بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه مشخصات كلي بازارها و كالا در كشورهاي در حال توسعه

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مباني نظري پژوهش
پيشينه تحقيق و مطالعات انجام شده
مشخصات كلي بازار
عوامل موثر بر بازاريابي و بازار در كشورهاي در حال توسعه
ده نكته كليدي در بازاريابي اجتماعي
مراحل انجام يك برنامه بازاريابي اجتماعي
برنامه ريزي
توليد مواد و پيام ها
پيش آزمون مواد و پيام ها
مداخله
ارزشيابي
مطالعه موردي و ميداني
مشخصات كلي بازار و بازاريابي در حوزه سلامت
منابع

چكيده:
مقاله حاضر به بررسي تاثير مشخصات بازار بر اقتصاد كشورها، به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، اختصاص دارد. فرآيند جهاني شدن اقتصاد داراي ابعاد گوناگوني است كه برخي از ابعاد آن تاثيري خاص بر بازار كار برجا مي گذارد.از جمله اين ها ميتوان به روند ايجاد و نابودي مشاغل در فرآيند جهاني شدن، افزايش نابرابري دستمزدي، تغيير در تركيب شاغلان بخش هاي اقتصادي، ارتقا و رشد بهره وري و كارآيي نيروي كار، افزايش حساسيت تقاضاي نيروي كار، اشاره كرد. مقاله حاضر علاوه بر تبيين پيوند عمومي جهاني شدن و بازار كار، به بررسي تجربه مشخصات كلي بازار و بازاريابي كالاها در كشورهاي در حال توسعه ميپردازد.برچسب ها : ارزشيابي , افزايش نابرابري دستمزدي , اقتصاد , بازار , بازار كار , بازاريابي , بازاريابي اجتماعي , برنامه ريزي , بهره وري , توليد , دانلود , دستمزد , سلامت , فرآيند , كالا , كشورهاي در حال توسعه , نيروي كار , پروژه , كارآيي , كارآيي نيروي كار ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:35 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بررسي تاثير دين و مذهب بر بازاريابي بين الملل

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
پيشينه تحقيق
بيان مسئله
استراتژي‌هاي ورود به بازارهاي بين المللي
سرمايه‌گذاري مستقيم
فرهنگ
الگو هافستد
الگو شواتز
تعامل غير وظيفه اي
تعامل وظيفه اي
مفهوم بازار بين المللي
حيطه عمل بازار بين‌المللي
تحليل محيط بازار بين‌المللي
محيط اقتصادي
فرهنگ
مفهوم فرهنگ
اجزاي فرهنگ
عوامل تاثير گذار بر فرهنگ
موثر ترين عامل دين و مذهب
تركيب رويكردها
ساير عوامل
الگوي چهار بعدي هافستد
ويژگي بازارهاي بين الملل
محيط سياسي و حقوقي
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع و مآخذ

چكيده:
هدف اين مقاله بررسي تاثير دين و مذهب در بازاريابي بين الملل ميباشد. در اين مقاله سعي شده است آن چه در تغيير خريد و فروش كالاها در سطح بين الملل موثر واقع ميشوند مورد بررسي قرار گيرند. همچنين نقش فرهنگ، اصول اخلاقي و اينترنت در بازاريابي بين الملل مورد بررسي قرار گرفته است. و الگوهاي فرهنگي براي درك و طبقه بندي فرهنگ، محك زدن سابقه فرهنگ هاي ملي و بررسي ثبات فرهنگ در ميان فرهنگ هاي ديگر بيان شده است. و بخش ها مختلف فرآيند مذاكره را در جهت فرهنگ هاي ميان ملي بيان كرده است. و چهارچوبي از استراتژي هاي بازاريابي بين الملل ارايه شده است. و به تاثير اينترنت بعنوان ابزاري جهت دسترسي مصرف كننده به بازارهاي خارجي با شالوده هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي مختلف پرداخته شده است. از جمله موضوعاتي كه تاثير آن بر بازارهاي بين المللي مد نظر قرار ميگيرد ميتوان به تاثير اقتصاد و محيط اقتصادي، تاثير فرهنگ جوامع و تاثير محيط حقوقي و سياسي اشاره نمود. در بحث محيط اقتصادي بعنوان يكي از مهمترين موضوعات تاثير گذار گفته ميشود كه دو عامل قابل كنترل و غير قابل كنترل بعنوان مواردي كه در بازارهاي بين المللي نقش ايفا ميكنند. در قسمت بعد فرهنگ بعنوان يكي ديگر از عوامل تاثير گذار بر بازارهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، كه در آن بعد از ذكر مفهوم فرهنگ به موضوعات اجزاي فرهنگ، عوامل تاثيرگذار بر فرهنگ و الگوي چهار بعدي هافستد پرداخته خواهد شد. اما در اين ماهيت فرهنگ يكسري عوامل تاثير گذار است كه تاثير آن ها بر بازارهاي بين المللي غير قابل چشم پوشي است. موثر ترين عامل بر فرهنگ كه حتي خود بطور مستقيم بر بازارهاي بين المللي موثر ميباشد، دين و مذهب است. زيرا دين و مذهب هر كشور در تعيين اين كه چه كالايي بيشتر مورد تقاضا قرار گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. البته به غير از دين و مذهب عواملي مانند سياست فروش، فناوري و فرهنگ مادي، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي، تحصيلات، ارزشها و طرز فكر، زبان، زيبايي‌شناسي نيز ميتواند اثرگذار واقع شوند. در ادامه بحث مباحث ديگر مربوط به موضوع پرداخته خواهد شد.برچسب ها : استراتژي‌ , اصول اخلاقي , اقتصاد , الگو شواتز , الگو هافستد , اينترنت , بازاريابي , بازاريابي بين الملل , تحصيلات , خريد , دانلود , دين , زيبايي‌شناسي , سازمان , سرمايه‌گذاري , سياست , فرهنگ , فروش , محيط اقتصادي , مذهب , نهاد , پروژه , كالا ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه نقش مديريت بازاريابي در جهاني شدن بازار فرهنگ ايران

