر
منابع

مقدمه:
از زمان پيدايش علم فاكتورهاي انساني تاكنون سه دوره متفاوت در حيات آن قابل تمايز ميباشد. دوره اول كه برخي آن را عصر نسل اول اين علم محسوب ميدارند، تقريبأ مقارن با سالهاي 1945 تا1960 است. در اين دوره كوشش بنيان گذاران علم فاكتورهاي انساني ( و در آن زمان روانشناسي مهندسي) منحصرأ معطوف و مصروف طراحي و بهبود ايستگاه هاي كار تعبيه شده در سلاحهاي مختلف مثل هواپيما، تانك، كشتي و غيره، طراحي مشاغل و عمدتأ كارهاي يدي و بدني، بهبود نمودارها و آلات و ادوات كنترل ماشين مثل اهرم، كليد و غيره و به طور كلي تسهيل روابط تعاملي انسان – ماشين در موارد بسيار اختصاصي، جزئي و در سطح خرد متمركز شد.
در فاصله سالهاي 1980 – 1960 كه در حقيقت دوره دوم حيات علم فاكتورهاي انساني است به لحاظ رواج استفاده از كامپيوتر در سطح جامعه و نيز افزايش ميزان مشاغلي كه بيشتر نيازمند كار فكري بوده تا فعاليت يدي و بدني، اين علم با اولين مرحله تكاملي خود مواجه شد. در مقطع زماني مذكور محققان اين رشته بيشتر توجه خود را معطوف به مطالعه بر روي نحوه كسب و پردازش اطلاعات از جانب انسان كردند. در اين دوره علم فاكتورهاي انساني مقولاتي در ارتباط با ظرفيت و قابليت حواس شنوايي و بينايي جهت پذيرش و جذب و ضبط علايم و اطلاعات، طرز كار سيستم حافظه، توجه، ادراك، كار فكري تصميم گيري و غيره را مدنظر قرار داد. اين دوره را كه مصادف با پرتاب سفينه هاي با سرنشين به فضا توسط سازمان هوانوردي و فضايي امريكا (NASA) بود را ميتوان دوره شكوفايي و باروري علم فاكتورهاي انساني محسوب كرد كه ما حصل آن تاليف و تدوين مهمترين كتب و مراجع اين علم ميباشد. البته لازم به يادآوري است كه يكي از مهمترين حوادث در حيات علم فاكتورهاي انساني در اواخر اين دوره، يعني در سال 1979، به وقوع پيوست و آن حادثه اي در نيروگاه اتمي تري مايل آيلند واقع در ايالت پنسيلونيا در ايالات متحده امريكا بود. علت العلل اين حادثه كه منجر به تعطيل هميشگي يكي از راكتورهاي اين نيروگاه و تخليه موقت بيش از 140000 تن سكنه اطراف آن و ميلياردها دلار ضرر و زيان شد، همانا سر درگمي و اشتباه كاركنان اطاق كنترل عنوان شد. علت آن نيز به نوبه خود عدم ملحوظ داشتن ملاحظات اوليه فاكتورهاي انساني در طراحي اطاق كنترل ذكر شد و اين امر در تمام گزارشات و تحقيقات بعدي به عنوان مهم ترين نقص فني اين نيروگاه تشخيص داده شد. در هر صورت اين واقعه نقطه عطفي در تاريخ علم فاكتورهاي انساني محسوب ميشود، زيرا كه موجب آشنايي مقامات كشوري و افكار عمومي در آمريكا با اثرات حياتي توجه به ملاحظات اين علم در بهره برداري سالم و صحيح از تكنولوژي گرديد.
در حقيقت از اين زمان بود كه علم مزبور بطور جدي به عنوان علمي موثر براي پيشگيري حوادث صنعتي با آسيبهاي جاني و مالي شناخته و مورد استفاده قرار گرفت . دوره سوم يا به عبارت ديگر نسل سوم علم فاكتورهاي انساني در آغاز دهه هشتاد ميلادي آغاز شد. در اين زمان تدريجا اين انديشه متبلور شد كه در رابطه انسان با ماشين، نه تنها بايد به بررسي تعامل اين دو عامل در سطح بررسي ايستگاه هاي كاري و توانايي هاي رواني انسانها پرداخت، بلكه در سطوح ديگر، از جمله آموزش و تحليل عملكرد انسان ها در حوزه اي فراخ تر و فراتر از محيط كاري درون اتاق كنترل و يا كابين خلبان را بايد مورد بررسي قرار داد ( علت تحت توجه قرار گرفتن اين مقولات كه شايد به ظاهر دور از عرصه هاي محيط كاري قلمداد شوند، همانا تاثير مستقيم و نهايي آن ها بر رفتار و عملكرد انسان اپراتور در حال انجام كار ميباشد.) بدين ترتيب قلمروي كلان علم فاكتورهاي انساني متولد شد و مقولاتي از قبيل تاثير تكنولوژي روي سازمان و مديرت واحدهاي صنعتي، نيازهاي خاص سازماني و اداري يك تكنولوژي مخصوص، نقش ساختار سازماني در عملكرد و ايمني يك تكنولوژي، تاثير فرهنگ نهادي و سازماني بر روي كارآيي، كيفيت توليد و ايمني و بالاخره اثرات فرهنگ جامه بر روي كاردهي و عملكرد كل سيستم متشكل از مورد مطالعه قرار گرفت.برچسب ها : آموزش , ارگونومي , اطاق كنترل , ايستگاه هاي كار , ايمني , ايران خودرو , بهينه سازي , تكنولوژي , حواس شنوايي , خطوط صافكاري , دانلود , روش انجام كار , ساختار سازماني , سالن بدنه سازي , صنعت , صنعت خودروسازي , ظرفيت , فاكتورهاي انساني , فرهنگ , كارآيي , كنترل آلودگي صوتي , مهندسي صنايع , پروژه , پژوهش ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بازاريابي ورزشي در عصر جديد و نقش آن در توسعه ورزش

