بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
اهداف
پيشينه تحقيق
روش تحقيق
ارتباط بين ساختار خانواده بر ابراز محبت و پيامدهاي رفتاري جوانان و نوجوانان
وضعيت اقتصادي
اجتماعي سازي
استرس
رفاه روانشناختي مادري
مقايسه ميزان مهرورزي در بين خانواده هاي داراي فرزند خوانده، دو والدي تني، مادر تنها، پدر خوانده و مادر خوانده
بد نام سازي بعنوان يك فاكتور كليدي
اجتماعي سازي توسط دو والد به صورت بهينه
تحقيق طلاق و والدين ناتني: تقدم روابط تني
تاثير فرآيند هاي خانواده
اهميت ساختار خانواده در پيش بيني رفاه رواني، مهرورزي و كيفيت روابط اعضاي خانواده
مهرورزي در سيره امام موسي كاظم(ع)
موانع مهرورزي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
بدون شك ابراز مهر و محبت به شيوه هاي مختلف صورت ميگيرد و فقط يك موضوع عاطفي و رواني نبوده و به تمام جنبه ها و زواياي زندگي يك فرد مربوط ميشود. بنابراين ابراز محبت ميتواند به شكلهاي مختلفي بروز نمايد كه مشخص ترين آن تاثير رواني و عاطفي است، اما درصد بسيار زيادي از ابراز محبت ميتواند به صورت جنبه هاي مادي باشد. بايد توجه داشت كه ابراز محبت بايد در تمام جنبه هاي آن مورد توجه قرار بگيرد، چه مادي و چه معنوي. اين تحقيق علاوه بر جنبه هاي مادي و معنوي ابراز محبت كه معمولاً به صورت آگاهانه در خانواده ها بروز ميكند مواردي را كه به صورت غير آشكار ميتواند بر ابراز محبت در خانواده تاثير داشته باشد مورد بررسي قرار ميدهد. بعنوان مثال نقش ساختار خانواده در ميزان ابراز محبت و يا تاثير خانواده هاي مشكل دار در ميزان ابراز محبت و بالعكس (يعني تاثير محبت و مهرورزي بر روي ساختار خانواده و بهبود روابط) مورد بررسي قرار گرفته است.
والدين بر فرزندان خود به روش هاي گوناگون اثر ميگذارند، مكانيسم هاي مختلفي كه ممكن است اثرات ساختار خانواده بر پيامدهاي رفتاري فرزندان را نشان دهد، بي شمار است. با اين وجود چهار مكانيسم اوليه كه در منابع مختلف درباره آن ها بحث شده است عبارتند از: وضعيت اقتصادي، اجتماعي سازي والدين، استرس كودكي و رفاه روانشناختي مادري.
چهار ديدگاه تئوريك باعث فرضيه هايي درباره اين كه آيا ساختارهاي خانوادگي از يكديگر متفاوتند و اگر هستند چگونه، شده است. يك ديدگاه اين است كه بدنامي فاكتور كليدي است كه منجر به پيامدهاي توسعه اي ضعيف ميشود.
خانواده هاي فرزند خوانده رفاه كمتر و كيفيت روابط ضعيف تري نسبت به خانواده هاي واقعي نشان ميدهند. مادر خوانده ها بيان ميكنند كه بچه هاي آن ها بيشترين مشكلات برون سازي را دارند.
دومين ديدگاه اين است كه اجتماعي سازي توسط دو والد بهينه است. اگر اين مسئله درست باشد، بايد انتظار داشت كه خانواده هاي تك والدي بدتر از ساير چهار نوع ديگر باشند. مشخص شده كه مادران تنها رفاه كمتري نسبت به مادران متاهل داشتند. آن ها در روشهاي سازگار از ساير خانواده ها متفاوت نبودند و بچه ها در خانواده هاي مادر تنها هيچ تفاوتي در رفاه يا ساير روابط در مقايسه با ساير خانواده ها گزارش نداده اند.
سومين ديدگاه بر تقدم روابط تني با دو والد تاكيد دارد. بر اساس اين ديدگاه ميتوان انتظار داشت كه خانواده هاي تك والدي، والد ناتني و فرزند خوانده در مقايسه با خانواده هايي كه دو والد متاهل كه با فرزندان تني خود زندگي ميكنند، ناقص هستند. يافته هاي تحقيقي حمايت محدودي براي اين ديدگاه ايجاد ميكند.
ديدگاه چهارم اهميت فرآيندهاي خانواده در همه ساختار هاي خانواده را بيان ميكند و بيان ميكند كه ساختار خانواده در پيش بيني رفاه و كيفيت روابط و ميزان مهرورزي و كيفيت روابط نسبتاً غير مهم است.برچسب ها : ابراز محبت , استرس , تحقيق , جوانان , خانواده , دانلود , رفاه , طلاق , كيفيت , محبت , معارف , معنوي , مكانيسم , مهرورزي , نوجوانان , والدين , وضعيت اقتصادي , پروژه , پژوهش ,
+ نوشته شده در سه شنبه 2 خرداد 1396ساعت 16:43 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پايان نامه مقايسه ميزان شيوع طلاق در ازدواج هاي سنتي و مدرن