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
مباني نظري تحقيق
تنوع فرهنگي
ديدگاه هاي متفاوت فرهنگي
جمع‌بندي فرايند تنوع فرهنگي
طبقه بندي فعاليت هاي فرهنگي ايران
طبقه بندي محصولات فرهنگي ايران
اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
بازاريابي
نياز و خواسته ها
مبادله
يونسكو
اعلاميه جهاني يونسكو
آمار يونسكو
كالاهاي فرهنگي محوري
خدمات فرهنگي محوري
كالاهاي مربوط فرهنگي
خدمات مربوط فرهنگي
ايران و تجارت جهاني فرهنگي
تحليل آمار يونسكو و تطبيق با وظايف مديريت بازاريابي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
در قرن حاضراهميت تثبيت هويت ملي و ترويج آن و همچنين توسعه تجارت محصولات و فعاليت هاي فرهنگي و جهاني شدن آن به عنوان اركان اقتصادي در عرصه رقابت بازارهاي جهاني، جوامع مختلف بالاخص كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه را بر آن داشته تا بيش از پيش به معقوله فرهنگ بپردازند. بعد رخداد تاريخي انقلاب اسلامي مبتني بر ارزش هاي والاي ديني شاهد تغيير رويكرد فرهنگي در كشور ايران بوديم و اين فرصتي فراهم آورد كه ضمن بازسازي بنيان هاي فرهنگي كشور كه در زمان هاي مختلف مورد دستخوش تحولاتي گرديده بود، زمينه لازم براي ترويج آرمان هاي انقلابي به ساير كشورها فراهم گردد، يكي از اين روش هاي توسعه فرهنگي در جهان تبادل محصولات فرهنگي به عنوان نياز و خواسته بشري در بازارهاي جهاني ميباشد كه به دلايل مختلف سياسي – اقتصادي و جنگ نابرابر بر اساس آمارهاي موجود به شكل مطلوب حاصل نگرديده و همچنان سهم اندكي از بازارهاي جهاني را تصاحب نموده است و اما همين مقدار اندك ميتواند با بهره گيري از مديريت بازاريابي و شراكت بخش خصوصي و حمايت از آن و دخالت دولت از جنبه آموزش و تبليغات محصولات فرهنگي توسعه سرمايه گذاري در بخش فرهنگ را به همراه داشته باشد و لازمه تحقق آن رعايت اصول مديريت بازاريابي بر حسب مقتضيات زماني و مكاني و براساس استانداردهاي بازارهاي جهاني ميباشد.برچسب ها : آموزش , استاندارد , اصول‌ سياست‌ , اقتصاد , انقلاب اسلامي , بازار فرهنگ , بازارهاي جهاني , بازاريابي , بخش خصوصي , تاريخ , تبليغات , تجارت , تجارت جهاني , تنوع فرهنگي , حمايت , خدمات , دانلود , شراكت , شوراي عالي انقلاب فرهنگي , طبقه بندي , محصولات فرهنگي , مديريت , هويت ملي , پروژه , كالا , يونسكو ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه
مقدمه
بيان مسئله
مباني نظري تحقيق
پيشينه تحقيق
مفهوم (BDN) Basic Development Needs
تعريف رويكرد نيازهاي اساسي توسعه
مفهوم توليد
شرط تعادل مصرف كننده
ماتريس ارزش مشتري
مراحل تعيين ماتريس ارزش مشتري
هدف كلي رويكرد نيازهاي اساسي توسعه
اهداف اختصاصي رويكرد
مزاياي رويكرد
وظايف اختصاصي اجرايي
وظايف زمينه سازي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
نياز يكي از مفاهيم اساسي بازاريابي است. احساس محروميت در واقع همان نياز است و اين مفهوم كوچك ترين واحد بازار راتشكيل ميدهد. هنگامي كه نيازي تامين نشده باشد فرد دو راه را در پيش ميگيرد. به دنبال چيزي است كه نياز را تامين كند. تلاش ميكند به نحوي نياز را تعديل كند. مردم در كشورهاي توسعه يافته براي رفع نياز به دنبال يافتن و يا توليد منبع هستند در حالي كه مردم كشورهاي كمتر توسعه يافته درصدد كاهش شدت اميال خود بوده اند. انسان ها همواره خواسته هاي فراواني دارند اين خواسته ها در واقع نا „محدودند اما منابعي كه جهت ارضاي آن ها به كار گرفته ميشود كاملًا محدود ميباشد آنها كالاهايي را انتخاب ميكنند كه بيش ترين رضايت را در مقابل پولي كه ميپردازند بدست آورند. خواسته ها زماني به تقاضا بدل ميشوند كه با قدرت خريد پشتيباني شوند. در اين مقاله به بررسي تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات ميپردازيم.برچسب ها : اقتصاد , امكانات , اولويت , بازاريابي , توسعه , توليد , جامعه , دانلود , قدرت خريد , ماتريس , محروميت , مشتري , مصرف كننده , نيازهاي اساسي , پروژه , پشتيباني , پول ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بازاريابي ورزشي در عصر جديد و نقش آن در توسعه ورزش

