بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پايان نامه بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه درمعلمان براي استفاده از روشهاي نوين آموزشي در مقطع ر

تعداد صفحات:167
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سئوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف عملياتي
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
تعاريف مفهومي انگيزه
انگيزه شناسي معلمان
ويژگي هاي معلمان با انگيزه
رابطه نيازه با انگيزه
انواع طبقه بندي انگيزه ها
انگيزه هاي اوليه و ثانويه
انگيزه هاي گرايشي و اجتنابي
انگيزه هاي فيزيكي،اجتماعي، رواني
نظريه هاي انگيزش
نظريه هاي انگيزه و رفتار
نظريه كورت لوين
نظريه مزلو
نظريه انتظار
طبقه بندي معاصراز تئوري هاي انگيزش
تئوري هاي درون زاد و برون زاد
تئوري دو جنبه اي انسان
تئوري انگيزش موفقيت
تئوري نيازهاي زيستي تا تعلق و رشد
انگيزش در عمل
برخي راهكارهاي ايجاد انگيزه در معلمين
روش هاي نوين تدريس
تكنولوژي آموزشي و روش هاي جديد تدريس
استفاده از ابزار تكنولوژي جديد درامرآموزش و پرورش
پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
ابزار اندازه گيري
روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
يافته هاي تحقيق
پيشنهادات
محدوديت ها
ضمائم و منابع

فهرست جداول:
توزيع فراواني سطح تحصيلات معلمان حجم نمونه
توزيع فراواني سن معلمان حجم نمونه
توزيع فراواني جنس معلمان حجم نمونه
توزيع فراواني سابقه كار معلمين حجم نمونه
توزيع فراواني نتايج پاسخ هاي پرسشنامه
رتبه بندي ميانگين واريانس عوامل مؤثر درايجاد انگيزه جهت استفاده از روش هاي نوين تدريس در معلمان
توزيع فراواني ميزان تحصيلات
درصد فراواني ميزان تحصيلات
توزيع فراواني سن
درصد فراواني سن
توزيع فراواني جنس
درصد فراواني جنسيت
توزيع فراواني سابقه كار
درصد فراواني سابقه كار

مقدمه :
تاريخ همواره شاهد نبردها و مصيبت هايي بوده كه به دليل سركشي نفس بشر پديدآمده اند ديروز صداي شمشيرها و امروز غرش انواع سلاح هاي جنگي را كساني برپا كرده اند كه يا تعليم نديده اند يا تعليم آن ها همراه با تهذيب نفس نبوده پس هيچ گاه نبايد نقش و جايگاه ارزشمند معلم را ناديده گرفت. معلم امانتي خطير و پر ارزش را در اختيار دارد و بايد امانت دار باشد او چه در تربيت فرزندان در محيط خانه و چه رهبري سياسي – اجتماعي نقش مهمي دارد و بايد براي معلم شرايطي فراهم باشد تا به اين وظيفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و در قرآن كريم نيز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهاي معلم را با بهشت مقايسه كرده است. بهترين برنامه ها و غني ترين محتواي آموزشي بدون وجود مربياني كارآزموده و با انگيزه به ثمر نخواهد رسيد پس ميتوان با افزايش انگيزه در فرد كارآيي او را افزايش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نيروهاي بالقوه جلوگيري كرد امروزه رابطه انگيزه و كارآمد بودن كاركنان و بازده سازماني اهميت فراوان دارد.
در دهه هاي اخير به اين مطلب تأكيد شده است كه آموزش و پرورش زيربناي توسعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه است . بررسي عوامل مؤثر در پيشرفت و ترقي جوامع نشان ميدهد كه همه اين كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدي داشته اند. نگاهي به تاريخ ملل نيز بيان كننده اين واقعيت است كه دوران شكوفايي و درخشيدن آن ها با رشد و پويايي نظام هاي آموزشي و پرورش آنان مقارن بوده است.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , روانشناسي , هوش هيجاني , مهارت ادراكي , گلمن , گاردنر , جامعه آماري , تجريه و تحليل , سازمان , موسسه ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:59 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه انرژي هسته اي و كاربرد صلح آميز آن در كشاورزي