تعداد صفحات:151
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
سؤال تحقيق
تعاريف واژه ها و مفاهيم عملياتي و نظري
ازدواج مدرن
فصل دوم – پيشينه و ادبيات تحقيق
تاريخچه طلاق
طلاق در ملل و اديان مختلف
يونان باستان
قانون بابل
ايران باستان
دين مسيحيت
كشور شوروي سابق
تبت
چين
كشورهاي اروپايي و آمريكايي
ايالات متحده آمريكا
كشور فرانسه
جدايي جسماني
انگيزه هاي ازدواج
ازدواج به طريق خواستگاري
جدايي قانوني
طلاق
انواع طلاق در ايران
اختلالات رفتاري
طلاق و اختلالات رفتاري
تحولات عاطفي نوجوانان و نقش والدين در اختلالات رفتاري
طلاق و اختلالات رفتاري – اجتماعي
آمار و اختلالات ناشي از طلاق
مشاوره پيش از ازدواج و اطلاع رساني به جوانان
مشاوره و سلامت اجتماعي
علل و پيامدهاي طلاق
فقر، بيكاري و عدم آگاهي
مشكلات اقتصادي
اعتياد، منشاء 85 درصد طلاق ها
مشكلات جنسي، عامل 50 درصد طلاق
يك طلاق در برابر هر 5 ازدواج
طلاق، فاجعه‌اي در انفجار خانواده
طلاق و شرايط زنان
رابطه بين طلاق و خودكشي
تاثير طلاق بر اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان
تحقيقات انجام شده در خارج و در داخل كشور
فصل سوم – تعيين روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها
مدلهاي آماري به كار رفته – جدول 1-4 و نمودار 1-4
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادها و محدوديت ها
منابع
ضمائم
پرسشنامه طلاق

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر مقايسه طلاق در بين زوج هايي كه ازدواج سنتي داشته اند و زوجيني كه ازدواج مدرن داشته اند كه فرضيه عنوان شده عبارت بود از اينكه بين زوجيني كه ازدواج سنتي داشته اند ميزان شيوع طلاق متفاوت از ازدواج هايي است كه به شيوه مدرن ازدواج كرده اند 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه ها از طريق روش نمونه گيري در دسترس بوده است و آزمون طلاق بر روي آن هااجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري t مستقل استفاده گرديده كه نتايج نشان داد كه بين زوجيني كه ازدواج سنتي داشته اند ميزان شيوع طلاق متفاوت از زوج هايي است كه به شيوه مدرن ازدواج كرده اند. به عبارت ديگر ميزان شيوع طلاق در زوج هايي كه بصورت سنتي ازدواج كرده بودند بيشتر از زوج هايي بود كه به شيوه جديد ازدواج كرده بودند.برچسب ها : اختلالات رفتاري , ازدواج , ازدواج سنتي , ازدواج مدرن , اعتياد , بيكاري , جوانان , خواستگاري , خودكشي , دانلود , روانشناسي , زنان , طلاق , فقر , مشكلات جنسي , پايان نامه ,
+ نوشته شده در سه شنبه 2 خرداد 1396ساعت 16:42 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد