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
انواع فعاليت‌ها در بازاريابي
بازار ورزشي
اهميت بازاريابي ورزشي
فرآيند بازاريابي ورزشي
ابعاد گوناگون بازاريابي ورزشي
وظايف مديريت بازاريابي ورزشي
تقسيمات بازاريابي ورزشي
تجزيه و تحليل محيط بازاريابي ورزشي
عوامل قابل كنترل و غير قابل كنترل در فرآيند بازاريابي ورزشي
آميخته بازاريابي ورزشي
عوامل موثر بر محيط بازاريابي ورزشي
جديدترين فلسفه بازاريابي
نقش بخش بازاريابي در كيفيت ورزش
بازار رخدادهاي ورزشي
بازاريابي تيم ها و رخدادهاي ورزشي
بازاريابي محصولات از طريق ورزش
ميزباني رخدادهاي ورزشي و كسب درآمد
گرفتن ميزباني جام ملت هاي آسيا 2019، راه دشوار اما ممكن
مشكلات پيش روي گرفتن ميزباني
ورزش درآمد زا ميشود، اگر …
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي ورزشي
تعريف برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي ورزشي
رفتار مصرف كنندگان ورزشي
بازاريابي مبتني بر رابطه با مشتري (مصرف كنندگان ورزشي)
بازاريابي در ورزش بانوان
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات موثر براي بازاريابي موفق
منابع و ماخذ
Sports Marketing in New time
Abstract

چكيده:
امروزه بازاريابان با چالشي سخت مواجه شده اند، چگونه در محيط ابر رقابتي و بازارهاي بسيار بخش بندي شده امروزي اقدام به نوآوري كنند. در اقتصادي مصرف گرا كه بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و اين اقتصاد همچنان در كنار مشترياني به حيات خويش ادامه ميدهند كه هر روز، بيشتر و بيشتر در برابر پيام هاي تبليغات تجاري و بازاريابي سنتي مصونيت پيدا ميكنند. هر چند ويژگي هاي اصلي بازاريابي شامل بخش بندي بازار و تكثير مارك هاي تجاري در بازارهاي آينده آن ها ديده ميشود تا خود مقدمه اي براي سقوط بازاريابي باشد.
در اين مطالعه كه به روش كتابخانه اي و بازنگري كتب و مقالات در اين زمينه طراحي شده است، هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاريابي، اهميت، ابعاد، فرآيندها، آميخته و جديدترين فلسفه بازاريابي، طراحي برنامه ها، منابع درآمدهاي ورزشي، بازاريابي ورزشي زنان و نقش اينترنت در بازاريابي مي باشد.
هر كسي كه درگير ورزش است، بايد خودش را بعنوان بخشي از بازاريابي ورزشي ببيند و تلاش قابل توجهي در جهت ايجاد جاذبه ورزشي داشته باشد. بزرگ ترين وظيفه در حوزه بازاريابي اين است كه هر كس كه داراي نقشي در حيطه بازاريابي است مجاب شده و كساني را كه در جهت موفقيت و بازاريابي واقعي ورزش تلاش ميكنند گرد هم آورند.برچسب ها : اقتصاد , اينترنت , بازار , بازاريابي ورزشي , بازاريابي , برنامه ريزي استراتژيك , تجزيه و تحليل , تربيت بدني , توسعه ورزش , دانلود , طراحي , عصر جديد , فرآيند , فلسفه , كيفيت ورزش , محصولات , مشتريان , مشتري , مصرف كنندگان , مصرف گرا , موفقيت , نوآوري , ورزش , ورزش بانوان , پروژه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پايان نامه بررسي نقش عدالت مالياتي بر ميزان وصول ماليات از شركت هاي توليد

تعداد صفحات:64
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت پژوهش
سوال اصلي
سوال فرعي
اهداف پژوهش
هدف اصلي
هدف هاي فرعي
فرضيات پژوهش
تعريف اصطلاحات و واژه ها
پيشينه تحقيق
ادبيات موضوع
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه برداري
روش هاي جمع آوري اطلاعات
تعريف اصطلاحات و واژه ها
تجزيه و تحليل داده ها
نتايج تحقيق
نتايج سوالات پرسش نامه تحقيق
ساير نتايج
نتايج فرضيه فرعي
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادهاي فرضيه اول
پيشنهادهاي فرضيه دوم
ارائه پيشنهادها براي تحقيقات آتي
پرسش نامه
فهرست منابع