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تقدير و تشكر
تقديم به
طرح تحقيق
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهداف واهميت موضوع تحقيق
نوع تحقيق
روش تحقيق
پيشينه تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات
انرژي
انرژي هسته اي
كشاورزي
تكنولوژي
چكيده
فصل اول : مقدمه
فصل دوم: مقدمه علمي
انرژي چيست؟
انرژي هسته اي چيست؟
واپا شي هسته اي چيست؟
شكافت هسته اي
جوش هسته اي
پروتوزايي
پرتوها
پرتو آلفا
پرتو بتا
پرتو گاما
منابع توليد نوترون
توضيح چند اصطلاح علمي
نيمه عمر ماده راديو اكيو
ايزوتوپ
اكتيويته
دوز جذب شده
راديو ايزوتوپ
فصل سوم: تاريخچه
تاريخچه
در ايران
در جهان
در عقيم سازي حشرات
روش استريل كردن مواد غذايي در جهان
پرتو دهي
فصل چهارم: كاربردهاي كشاورزي
تغييرات ژنتيكي
افزايش طول عمر در محصولات كشاورزي
رديابي كود و آب در گياهان
عقيم سازي
رديابي پرندگان و حشرات
زود رسي و دير رسي ميوه ها
تعيين مسير آبهاي زير زميني
بالا بردن مقاومت گياهان
استرليزه كردن
فصل پنجم: پرتو دهي و مزاياي آن
پرتو دهي محصولات و مزاياي آن
كاربردهاي پرتودهي مواد غذايي ماكيان و محصولات ماكيان
فصل ششم: كشاورزي در ايران
طرح هاي خاتمه يافته در ايران
فعاليت هاي پژوهشي در دست اجرا در ايران
فصل هفتم : مصاحبه
فصل هشتم : محافظت در برابر پرتوها
چگونه از خود در برابر پرتوها حفاظت كنيم؟
فيلم بج
ساختار
دزيمتر قلمي
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
تحقيق و پژوهش را بايد پايه توسعه و تعالي دانست كه يكي از مهم ترين و حياتي ترين برنامه هاي جوامع و سازمان ها براي بالندگي و شكو فايي است.
بنابراين وظيفه پژوهشگران اين است كه با پژوهش هاي دائمي و كاربردي نمودن آن ها مشخص كنند كه چه چيز يا چه كار، به چه مقدار و ميزان، چگونه، براي چه كساني و كجا انجام شود كه به هدف نزديك تر شويم.
در اين تحقيق هدف بررسي انرژي هسته اي در كشاورزي ايران، استفاده كلي اين انرژي سودمند در كشاورزي مورد تحقيق و بررسي است .
استفاده از اين انرژي در كشوري هم چون ايران كه بيشتر مناطق آن خشك و كويري هستند و با كمبود آب مواجه است بسيار سودمند است و با تكنيك هاي هسته اي ميتوان اين كمبودها را جبران نمود.
بطور كلي انرژي هسته اي در كشاورزي كاربردهاي مفيدي داشته و با پرتودهي بسياري از مضرات روشهاي قبل جبران شده و با استفاده بهينه از اين تكنيك ها ميتوان از آسيب هاي وارده بر محصولات كشاورزي جلو گيري كرد.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , كشاورزي , اكولوژي , گياهان زراعي , غلات , بقولات , ريشه , غده , شدت نور , باران , بارندگي , پوشش گياهي , اكوسيستم , فقر خاك , جوانه زني , بيولوژي ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:59 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه آب پنير رشته صنايع غذايي

تعداد صفحات:65
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع آب پنير
آب پنير شيرين
آب پنير اسيدي متوسط
آب پنير اسيدي
تركيب و ماهيت انواع آب پنير
پروتئين‌هاي آب پنير
فوائد پروتئين‌هاي آب پنير
مصارف پروتئين‌هاي آب پنير
روش هاي حذف و بكارگيري آب پنير
كاربردهاي آب پنير
تهيه لاكتوز از آب پنير
مراحل فرآيند
جدا سازي لاكتوز
خشك كردن
كاربرد آب پنير در اسيد لاكتيك
توليد اسيد لاكتيك از آب پنير
خلاصه فرآيند
كاربرد پودر آب پنير در بستني
تهيه پروتئين تك ياخته
خواص تغذيه اي
ميكرو ارگانيسم هاي مورد استفاده براي توليد پروتئين تك ياخته
مخمرهاي مورد استفاده براي توليد پروتئين تك ياخته
توليد SCP از آب پنير
توليد نوشابه گاز دار از آب پنير
انواع نوشيدني هاي حاصل از آب پنير
نوشيدني هاي برطرف كننده عطش و حاوي گاز
كاربرد آب پنير در غني سازي ارزش غذايي كاه گندم
نوشيدني هاي آب پنير
نوشيدني بر پايه آب پنير طبيعي
ديگر روش هاي توليد نوشيدني بر پايه آب پنير
كاربرد آب پنير در تهيه نوشابه در ايران