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
انواع فعاليت‌ها در بازاريابي
بازار ورزشي
اهميت بازاريابي ورزشي
فرآيند بازاريابي ورزشي
ابعاد گوناگون بازاريابي ورزشي
وظايف مديريت بازاريابي ورزشي
تقسيمات بازاريابي ورزشي
تجزيه و تحليل محيط بازاريابي ورزشي
عوامل قابل كنترل و غير قابل كنترل در فرآيند بازاريابي ورزشي
آميخته بازاريابي ورزشي
عوامل موثر بر محيط بازاريابي ورزشي
جديدترين فلسفه بازاريابي
نقش بخش بازاريابي در كيفيت ورزش
بازار رخدادهاي ورزشي
بازاريابي تيم ها و رخدادهاي ورزشي
بازاريابي محصولات از طريق ورزش
ميزباني رخدادهاي ورزشي و كسب درآمد
گرفتن ميزباني جام ملت هاي آسيا 2019، راه دشوار اما ممكن
مشكلات پيش روي گرفتن ميزباني
ورزش درآمد زا ميشود، اگر …
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي ورزشي
تعريف برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي ورزشي
رفتار مصرف كنندگان ورزشي
بازاريابي مبتني بر رابطه با مشتري (مصرف كنندگان ورزشي)
بازاريابي در ورزش بانوان
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات موثر براي بازاريابي موفق
منابع و ماخذ
Sports Marketing in New time
Abstract