فهرست جداول:
توزيع درصد و فراواني افراد بر حسب سن آنان
وضعيت جنسيت كاركنان
توزيع درصد و فراواني سابقه كار شركت
توزيع فراواني و درصد مديران بر حسب مدرك تحصيلي

چكيده:
نرخ ماليات بر درآمد شركت ها نقش ارزنده اي در تعيين سياست هاي مالي و مالياتي شركتها، قانون گذاران و تحليل گران ايفا ميكند. در اين راستا تعيين نرخ موثر مالياتي يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث در حوزه ماليات هر كشور ميباشد، زيرا با بررسي و محاسبه علمي آن، امكان افزايش عدالت مالياتي و بررسي دقيق فشار مالياتي بر موديان فراهم ميشود. هدف اصلي اين مقاله، سنجش نرخ موثر ماليات در وهله اول و بررسي رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شركت، سودآوري، اهرم مالي، شدت سرمايه گذاري و ساختار مالكيت بعنوان ويژگي هاي شركت در مرحله بعدي است. نتايج اين تحقيق ميتواند راه گشاي وضع قوانين جديد و كمك به مقامات درگير در حوزه ماليات بر درآمد شركت ها باشد. نتايج تحقيق نشان ميدهد كه ميانگين نرخ موثر مالياتي با درنظر گرفتن تمام شركت هاي تحقيق، به نرخ قانوني ماليات بر درآمد نزديك است. اما نتايج تحقيق با در نظر گرفتن صنعتي كه شركت در آن فعاليت ميكند نشان ميدهد كه تقريبا هر صنعت داراي نرخ موثر مالياتي مخصوص به خود است. هم چنين نتايج حاكي از آن است كه بين نرخ موثر ماليات با اندازه شركت و سودآوري رابطه منفي و معني داري وجود دارد و با اهرم مالي، رابطه مثبت و معني داري برقرار است. در ضمن بين نرخ موثر ماليات و شدت سرمايه گذاري و ساختار مالكيت رابطه معني داري مشاهده نشد.

مقدمه:
ماليات بعنوان مهم ترين ابزار سياست مالياتي دولت در تدوين سياست هاي اقتصادي كشور از اهميت ويژه اي برخورد دار است امروزه نظام مالياتي در كليه جوامع ابزاري تعيين كننده در چگونگي نيل به توسعه اقتصادي، تامين عدالت اجتماعي، سازمان دهي فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار ميگيرد به عبارت ديگر نظام مالياتي علاوه بر تامين منابع دولت بايستي در خدمت توليد و تشويق سرمايه گذاري، توزيع مجدد درآمد، رونق بازار سرمايه و فراهم كننده رفاه عمومي بيش تر باشد. سهم هر فرد پرداخت ماليات بايستي متناسب با در آمد يا ثروت وي باشد. افرادي كه درآمد بيش تري دارند، نشانه آن است كه از امكانات موجود جامعه بيشتر استفاده ميكنند، در نتيجه بايد براي تامين امور مالي جامعه نيز سهم بيش تري پرداخت كنند در اين صورت عدالت اجتماعي كه يكي از اهداف بارز و مورد تاكيد نظام اسلامي است نيز تحقق خواهد يافت.برچسب ها : اقتصاد , تحقيق , تحليل گران , جامعه آماري , جنسيت , دانلود , دولت , رفاه عمومي , روش نمونه برداري , رونق بازار سرمايه , سابقه كار , سياست هاي مالي , شركت هاي توليدي , عدالت , عدالت اجتماعي , قانون گذاران , ماليات بر درآمد , ماليات , مدرك تحصيلي , نرخ ماليات , نمونه آماري , وصول ماليات , پايان نامه , پژوهش , كاركنان ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:15 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در باز