مقدمه:
آب پنير whey بخش آبكي و جدا شده از شير است كه معمولا بر اثر اضافه كردن اسيد، حرارت دادن يا انعقاد مايع پنيري بدست مي آيد. اين ماده غير شفاف و رنگ آن زرد مايل به سبز است. براساس تعريف ارائه شده توسط فدراسيون بين المللي محصولات لبني (IDF) تعريف پنير بصورت زير آمده است: « پنير فراورده اي است تخميري يا تخمير نشده كه به دنبال انعقاد شير كامل، پس چرخ و مخلوط اين مواد بدست مي آيد و حداقل ماده خشك آن 24% است و قسمت جدا شده از آن آب پنير ناميده ميشود».
در واقع پنير از فاز امولسيون ( چربي ) و سوسپانسيون مسيلي تشكيل ميشود. اين فاز در برگيرنده مواد محلول در چربي مانند ويتامين‌ها و مواد كلوئيدي همراه با كازئين است در حالي كه آب پنير شامل فاز محلول شير است و عمدتا حاوي لاكتوز، پروتئين يا پروتئين محلول يا پروتئين آب پنير، مواد معدني محلول، اسيدهاي آلي و ويتامين و آنزيم است.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , صنايع غذايي , تصفيه , فاضلاب , منابع آب , آلودگي , قند و شكر , كمپوت , كنسرو , گوشت , املاح معدني , رنگ ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:58 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

راهكارهاي مقابله با بيابان زايي

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول: طريقه طرح نويسي
مقدمه
تعيين هدف از ارائه طرح
فصل دوم: اهميت جنگل كاري
مقدمه
اهميت ايجاد فضاي سبز
شرايط اكولوژيكي
خاك شناسي
وضعيت زمين شناسي
پوشش گياهي
گونه هاي پيشنهادي
نحوه كاشت گونه
روش آبياري
فصل سوم: فرسايش
مقدمه
فرسايش بادي
فرسايش آبي
فصل چهارم: احياء و حفاظت بيابان
مقدمه
توليد نهال گلداني تاغ
كاشت نهال هاي توليد شده
مديريت پرورش جنگل هاي دست كاشت تاغ
پخش سيلاب (كنترل هرزآب)
نتيجه
منابع

پيشگفتار:
خداوند مهربان منابع طبيعي را بطور يكنواخت و رايگان در اختيار بشر قرار داده تا ضمن بهره برداري صحيح و اصولي آن را براي آيندگان حفظ و حراست كند. چرخه حيات در گرو سلامت و برقراري تعادل منطقي در طبيعت است كه اين طبيعت در صورت ها و شكل هاي متفاوت رو نمايي ميكند و در برخي نواحي سر سبز و پر آب و با طراوت است و در بعضي نواحي بياباني است.
بيابان و اراضي خشك بعنوان زيست بوم طبيعي، زيستگاه بيش از يك سوم مردم جهان است كه اكثرا فقير ترين افراد جامعه جهاني ميباشند. با توجه به همين موضوع است كه امروزه فرآيند بيابان زدايي و مقابله با آن از ديدگاه هاي مختلف فني- تكنيكي اقتصادي و اجتماعي و به ويژه كاهش فقر و آسيب هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين بايد توجه داشت كه بخش اعظم اراضي خشك عليرغم خطر بيابان زدايي به دليل ويژگي هاي طبيعي از امكانات و ظرفيت هاي اجتماعي و اقتصادي ملموسي برخوردار ميباشد كه با اتكاي همين ويژگي ها از طريق توانمند سازي جوامع محلي ميتوان در تامين معاش پايدار و توسعه آن اقدام نمود.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , كشاورزي , بيابان زايي , راهكار , جنگل , فضاي سبز , اكولوژي , خاك شناسي , زمين شناسي , پوشش گياهي , كاشت , فرسايش , حفاظت , احيا , نهال , مديريت , سيلاب , منابع طبيعي ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:58 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه منجمد سازي

