بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه آسيب شناسي پديده مجرمانه در بين نوجوانان و جوانان و راهكارهاي پيشگيري

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول : تقسيم بندي بزهكاران
گفتار اول : مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق
گفتار دوم : بررسي آماري
1.مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني
2.مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد
3.مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم
4.مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار
5.مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري
6.مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري
7.مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي
گفتار سوم : نتايج بررسي
بخش دوم : علل و عوامل پديده مجرمانه
گفتار اول : تعاريف
1.مبحث اول : عوامل اجتماعي
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادي
3.مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان
بند اول
بند دوم
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختي
6.مبحث ششم : علت هاي ديگر بزهكاري
بخش سوم : پيشگيري از پديده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پيشگيري
1.مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاد يك محيط سالم
2.مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا
3.مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر
گفتاردوم : استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
پيشنهادات مركز كنترل بيماريهاي آمريكا
1.استراتژيهاي خانواده گرا
جدول1- استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
2.استراتژي جامعه گرا
جدول 2 – گام هاي طراحي استراتژيهاي موثر پيشگيري و درمان
3.استراتژيهاي پايشي
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري
1.بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
3.بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند
نتايج تحقيق
پي نويس ها
منابع

چكيده :
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكلهاي متفاوتي ديده ميشود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود . اگرچه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه ميتواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف ميكند:
” هر عملي وقتي جرم محسوب ميشود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . ”
روش تحقيق اينجانب كتابخانه اي و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .
در اين تحقيق از مقاله “پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راه هاي پيشگيري خانم شهرزاد بذرافشان” كمك شاياني گرفته شده وكه در آن با استفاده از فرمول هاي آماري، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان ميباشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده ميشود. بنابراين مهم ترين منبع اين تحقيق مقاله مزبور ميباشد.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , نوجوانان , جوانان , بزهكاري , مجرم , عوامل اجتماعي , طبقه اقتصادي , والدين , نوجوان , دوستان , همسالان , عموامل روانشناختي , كاهش جرم , استراتژي , دوركهيم , تجزيه و تحليل ,
+ نوشته شده در سه شنبه 24 اسفند 1395ساعت 16:59 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

پروژه علل بیکاری جوانان تحصیل کرده

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:23

نوع فایل:word

درس روش تحقیق

فهرست:

چکیده

مقدمه

ادبیات تحقیق

تعریف بیکاری

انواع بیکاری

انواع بیکاری از نظر علمی

علل بیکاری

علل بیکاری جوانان تحصیل کرده

علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران براساس نشریه اقتصاد میس

نرخ بیکاری

پیامدهای بیکاری

تعریف فرد تحصیل کرده

تفاوت فارغ التحصیلان بیکار با بیکاران دیگر جامعه

روش تحقیق:

1- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها

2- زیر فرضیه

3- بیکاری فارغ التحصیلان چرا؟

4- بیکاری بمب جامعه

5- نظریه

6- راه حل

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

چکیده

این تحقیق در مورد علل بیکاری جوانان تحصیل کرده است برای پی بردن به دلایل آن در ایران از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده کردیم که از روایی و پایایی بالایی برخورداند.

پس می توان گفت این تحقیق برای شناخت بیشتر شرایط و نهایتاً به منظور یاری رسانده به فرآیند تصمیم گیری برای اصلاح و بازنگری نظام و فرهنگ اشتغال در جامعه است.

با توجه به نتایج داده های ما علل اصلی که دانشجویان آن را مهمتر از دیگر دلایل دانستند عامل کاهش سرمایه گذاری در اشتغال جوانان بود .

جهت دانلود کليک نماييد


برچسب ها : روش تحقیق , بیکاری , جوانان , نشریه اقتصاد میس , سرمایه گذاری , پروژه , پایان نامه ,
+ نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395ساعت 12:21 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 11