تعداد صفحات:192
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
چارچوب نظري
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف علمي تحقيق
اهداف كاربردي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول) نظريه هاي مربوط به سرمايه فكري
تعاريف مختلف سرمايه فكري
بخش دوم) مدلهاي طبقه بندي سرمايه فكري
ادوينسون و مالونه
روس و همكارانش
بونتيس
بروكينگ
سويبي
استوارت
يوستك و همكارانش
پتي
چن و همكارانش
پتي و گويتر
هانناس و لوونداهل
طبقه بندي مر و اسچوما
ليم و داليمور
طبقه بندي نورتون و كاپلان
طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك
بخش سوم) روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
طبقه بندي روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
ارزش افزوده اقتصادي
كارت نمره متوازن
ترازنامه نامرئي
كنترل دارايي هاي ناملموس
روش جهت يابي تجاري اسكانديا
شاخص سرمايه فكري
نرخ بازده داراييها
روش تشكيل سرمايه بازار
كارگزار تكنولوژي
روش سرمايه فكري مستقيم
روشهاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فكري
مدل مديريت سرمايه فكري
كيوي توبين
هوش سرمايه انساني
مدل كارگزار فناوري
روش ارزش گذاري جامع
ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدلهاي سنجش سرمايه فكري
طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد كلاينت و دارن
روشهاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري
روشهاي برآورد ارزش بازاري سرمايه
روشهاي برگشت داراييها
روشهاي كارت امتياز
نحوه محاسبه سرمايه فكري (با استفاده از مدل پاليك) و شاخص هاي عملكرد مالي شركت ها
محاسبه سرمايه فكري با استفاده از مدل پاليك
شاخص هاي عملكرد مالي
بخش پنجم) سوابق تحقيق
پژوهشهاي مشابه انجام شده در داخل
پژوهشهاي مشابه انجام شده در خارج از كشور
تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات مشابه داخلي
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
روشهاي گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
مدل مفهومي تحقيق
جامعه آماري تحقيق
آزمون فرضيه ها
روش تجزيه و تحليل داده ها
آزمون همبستگي
رگرسيون چندگانه
آزمون نرمال بودن (كولموگروف- اسميرنوف)
آزمون خود همبستگي(دوربين –واتسن)
چند هم خطي
شيوه اندازه گيري متغيرهاي پژوهش
متغير هاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
شاخص هاي توصيفي متغيرها
روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
بررسي اعتبار مدل
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي وابسته
تجزيه و تحليل فرضيه اول
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم : بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q شركت از شاخص هاي ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي سوم : بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت ارزش بازارهر سهم به عايدي (P/E) شركت از شاخص هاي ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي اول : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي ارزش بازار به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
فرضيه اصلي دوم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت سودآوري به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي سوم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي فعاليت به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي بازده سرمايه به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي چهارم : بين مولفه هاي سرمايه سرمايه فكري و شاخص ROE از معيارهاي بازده سرمايه رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي پنجم : بين مولفه سرمايه سرمايه فكري و شاخص ASR از معيارهاي بازده سرمايه رابطه وجود دارد
نتيجه آزمون فرضيه اصلي چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي بازده سرمايه به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي پنجم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص مبتني برارزش آفريني EVA به عنوان معيار نوين عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي ششم : بين اندازه شركت با ميانگين سرمايه فكري و عملكرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها
نتيجه فرضيه فرعي اول
نتيجه فرضيه فرعي دوم
نتيجه فرضيه فرعي سوم
نتيجه فرضيه اصلي اول
فرضيه اصلي دوم
نتيجه فرضيه اصلي سوم
فرضيه اصلي چهارم
نتيجه فرضيه فرعي چهارم
فرضيه فرعي پنجم
نتيجه فرضيه اصلي چهارم
نتيجه فرضيه اصلي پنجم
نتيجه فرضيه اصلي ششم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
اسامي شركت هاي نمونه انتخاب شده و ميانگين سرمايه فكري محاسبه شده
خروجي هاي آماري از نرم افزار SPSS
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
طبقه بندي پتي و گويتر
ويژگيهاي اصلي سيستم اندازه گيري
مقايسه ارزش گذاري سرمايه هاي فكري (رودو و ليلرت)
خلاصه روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
روشهاي ارزشيابي سرمايه فكري IC ( گردآوري اريك سويبي)
شاخص ها و گروه هاي سنجش عملكرد مالي شركت ها
خلاصه جامعه آماري و حجم نمونه ها
شاخص ها و گروه هاي عملكرد مالي
شاخص هاي توصيف كننده متغيرها تحت شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي وابسته تحت شاخص هاي مركزي به تفكيك سال
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي مستقل تحت شاخص هاي مركزي به تفكيك سال
آزمون نرمال بودن – متغير وابسته
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و بازار به ارزش دفتري
تحليل واريانس رگريسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضرايب معادله رگرسيون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
تحليل واريانس رگريسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضرايب معادله رگرسيون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت P/E
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضريب مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي ارزش بازار (P/E .TOBIN Q. MBV)
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معنا داري و تعداد نمونه آماري بين مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري – بازده دارايي ها
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري – بازده دارايي ها (ROA)
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري (ROA)
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارايي
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارايي
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت فعاليت
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري مولفه هاي سرمايه فكري با بازده دفتري صاحبان سهام ROE
تحليل واريانس رگرسيون سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
تحليل واريانس رگرسيون بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوريبن واتسون بين رمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با بازده صاحبان سهام ASR
ضريب مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي بازده سرمايه (ROE .ASR)
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري مولفه هاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي EVA
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوريبن واتسون بين مولفه هاي سرمايه فكري باارزش افزوده اقتصادي
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري باارزش افزوده اقتصادي
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني اندازه شركت و مولفه هاي سرمايه فكري با عملكرد مالي
تجزيه و تحليل ضرايب معادله رگرسيون اندازه شركت، سرمايه فكري و شاخص هاي عملكرد مالي
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
طرح ارزش اسكانديا
مفهوم سازي سرمايه فكري از سوي بونتيس
طبقه بندي سويبي از طريق چارچوب ناظر دارايي نامشهود
مدل چن و همكارانش از سرمايه فكري و روابط بين آن ها
طبقه بندي اوليه توسط هانناس و لوونداهل
طبقـــه بندي لــوونداهــل
طبقه بندي ليم و داليمور
چارچوب كارت امتيازي متوازن
طبقه بندي كنفدراسيون تجاري دانمارك
شبكه منابع و فعاليت هاي ناملموس
مدل طبقه بندي دارايي هاي يك شركت
مدل تبييني تحقيق
نمودار پراكندگي متغير ارزش بازاري به دفتري
نمودار مقايسه اي بين مولفه هاي سرمايه فكري و مجموع ارزش بازاري به دفتري طي بازه زماني 7 ساله
نمودار مقايسه اي بين سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت TOBIN Q
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت P/E طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت نسبت P/E
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت سودآوري طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت سودآوري
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت فعاليت طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت فعاليت
نمودار مقايسه اي سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهامROE طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير بازده دفتري صاحبان سهام ROE
نمودار مقايسه اي بين سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير بازده صاحبان سهام ASR
نمودارمقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و ارزش افزوده اقتصادي طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير ارزش افزوده اقتصادي