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
منجمد سازي
تئوري
تشكيل كريستال يخ
غلظت مواد محلول
تغييرات حجم
محاسبه زمان انجماد
دستگاه هاي منجمدسازي
فريزرهاي هواي سرد
فريزرهاي صندوقي
فريزرهاي منجمد كننده سريع
فريزرهاي نواري (فريزرهاي مارپيچي)
فريزرهاي با بستر سيال
فريزرهايي كه با مايع سرد كار ميكنند
فريزرهاي غوطه وري
فريزرهاي با سطح سرمازا
فريزرهاي صفحه اي
فريزرهاي با سطح پاك شونده
فريزرهاي كرايوژنيك
مقايسه روشهاي انجماد
تغييرات در مواد غذايي
تأثير انجماد
تأثير مدت ذخيره سازي بر محصول منجمد
تغييرات اصلي مواد خوراكي يخ زده در طي انبار داري
بلوري شدن مجدد
باز كردن محصول منجمد
دستگاه براي ذوب سازي

منجمد سازي:
منجمدسازي يك نوع عمليات واحد است كه در آن دماي ماده غذايي به پايين تر از نقطه انجماد كاهش يافته و آب به بلورهاي يخ تغيير شكل ميدهد. با تبديل آب به يخ و تغليظ مواد محلول در قسمت يخ نزده آب از فعاليت آبي ماده غذايي كاسته ميشود. براي افزايش محصولات غذايي و نگهداري آن ها از دماي پايين، فعاليت آبي كاهش يافته و در برخي از مواد غذايي با بلانچ كردن استفاده ميشود. اگر عمليات منجمدسازي صحيح صورت بگيرد تغييرات وارد شده بر بافت محصول اندك خواهد بود.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , منجمد سازي , منجمد , صنايع غذايي , كريستال يخ , محلول , غلظت , مواد , هواي سرد , فريزر , سيال , مواد غذايي , ذخيره سازي , ذوب سازي , بلور , عمليات , دماي پايين , نگهداري , نقطه انجماد , محصول ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:58 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه عايق حرارتي و اشكال آن

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عايق هاي حرارتي و اشكال آن
انواع عايق هاي حرارتي
فرآورده‌هاي پشم معدني مصنوعي
پشم شيشه
فوم‌هاي پليمري
فرآورده‌هاي پلي استايرن منبسط (EPS)
فرآورده‌هاي فوم پلي استايرن اكسترود شده (XPS)
فرآورده‌هاي فوم پلي يورتان صلب (PUR)
فرآورده‌هاي فوم فنوليك (PF)
فوم پلي وينيل كلرايد (PVC)
فوم اوره فرمالدئيد (UF)
فرآورده‌هاي پرليت منبسط
فرآورده‌هاي چوب پنبه منبسط
فرآورده‌هاي شيشه سلولي
انتخاب نوع عايق حرارتي مناسب
توصيه محل‌هاي مصرف عايق‌هاي حرارتي مختلف در ساختمان
اجراي عايق حرارتي
ديوارهاي زيرزمين
عايقكاري كف ها
عايقكاري ديوارهاي خارجي
عايقكاري بام ها
عايقكاري سقف ها
عايقكاري درها و پنجره‌ها
عايقكاري لوله ها
عايقكاري كانال
ديوارهاي شيشه اي دو جداره؛ راهي به سوي استفاده بهينه از انرژي
منابع