چكيده:
امروزه بازاريابان با چالشي سخت مواجه شده اند، چگونه در محيط ابر رقابتي و بازارهاي بسيار بخش بندي شده امروزي اقدام به نوآوري كنند. در اقتصادي مصرف گرا كه بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و اين اقتصاد همچنان در كنار مشترياني به حيات خويش ادامه ميدهند كه هر روز، بيشتر و بيشتر در برابر پيام هاي تبليغات تجاري و بازاريابي سنتي مصونيت پيدا ميكنند. هر چند ويژگي هاي اصلي بازاريابي شامل بخش بندي بازار و تكثير مارك هاي تجاري در بازارهاي آينده آن ها ديده ميشود تا خود مقدمه اي براي سقوط بازاريابي باشد.
در اين مطالعه كه به روش كتابخانه اي و بازنگري كتب و مقالات در اين زمينه طراحي شده است، هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاريابي، اهميت، ابعاد، فرآيندها، آميخته و جديدترين فلسفه بازاريابي، طراحي برنامه ها، منابع درآمدهاي ورزشي، بازاريابي ورزشي زنان و نقش اينترنت در بازاريابي مي باشد.
هر كسي كه درگير ورزش است، بايد خودش را بعنوان بخشي از بازاريابي ورزشي ببيند و تلاش قابل توجهي در جهت ايجاد جاذبه ورزشي داشته باشد. بزرگ ترين وظيفه در حوزه بازاريابي اين است كه هر كس كه داراي نقشي در حيطه بازاريابي است مجاب شده و كساني را كه در جهت موفقيت و بازاريابي واقعي ورزش تلاش ميكنند گرد هم آورند.برچسب ها : اقتصاد , اينترنت , بازار , بازاريابي ورزشي , بازاريابي , برنامه ريزي استراتژيك , تجزيه و تحليل , تربيت بدني , توسعه ورزش , دانلود , طراحي , عصر جديد , فرآيند , فلسفه , كيفيت ورزش , محصولات , مشتريان , مشتري , مصرف كنندگان , مصرف گرا , موفقيت , نوآوري , ورزش , ورزش بانوان , پروژه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه تحصيل دليل در حقوق كيفري

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگيزه انتخاب موضوع واهميت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهاي اصلي
سوالهاي فرعي
گفتار سوم : فرضيه ها
گفتار چهارم : روش تحقيق
گفتار پنجم : معرفي مباحث
مبحث دوم : معاني و مفاهيم
گفتار اول : دليل
گفتار دوم : حقيقت و واقعيت
ديدگاه‌ جامعه‌ شناسي
ديدگاه ارزش‌‌ شناسي
مباني فقهي
ديدگاه قانوني
فصل دوم : تحصيل دليل
مبحث اول : تحصيل دليل در امور حقوقي
مبحث دوم : تحصيل دليل در امور كيفري
مبحث سوم : حدود تحصيل دليل و كشف واقع
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
يكي از مسائل قابل تاًمل در فرآيند دادرسي كيفري تحصيل دليل توسط مقام صلاحيت دار براي كشف واقع و رسيدن به حقيقت است. با توجه به تفكيك مقام تعقيب و تحقيق از مقام رسيدگي كننده در دادگاه ميتوان گفت دادسرا به عنوان اصلي ترين مرجع در تحصيل دليل نقش مهمي را بر عهده دارد. در اين ارتباط موضوع قابل بحث تعيين حدودي براي كشف امر واقع است و تاثيري كه از اين حيث بر دادرسي عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پيدا كردن از مباني چنين امري و ضرورت تاسيس آن در دادرسي كيفري به ما كمك خواهد كرد تا درك صحيحي از روند رسيدگي هاي كيفري در نظام قضايي داشته باشيم.

مقدمه:
سيستم قضايي كشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امور حقوقي و كيفري شده است، بي شك هر يك از اين دو نوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود ميباشند كه البته علت اين امر را ميتوان در منشا و اهداف متفاوت هر يك از اين دو، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هر يك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت و نحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي ميباشند. البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي چه در امور حقوقي وچه در امور كيفري لازم و ضروري است، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است و از هر گونه تحصيل دليل منع شده است و اين قاعده درست در جهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل و كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت مهم ترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم ميباشد و علت اين تفاوت را ميتوان در منشاء و هدف رسيدگي، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي و جنبه عمومي و خصوصي آن ها جستجو كرد. بدين ترتيب مسئله مورد بحث ما دراين تحقيق تحصيل دليل و حدود كشف واقع و نقش آن بر دادرسي عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است و اين كه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجاست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا ميتوان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي ميباشد؟ به عبارت بهتر، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه ميباشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي ميباشد، يا اين كه نه قاضي ميتواند حتي براساس دلايل و مداركي كه خارج از ادله ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد، بر فرض صحيح بودن مورد دوم، آيا اين گونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نميباشد؟برچسب ها : اختلافات , ارزش‌‌ شناسي , امور حقوقي , امور كيفري , تحصيل دليل , تعارض , جامعه‌ شناسي , حقوق , حقوق كيفري , دادسرا , دادگاه , دانلود , ديدگاه قانوني , صلاحيت , قاضي , مباني فقهي , نظام قضايي , پروژه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

کامآران