چكيده:
سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتني بر دانش هستند، اقتصادي كه در آن دانش و دارايي هاي نامشهود بعنوان مهم ترين مزيت رقابتي سازمان ها شناخته شده است. يكي از اجزاي دارايي نامشهود سرمايه فكري ميباشد كه تاثير مهمي بر عملكرد و پياده سازي استراتزيك سازمان دارد از اين رو شناسايي، اندازه گيري و مديريت سرمايه فكري داراي اهميت خاصي است و منجر به مشاهده ارزش واقعي سازمانها ميشود.
براي سنجش سرمايه فكري طبقه بندي هاي مختلفي ارايه شده است كه يكي از اين طبقه بندي ها توسط پاليك به نام (ارزش افزوده سرمايه فكري) مطرح شده كه از سه جزء كارايي سرمايه فيزيكي، كارايي سرمايه انساني و كارايي سرمايه ساختاري ميباشد. در اين پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمايه فكري)، ارزش سرمايه فكري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 7 ساله 1380 الي 1386 محاسبه و سپس ارتباط بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده مالي شركت ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. جهت محاسبه عملكرد مالي از هشت شاخص عملكرد مالي مالي در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوري، فعاليت، بازده سرمايه، مبتني بر ارزش آفريني استفاده شده است. در تحقيق حاضر، روش آماري استفاده شده جهت تجزيه و تحليل داده ها، رگرسيون چند گانه و ضرايب همبستگي ميباشد. نمونه انتخابي شامل 73 شركت به صورت پيوسته براي بازه زماني 7 ساله بوده كه اندازه شركت به عنوان متغير كنترلي در نظر گرفته شده است.
يافته ها حاكي از رابطه معنادار مثبت بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت ها و تاثير مثبت اندازه شركت بر روي سطوح برخورداري از سرمايه فكري و عملكرد مالي ميباشد. با توجه به اين نتايج ميتوان توجه مديران، سهامداران، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذينفع را به منابع و توانمندي هاي درون سازماني جلب و بهره گيري از اين مدل براي كسب بازده مالي بالاتر و دسترسي به ارزش واقعي شركت ها، پيشنهاد كرد.برچسب ها : SPSS , آزمون همبستگي , اتحاديه هاي تجاري , ارزش بازار , استوارت , اقتصاد , بازار , بروكينگ , بونتيس , تكنولوژي , جامعه آماري , حسابداري , داراييها , دانلود , رگرسيون , سرمايه , سرمايه انسان , سويبي , صاحبان سهام , عملكرد مالي , فناوري , كارگزار , كنفدراسيون , لوونداهل , مدل پاليك , ميانگين , يوستك , پايان نامه , پژوهش , گردآوري اطلاعات ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:11 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تاريخچه
تعريف حسابداري اجتماعي
مفروضات سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
مفاهيم حسابداري اجتماعي
مفهوم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
مزايا و مشكلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
مشكلات تفكيك هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي
معيارهاي تفكيك هزينه هاي اجتماعي از اقتصادي
مشكلات مربوط به ارتباط هزينه ها و منافع اجتماعي
ماهيت حسابداري اجتماعي
پيشينه بحث و آراي مطروحه
حد و مرز مسئوليت‌ها
نقد آراي مطرح در نظام آنگلوساكسون
متن مصاحبه حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي در كشور آمريكا
ديدگاه هاي مسئوليت اجتماعي
نظريات
هزينه هاي اجتماعي در سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي
اهداف حسابداري اجتماعي
هدف استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي
رويكردهاي مسووليت هاي اجتماعي شركت ها
برنامه ريزي اهداف اجتماعي
سودمندي اطلاعات حسابداري اجتماعي
مسئوليت هاي اجتماعي – اخلاقيات سازماني
مزاياي حسابداري اجتماعي و دلايل پياده سازي آن
سود و مسئوليت هاي اجتماعي در شركت ها
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
هدف از ارائه اين مقاله آشنايي اوليه علاقه مندان حسابداري، با حسابداري اجتماعي است. در اين مقاله تعاريف اوليه از حسابداري اجتماعي آورده شده است. سپس به استفاده كنندگان از حسابداري اجتماعي اشاره شده است. در اين مقاله همچنين به تاريخچه و بعد از آن به اهداف حسابداري اجتماعي و مزاياي آن و سپس به مشكلات پياده سازي حسابداري و گزارشگري اجتماعي اشاره شده است.
بسياري از رفتارها و اقدامات مديران و كاركنان، متأثر از ارزش هاي اخلاقي بوده، ريشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق كار در مديريت سازمان ها، در جوامعي مانند ايران كه از يك سو داراي ارزش هاي اخلاقي غني بوده، از سوي ديگر با كشورهاي پيشرفته فاصله قابل توجهي دارند، ميتواند معضلاتي بزرگ براي سازمان ها به وجود آورد. به علاوه با افزايش انتظارات اجتماعي از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلي مانند محيط زيست، حقوق زنان، كودكان، اقليت ها، معلولان، برابري استخدام و كاهش نيروي انساني، حساس‌تر شده‌اند. بي‌توجهي سازمان ها به اين حقوق و عدم رعايت اصول اخلاقي در برخورد با ذي‌نفعان بيروني، ميتواند مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كند و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌ نتيجه سود و موفقيت سازمان را تحت تأثير قرار دهد. اخلاق كار ضعيف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مديران موثر بوده، ميتواند بر عملكرد فردي، گروهي و سازماني اثر بگذارد.