عايق هاي حرارتي و اشكال آن:
موادي كه بمنظور جلوگيري از خروج گرما به مصرف ميرسند به نام عايق هاي حرارتي شناخته ميشوند و به صورت عايق هاي انباشتي، عايق هاي منعكس كننده عايق هاي پاشيدني، كف هاي تزريقي، عايق هاي موجدار، تخته هاي عايق و اشكال ديگر وجود دارند.
عايق هاي انباشتي: اين عايق ها به دو صورت اليافي يا دانه اي وجود دارند كه نوع اليافي آن شامل پشم سنگ پشم شيشه، پشم سرباره و الياف گياهي كه معمولا پشم چوب هستند ميباشند. و نوع دانه اي آن از موادي مانند پلي استايرين، پوكه هاي رسي پرليت و يا از مواد گياهي، مانند خرده هاي چوب پنبه تهيه ميشوند از اين نوع عايق ها درداخل ملات ها و مكان هايي كه فاقد شكل مشخصي ميباشند استفاده ميشود.
عايق هاي منعكس كننده : اين عايق ها معمولا از ورق هاي فلزي ساخته ميشوند و چنانچه به نحوه مناسب نصب شوند مانع نفوذ بخار آب هوا به داخل ميگردند.
عايق هاي پاشيدني: اين عايق ها از مخلوط الياف و مواد ريز كه با انواع مواد چسبنده به يكديگر چسبيده باشند ساخته ميشود. و به روي محل هايي كه نياز به عايق كردن آنها باشد پاشيده ميشوند.
عايق هاي كف تزريقي: اين عايق ها از مواد ريز پلاستيكي ساخته ميشوند و پس از قرار گرفتن و پر كردن فضاي مورد نظر سخت ميشوند. معمولا در بين ديوارهاي ساخته شده كه امكان دسترسي وجود ندارد از اين نوع عايق استفاه ميشود.
تخته هاي عايق : اين نوع عايق ها از مصالح گوناگوني مانند ني، چوب، پشم سنگ و ورقه هاي پلي اورتان مواد پلاستيكي ساخته ميشوند. تخته هاي عايق به جهت پوشش بيروني و دروني ديوارها و عايق سقف ها به كار ميروند.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , عمران , عايق , حرارت , ساختمان , تكنولوژي , قير , قيرگوني , ايزوگام , الياف شيشه , تيشو , رزين , ترميم , شرايط نگهداري , عايق صوتي , يو پي وي سي , صدا , تابستان , اصول ايمني , گرم , انرژي ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:58 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بتن ريزي

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بتن در كارگاه‌هاي ايران
اجزاء تشكيل دهنده بتن
سنگدانه
رفتار فيزيكي سنگدانه‌ها
چگونه شن و ماسه تهيه ميشود؟
تفاوت سنگدانه‌هاي شكسته و طبيعي
حداكثر بزرگي سنگدانه‌ها
شكل هندسي سنگدانه‌ها
مقدار آب همراه سنگدانه‌ها
شن و ماسه استاندارد
مشخصات بهترين درشت دانه (شن) براي بتن
مشخصات بهترين ريزدانه (ماسه) براي بتن
رفتار شيميايي سنگدانه‌ها
آزمايش‌هاي سنگدانه‌ها
نمونه‌برداري
حمل و نقل
آزمايش تعيين مقدار رطوبت سنگدانه‌ در كارگاه
آزمايش تعيين مقاومت سنگدانه‌ها در مقابل يخبندان
آزمايش تعيين مقاومت سنگدانه‌ها در مقابل ضربه
تعيين خستگي سنگدانه‌ها
آزمايش هم‌ارز ماسه (تعيين مقدار خاك رس و لاي در ماسه)
مواد نامطلوب در سنگدانه‌ها
آب
چرا در بتن آب ميريزيم؟
آب در بتن داراي سه نقش اساسي است
آب بهينه بتن چه مقدار است؟
مواد مضري موجود در آب
خزه و جلبك
ذرات معلق و لاي
چربي ها
فاضلاب
pH آب
كربنات‌ها
اسيدها
قليايي ها
سولفات‌ها
كلرورها
املاح فلزات
آب دريا
آب باران
ماشين‌آلات
ماشين‌آلات بتن‌سازي
بيل
بتونير
مركز بتن‌سازي (Batching)
ماشين‌آلات حمل بتن
قالب‌ بندي
ايستايي قالب
دوام قالب
انواع قالب‌ بندي از لحاظ مصالح
اجزاي مختلف قالب‌ بندي
رويه
داربست
قطعات تثبيت كننده
زمان قالب‌ برداري
مراحل مختلف قالب‌ بندي
طريقه قالب‌ برداري
استفاده مجدد از قالب
انحراف از نقشه (رواداري يا تولرانس)
بتن‌ريزي و نگهداري آن
بتن‌ريزي
بازديد آرماتور بندي
بازديد از قالب‌ بندي
بازديد تجهيزات
مصرف قلوه سنگ در روز بتن‌ ريزي
آب انداختن بتن
ويبره كردن بتن
بتن‌ريزي در هواي باراني
بتن‌ريزي در هنگام وزش باد
بتن‌ريزي در هواي سرد
بتن‌ريزي در هواي گرم
نگهداري بتن