تعداد صفحات:60
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
سوال مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
متغيرهاي تحقيق
فرضيه تحقيق
فصل دوم – پيشينه و ادبيات تحقيق
ويژگي هاي شخصيت هاي ضد اجتماعي
علل رفتار ضد اجتماعي
بررسي دوقلوها
بررسي فرزند خواندگي
اضافه بودن كروموزوم y
بد عملكرد فيزيرلوژيائي
مثال وحشتناك از اختلال شخصيت ضد اجنماعي
خلاصه اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي
اختلال سلوكي
نمونه هايي از اختلال سلوكي
نوجوان آشفته
درماندگي آموخته شده
يادگرفتن در ماندگي
فصل سوم – روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر
روش تحقيق
روش آماري مربوط به زمينه
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
مقدمه و فصل چهارم
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت هاي پژوهش
ضمائم پرسشنامه M.M.PI و بررسي مقياس رفتار ضد اجتماعي
منابع و ماخذ

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر مقايسه رفتار ضداجتماعي در بين جوانان حدود سني 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد و غير معتاد كه زمينه عنوان شده عبارتند از رفتار ضداجتماعي در بين جوانان معتاد بيشتر از جوانان غير معتاد است كه جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سني 22 ساله شهر قزوين است كه 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون m.m.p.l بر روي آن اجرا گرديده و مقياس pd رفتار خود اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است و بعد از بدست آوردن نمرات از اين پرسشنامه كه داراي يك سؤال در گزينه هاي بله و خير است و نمره گذاري اين آزمون از طريق كليد صورت ميگيرد كه جهت آزمون فرضيه از روش آماري t متغير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه رفتار ضد اجتماعي در بين جوانان معتاد بيشتر از جوانان غير معتاد است و بين دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعي تفاوت وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 5%است.برچسب ها : اجتماع , اختلال , تحقيق , جوانان , حجم نمونه , دانلود , رفتار اجتماعي , روانشناسي , روش نمونه گيري , شخصيت , كروموزوم , معتاد , پروژه ,
+ نوشته شده در سه شنبه 2 خرداد 1396ساعت 16:41 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پايان نامه بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بيان مسئله
عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج
عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
عوامل موثر بر اختلاف سن زن و مرد در هنگام ازدواج عوامل موثر بر افزايش و كاهش ميزان ازدواج
عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن و مرد
عوامل موثر بر نسبت جنسي در جامعه
اهداف
هدف كلي
اهداف اختصاصي
اهداف كاربردي
سئوال ها
فرضيات
روش تحقيق
نمونه گيري
ملاحظات اخلاقي
پيش آزمايي
نتيجه بررسي
تحليل داده ها
بررسي وضع موجود
هرم سني به تفكيك استان ها
هرم سني به تفكيك روستا و شهر
هرم سني به تفكيك روستا و شهر در كل كشور
گروه هاي سني
گروه هاي سني 11 تا 20 سال
گروه هاي سني كمتر از 10 سال
گروه هاي سني ازدواج
سن ازدواج در زن و مرد
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن زن
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن مرد
مقايسه اختلاف سن زوجين و سال ازدواج
مقايسه اختلاف سن زوجين و وضعيت تحصيلي زنان
برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور
آغاز بحران
برآورد رقمي
برآورد شرايط ايده آل
پيشگيري
نتيجه گيري
منابع

بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه به حساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني ميشود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سال ها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سال هاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود 7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سال هاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرح ها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سال هاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سال هاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سال هاي بعد اين رشد به سرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد به طوريكه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را ميتوان به وضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را ميتوان در نمودار رشد جمعيت كشورهاي اروپايي و به خصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (به ويژه مردان ) و به دليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حاليكه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده ميباشد.برچسب ها : دانلود پايان نامه , الگوي سنتي , ازدواج , علوم اجتماعي , عوامل موثر ازدواج , ازدواج مجدد , شرايط ايده آل , جمعيت , كنترل ميزان رشد جمعيت , جوانان , ميانسال , جنگ ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 10:39 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه آسيب شناسي پديده مجرمانه در بين نوجوانان و جوانان و راهكارهاي پيشگيري