برچسب ها : اجتماع , اجراي سيستم , اخلاقيات سازماني , ارزش هاي اخلاقي , استفاده كنندگان , اقتصاد , اقدامات , برنامه ريزي , حسابداري , حسابداري اجتماعي , حقوق زنان , دانلود , رفتار , سود , عملكرد سازماني , عملكرد فردي , عملكرد گروهي , محيط زيست , مديران , مزايا , مسئوليت هاي اجتماعي , مشكلات , معلولان , موفقيت سازمان , نگرش افراد , نيروي انساني , هزينه , پروژه , پياده سازي , كاركنان ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 8:53 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مفهوم شناسي
امنيت
امنيت اجتماعي
دولت
دولت حداكثري يا گسترده
نظام سياسي
قانون اساسي
چارچوب نظري
دولت از ديدگاه انديشمندان مسلمان
وظايف دولت
حوزه حقوقي و قضايي
حوزه اقتصادي
حوزه فرهنگي و اجتماعي
حوزه سياسي و اداري
حوزه نظامي و دفاعي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
تامين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود ميدهد. از آن جا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.برچسب ها : اجتماع , اقتصاد , امنيت , امنيت اجتماعي , انديشمندان مسلمان , انقلاب , ايدئولوژي , جمهوري اسلامي ايران , حقوق , دانلود , دولت , سياست , فرهنگ , قانون اساسي , نظام اسلامي , نظام سياسي , پروژه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 8:45 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پايان نامه بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليــات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
سوالات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزئي
فرضيه هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
پيشينه پژوهش
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم مشتري و رضايت مندي مشتري
تعاريف مديريت ارتباط با مشتري
تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري
مديريت ارتباط يكپارچه با مشتري (i-CRM)
بررسي مباني نظري مديريت ارتباط با مشتري
پيشينه و سير تكامل مديريت ارتباط با مشتري
پيش از مرحله تجارت الكترونيك
دوره پيش از كسب و كار الكترونيك
مرحله رشد كسب و كار الكترونيك
اهداف CRM
اهداف CRM از ديدگاه بارنت
اهداف CRM از نقطه نظر نول
اهداف CRM از نظر كالاكوتا و رابينسون
اهداف CRM از ديدگاه گالبريث و راجرز
ديدگاه هاي مختلف در مورد مديريت ارتباط با مشتري
ديدگاه اول – تلقي CRM به عنوان يك فرآيند
ديدگاه دوم – تلقي CRM به عوان يك استراتژي
ديدگاه سوم – تلقي CRM به عنوان فلسفه
ديدگاه چهارم – تلقي CRM به عنوان يك توانمندي
ديدگاه پنجم – تلقي CRM به عنوان تكنولوژي
مزاياي مديريت ارتباط با مشتري
عوامل مؤثر در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري
ريشه اصلي E-CRM تعريف و تمايز
تعريف E-CRM
اهداف مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي
انواع مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي
مزاياي استفاده از E-CRM به صورت كاربردي نسبت به بازاريابي رسانه اي سنتي
نقش اينترنت در E-CRM
تاثير بهبود كسب و كارهاي اينترنتي در پياده سازي E-CRM
مراحل پياده سازي E-CRM
منافع اقتصادي حاصل از كاربرد E-CRM
چالش هاي موجود در مسير E-CRM
نمونه هاي كاربردي در استفاده موفق از E-CRM
نوآوري در بازاريابي و تفاوت (CRM) با (E-CRM) در اثر به كارگيري فناوري اطلاعات
ويژگي ها و جايگاه E-CRM
شش «e» كليدي در E-CRM
جايگاه اقتصادي E-CRM
تعريف تجارت الكترونيك
جايگاه تجارت الكترونيك
چالش بانكداري الكترونيك
بانكداري الكترونيك
تعريف بانكداري الكترونيك
سرويس‌هاي بانك الكترونيك
شاخه‌هاي بانكداري الكترونيك
كانال‌هاي بانكداري الكترونيك
مزاياي بانكداري الكترونيك
بانكداري الكترونيك؛ تيغ دولبه فرصت و تهديد
پست بانك
تاريخچه پست بانك در ايران
اهداف و وظايف دفاتر پيشخوان
امور خدماتي پست بانك
خدمات ارزي پست بانك به شرح ذيل است
خريد و فروش ارز
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري ارزي
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزي
نتيجه گيري
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
جامعه آماري مورد بررسي
نمونه شيوه نمونه گيري
واحد تحليلي
روش و ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي ابزار سنجش
روايي
پايايي
پايايي پژوهش
روش هاي تحليل آماري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
فرضيه هاي پژوهش و تحليل داده ها
نتايج توصيفي
تاثير متغيرهاي توصيفي بر متغيرهاي اصلي پژوهش
نتايج استنباطي
نتايج آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – نتايج تحقيق
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهاد
پيشنهادات محقق
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
ضــمائــم
پرسشنامه
امتياز و تفسير بندي
خروجي نرم افزار Spss