بتن در كارگاه‌هاي ايران:
مصرف بتن به علت ارزاني و دسترسي راحت به آن، روز به روز در جهان توسعه مييابد، زيرا مصالح مورد مصرف بتن كه عبارت است از شن و ماسه و سيمان، به حد وفور در همه جاي كره زمين يافت ميشود. از طرفي به علت عمر طولاني قطعات بتني و مقاومت آن در مقابل عوامل جوي در مقايسه با ساير مصالح ساختماني مخصوصاً فولاد توجه مهندسين را در سراسر دنيا به خود معطوف داشته است و در نتيجه كاربرد آن روز به روز زيادتر ميشود، بطوري كه درصد ساختمان‌هاي بتني بلند به نسبت ساختمان‌هاي ديگر، روز به روز به فزوني است، حتي در بعضي ممالك، احداث ساختمان‌هاي بلند فقط با بتن آرمه مجاز ميباشد.
ديگر از جاذبه‌هاي بتن، آن است كه اين جسم قبل از سخت شدن سيال بوده و در هر شكل و قالبي كه ريخته شود، بعد از سخت شدن به همان شكل در مي آيد. از اين راه معماران و طراحان ميتوانند اجزاء مختلف ساختمان را از لحاظ هندسي به دلخواه خود طراحي كنند. در عوض، عيب بزرگ قطعات بتن آرمه، اين است كه هيچ وقت فرضيات محاسباتي كاملاً مطابق با واقعيت نيست، ‌زيرا اولين فرضي كه يك محاسب ساختمان بتن آرمه ميكند، آن است كه بتن و فولاد را جسم همگن فرض نموده و تنش و كرنش آن ها را مساوي در نظر ميگيرد و محاسبات خود را بر مبناي آن شروع كرده و ادامه ميدهد، در صورتيكه اين فرض كاملاً با حقيقت وفق نميدهد و تنش و كرنش بتن فولاد كاملاً مساوي نيستند، ولي اگر در طراحي بتن و ساخت و اجرا و عمل‌آوري و بالاخره در نگهداري آن دقت كافي به عمل آيد و بتن مطابق دستورالعمل‌هاي موسسات تحقيقاتي و استانداردهاي دنيا طراحي و ساخته شود، شايد به ميزان قابل توجهي فرضيات و عمل به همديگر نزديك شوند.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , عمران , بتن , خواص , بتن تازه , مقاومت , آب , ماهيت , سيالات , مواد سيماني , سكادا , دوده , سيليس , خاكستر , دانه , آسياب , بتن ميخ پذير , گچ , ملات آهك , سفال , آجر , آتشفشان ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:57 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه خواص بتن

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه
بتن تازه
عوامل مؤثر بر كارآيي
زمان سخت‌شدن بتن
اثر زمان و دما بر كارآيي
جداشدگي
بتن آماده
مقاومت بتن
آب مؤثر در مخلوط
ماهيت مقاومت بتن
اثرات دما در بتن
دوام بتن
علل دوام ناكافي
جابه جايي سيالات در بتن
بتن‌ها با مواد سيماني مختلف
خصوصيات عمومي كاربرد خاكستر بادي سكادا و دوده سيليسي
جنبه‌هاي دوام
بتن حاوي خاكستر بادي
بتن‌هاي حاوي سه باره كوره آهنگداري دانه و آسياب شده(سكادا)
بتن حاوي دوده سيليسي
بتن ميخ‌پذير