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول : تقسيم بندي بزهكاران
گفتار اول : مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق
گفتار دوم : بررسي آماري
1.مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني
2.مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد
3.مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم
4.مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار
5.مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري
6.مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري
7.مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي
گفتار سوم : نتايج بررسي
بخش دوم : علل و عوامل پديده مجرمانه
گفتار اول : تعاريف
1.مبحث اول : عوامل اجتماعي
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادي
3.مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان
بند اول
بند دوم
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختي
6.مبحث ششم : علت هاي ديگر بزهكاري
بخش سوم : پيشگيري از پديده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پيشگيري
1.مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاد يك محيط سالم
2.مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا
3.مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر
گفتاردوم : استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
پيشنهادات مركز كنترل بيماريهاي آمريكا
1.استراتژيهاي خانواده گرا
جدول1- استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
2.استراتژي جامعه گرا
جدول 2 – گام هاي طراحي استراتژيهاي موثر پيشگيري و درمان
3.استراتژيهاي پايشي
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري
1.بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
3.بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند
نتايج تحقيق
پي نويس ها
منابع

چكيده :
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكلهاي متفاوتي ديده ميشود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود . اگرچه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه ميتواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف ميكند:
” هر عملي وقتي جرم محسوب ميشود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . ”
روش تحقيق اينجانب كتابخانه اي و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .
در اين تحقيق از مقاله “پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راه هاي پيشگيري خانم شهرزاد بذرافشان” كمك شاياني گرفته شده وكه در آن با استفاده از فرمول هاي آماري، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان ميباشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده ميشود. بنابراين مهم ترين منبع اين تحقيق مقاله مزبور ميباشد.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , نوجوانان , جوانان , بزهكاري , مجرم , عوامل اجتماعي , طبقه اقتصادي , والدين , نوجوان , دوستان , همسالان , عموامل روانشناختي , كاهش جرم , استراتژي , دوركهيم , تجزيه و تحليل ,
+ نوشته شده در سه شنبه 24 اسفند 1395ساعت 16:59 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

پروژه علل بیکاری جوانان تحصیل کرده

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:23

نوع فایل:word

درس روش تحقیق

فهرست:

چکیده

مقدمه

ادبیات تحقیق

تعریف بیکاری

انواع بیکاری

انواع بیکاری از نظر علمی

علل بیکاری

علل بیکاری جوانان تحصیل کرده

علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران براساس نشریه اقتصاد میس

نرخ بیکاری

پیامدهای بیکاری

تعریف فرد تحصیل کرده

تفاوت فارغ التحصیلان بیکار با بیکاران دیگر جامعه

روش تحقیق:

1- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها

2- زیر فرضیه

3- بیکاری فارغ التحصیلان چرا؟

4- بیکاری بمب جامعه

5- نظریه

6- راه حل

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

چکیده

این تحقیق در مورد علل بیکاری جوانان تحصیل کرده است برای پی بردن به دلایل آن در ایران از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده کردیم که از روایی و پایایی بالایی برخورداند.

پس می توان گفت این تحقیق برای شناخت بیشتر شرایط و نهایتاً به منظور یاری رسانده به فرآیند تصمیم گیری برای اصلاح و بازنگری نظام و فرهنگ اشتغال در جامعه است.

با توجه به نتایج داده های ما علل اصلی که دانشجویان آن را مهمتر از دیگر دلایل دانستند عامل کاهش سرمایه گذاری در اشتغال جوانان بود .

جهت دانلود کليک نماييد


برچسب ها : روش تحقیق , بیکاری , جوانان , نشریه اقتصاد میس , سرمایه گذاری , پروژه , پایان نامه ,
+ نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395ساعت 12:21 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 16