فهرست جداول:
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب جنسيت
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سن
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصيلي
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سابقه كار
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه4
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 21
ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك
سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتريان
بررسي اثر متغيرهاي توصيفي بر روي متغيرهاي اصلي پژوهش

فهرست نمودارها:
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب جنسيت
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سن
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصيلي
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سابقه كار
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 21
ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك
سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتريان

چكيده:
در سالهاي اخير واژه مديريت ارتباط با مشتري توجه فراواني را در حوزه بازاريابي و فناوري اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه درگير شده اند؛ و مفهوم CRM را كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتري است، توسعه داده اند. سازمان ها بطور گسترده اي تشخيص داده اند كه مشتريان مهم ترين دارايي شان هستند و به روابط با مشتريان بعنوان مبادلاتي سودمند و متقابل و نيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارند مي نگرند. اين سيستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفايل و تاريخچه مشتريان زمينه مهمي از فرآيندهاي اصلي شركت به خصوص در حوزه بازاريابي، فروش و خدمات به مشتري را پشتيباني ميكنند.
با ظهور اينترنت و توسعه تجارت الكتروني، نحوه تجارت و داد و ستد شكل تازه اي به خود گرفت. با توجه به حجم معاملات تجارت الكترونيكي، شركت ها در معرض رقابت سنگيني قرار گرفته اند. موج تجارت الكترونيكي تقريباً همه شركت ها را در تمامي اقتصاد ها تحت تأثير قرار داده است و اين شركت ها ناگزير از ورود به عرصه تجارت الكترونيكي هستند. اين پژوهش در خصوص بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك مي باشد كه مشتمل بر تعريف مشتري و رضايت مندي او، تعريف مديريت ارتباط با مشتري و مزايا و اهداف آن، تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري و مزاياي آن، تعريفي از تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و پست بانك است. روش پژوهش در اين تحقيق آماري – توصيفي ميباشد كه داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحليل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه آماري انتخاب شده 45 نفر ميباشد كه در دفاتر پست بانك هاي كاشان مشغول به كار هستند و نمونه انتخاب شده 31 نفر است؛ كه با استفاده از جدول مورگان تعيين شده است پرسشنامه اين پژوهش داراي 21 سوال ميباشد. كه سوالات 1تا13 براي سنجش ضرورت اجراي (E-CRM) و از سوال 14تا 21 براي سنجش توجه به حفظ و مراقبت مشتري ايجاد شده. با توجه به بررسي هاي انجام شده حدود 84 درصد از پاسخگويان معتقدند كه اجراي مديريت ارتباط با مشتري در سازمان يك امر ضروري است. همچنين 41.4 درصد پاسخگويان معتقدند كه تا حدودي به حفاظت و مراقبت از مشتريان خود توجه دارند و اكثريت آن ها يعني 80.6 درصد معتقدند به حفاظت و مراقبت از مشتريان خود كاملاً توجه دارند و رضايت مشتريان را يك موضوع مهم تلقي ميكنند.
نتايج پژوهش نشان ميدهد رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك و حفظ و نگهداري مشتريان با اطمينان 95% و در سطح خطاي) sig=11%) كوچكتراز 0.05 معنادار است. بنابراين بين دو متغير مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك و حفظ و نگهداري مشتريان رابطه معناداري وجود دارد. همچنين از بين تمامي متغيرهاي توصيفي مطرح شده (سن، سابقه كار، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، جنسيت)، متغير سن با توجه به ضريب خطاي كوچكتر از 0.05 (sig=42% ) بر روي متغير مديريت ارتباط با مشتري (E-CRM) و متغير سابقه كار با توجه به ضريب خطاي كوچكتر از 0.05 (sig=46%) بر روي متغير مراقبت و حفاظت از مشتري تأثير گذار بوده اند.برچسب ها : ارتباط با مشتري , استراتژي , اقتصاد , الكترونيك , اينترنت , بازاريابي , بازاريابي رسانه اي , بانكداري , بانكداري الكترونيك , تجارت الكترونيك , توانمندي , تكنولوژي , حساب سپرده قرض الحسنه , دانلود , دفاتر پيشخوان , ديدگاه بارنت , رابينسون , راجرز , رضايت مندي , فرآيند , فلسفه , فناوري اطلاعات , مديريت , مشتري , منافع اقتصادي , نرم افزار SPSS , پايان نامه , پست بانك , كاركنان , كالاكوتا , كسب و كار ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 8:44 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

کامآران