تاريخچه:
استفاده از مواد شيميايي از زمان هاي بسيار دور متداول بوده است. مصريان قديم گچ تكليس شده ناخالص را به كار ميبردند يونانيان و رومي ها سنگ آهك تكلنيس شده را مصرف ميكردند و بعداَ آموختند كه به مخلوط آهك و آب، ماسه،سنگ خردشده يا آجر و سفال‌هاي شكسته نيز اضافه كنند اين اولين نوع بتن در تاريخ بود. ملات آهك در زير آب سخت نميشود و رومي ها براي ساختمان‌سازي در زير آب، سنگ و آهك و خاكستر آتشفشاني با پودر بسيار نرم سفال‌هاي سوخته شده را با هم آسياب مينمودند و به كار ميبردند سيليس و آلومين فعال موجود در خاكستر و سفال با آهك تركيب شده و آن چه به اسم سيمان پوزولاني (پوزولان از اسم دهكده pozzuli كه در نزديكي آتشفشان وزو قرار دارد و براي اولين بار خاكستر آتشفشاني را در اين محل پيدا نمودند گرفته شده است). شناخته شده است را توليد مينمايد نام سيمان پوزولاني را تا به امروز براي توصيف سيمان هايي كه به آساني از آسياب نمودن مواد طبيعي در دماي معمولي به دست مي آيند به كار برده‌اند بعضي از ساختمان هاي رومي كه در آن ها آجرها به وسيله ملات به يكديگر چسبانده شده‌اند مانند
Coliseum در روم و pont du Gard در نزديكي Nimes و سازه‌هاي بتني مانند ساختمان pantheon در روم تا امروز باقي مانده‌اند و مواد سيماني آن ها هنوز سخت و محكم است در خرابه‌هاي نزديك pompeii اغلب ملات بهم چسباننده سنگ ها كمتر از خود سنگ ها كه نسبتاَ سست ميباشد هوازده شده است.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , عمران , بتن , خواص , بتن تازه , مقاومت , آب , ماهيت , سيالات , مواد سيماني , سكادا , دوده , سيليس , خاكستر , دانه , آسياب , بتن ميخ پذير , گچ , ملات آهك , سفال , آجر , آتشفشان ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:57 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه روسازي آسفالت هاي گرم

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
آسفالت گرم (بتن آسفالتي)
مصالح سنگي
دانه‌بندي اساس آسفالتي و كنترل كيفيت
مصالح درشت دانه
مصالح ريزدانه
مصالح فيلتر
مخلوط مصالح سنگي
دانه‌بندي بتن آسفالتي (آستر و رويه) كنترل كيفيت
مصالح درشت دانه
مصالح ريزدانه
فيلر
مخلوط مصالح سنگي
قير
طرح اختلاط
مشخصات كارخانه آسفالت
تهيه بتن آسفالتي
حمل آسفالت
روش اجرا
آماده كردن سطح خيابان
اندود نفوذي (پريمكت)
اندود سطحي (تك كوت)
پخش آسفالت
كليات
پخش با فيتيشر
پخش با گريدر
درجه حرارت پخش
تراكم آسفالت
كنترل تراكم
كنترل كيفيت
كنترل عبور و مرور
توليد آسفالت در كارگاه
كارگاه تهيه آسفالت
كارخانه‌هاي آسفالت متناوب
مخازن سرد مصالح سنگي
خشك كننده مصالح
غبارگير
مخازن گرم مصالح سنگي
مخلوط‌كن
كارخانه‌هاي آسفالت مداوم

آسفالت گرم (بتن آسفالتي):
آسفالت گرم يا بتن آسفالتي، تركيبي از مصالح سنگي مرغوب دانه‌بندي شده و قير خالص است كه بر حسب نوع قير مصرفي و دانه‌بندي مصالح در درجه حرارت 80 الي 170 درجه سانتي گراد در كارخانه تهيه و در همين درجه حرارت در سطح خيابان پخش و كوبيده ميشود. در بتن‌هاي آسفالتي گرم مرغوب حجم فضاي خالي با توجه به دانه‌بندي مصالح سنگي بين 8-3 درصد است. كاربرد بتنهاي آسفالتي گرم به قرار زير است:
قشر اساس آسفالي
قشر آستر آسفالتي
قشر رويه آسفالتي
براي تامين مشخصات فني قشر اساس آسفالتي از بتن آسفالتي يا انواع آسفالت‌هاي گرم و براي قشر آستر و رويه تنها از بتن آسفالتي استفاده ميشود. جزئيات امر بايد در مشخصات فني خصوصي ذكر گردد. در صورت عدم وجود اين مشخصات، رعايت مندرجات اين بخش الزامي است:
مصالح سنگي:
مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه بايد رعايت دقيق مندرجات اين بخش تهيه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌اي يا معادن سنگي تعيين شده در مشخصات فني خصوصي يا منابعي كه بعداً توسط پيمانكار پيشنهاد گردد، بايد با ويژگيهاي مندرج در مشخصات فني خصوصي و در غياب آن، مندرجات اين بخش مطابقت كامل داشته باشد. از معادن بايد با روش اشتو T-2 نمونه‌برداري به عمل آيد. استفاده از اين منابع هنگامي مجاز است كه موافقت قبلي دستگاه نظارت كسب شده باشد. حتي الامكان بايد از مصالح يك معدن استفاده شود، مگر اين كه به تاييد دستگاه نظارت براي رسيدن به دانه‌بندي موردنظر استفاده از معادن ديگر اجتناب‌ ناپذير باشد. مصالح سنگي ريزدانه و درشت‌دانه بايد در كارخانه بصورت جداگانه تهيه و انبار شوند. محل انبار بايد كمي بالاتر از اطراف آن باشد تا زهكشي در بستر زيرين انبار به راحتي انجام شود. كاربرد لودر براي انبار كردن و جابجايي مصالح مناسب نيست. مصالح فيلتر بايستي در انبارهاي مسقف نگهداري شود تا به هنگام مصرف كاملاً خشك باشد.برچسب ها : دانلود , پايان نامه , پروژه , عمران , آسفالت , روسازي , آسفالت گرم , بتن , مصالح , سنگ , كنترل كيفيت , درشت دانه , ريز دانه , آستر , رويه , قير , خيابان , گريدر , فيتيشر , كارگاه , غبارگير , مخلوط كن , معادن , مسقف , لودر ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:57 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه آشنايي با عايقكاري

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عايقكاري
عايق ها چگونه كار ميكنند؟
انواع عايقكاري
چند راهنمايي كلي براي نصب عايق ها
انواع عايق ها
عايق حرارتي
انواع عايق كاري
عايق ها چگونه ارزيابي ميشوند؟
چه جاهايي بايد عايق كاري شوند؟
چند راهنمايي كلي براي نصب عايق ها
انواع عايق هاي متداول در ساختمان و كاربرد آن ها
تكنولوژي جديد در عايقكاري رطوبتي ساختمان
عايق رطوبتي قيروگوني
ويژگي هاي عمومي قيرها
معايب قير
مزاياي قيرها
معايب عايق قيروگوني
عايق هاي پيش ساخته ( ايزوگام )
اجزاي تشكيل دهنده عايق بام
ويژگي هاي پلي استر نبافته
ويژگي هاي فلت الياف شيشه ( تيشو )
ويژگي هاي فلت الياف شيشه
مزاياي عايق هاي رطوبتي پيش ساخته
معايب عايق هاي رطوبتي پيش ساخته
مشخصات ساختاري
كاربردهاي پيشنهادي
مشخصات فيزيكي
مشخصات فني رزين ـ توليد عايق
مشخصات فني رزين
مواد تشكيل دهنده عايق
كاربرد
خشك شدن
قابليت انعطاف
قابليت پوشش
تغييرات شديد هوا
روش ترميم
شرايط نگهداري
مزاياي اين عايق
نتايج
عايق صوتي
نقش شيشه هاي چند جداره بعنوان عايق صوتي
نحوه عملكرد پنجره يو پي وي سي در برابر صدا
چند راهنمايي
چقدر عايقكاري لازم است
مقدار عايقكاري اجباري
عايقكاري بيش از مقدار اجباري
رعايت اصول ايمني
عايقكاري مناسب براي تابستان
منابع

عايقكاري:
عايقكاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عايقكاري مي توان يك خانه را در زمستان پنج درجه گرم تر و در تابستان ده درجه خنك تر نگه داشت.
به اين ترتيب علاوه بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته مي شود و منابع انرژي براي استفاده آيندگان حفظ مي گردد.
عايق ها چگونه كار ميكنند؟
ايرانيان از ديرباز با عايقكاري آشنا بوده اند و با استفاده از مصالح ساختماني در دسترس، خانه هاي خود را طوري ميساختند كه كمترين نياز را به گرمايش و سرمايش داشته باشد و اين خود جلوه اي از تمدن ديرينه ايران و ايرانيان است.
عايق در تابستان باعث مي شود گرماي كمتري وارد ساختمان شود و در زمستان نيز جلوي خروج گرما از ساختمان و سرد شدن آن را مي گيرد.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , عمران , عايق , حرارت , ساختمان , تكنولوژي , قير , قيرگوني , ايزوگام , الياف شيشه , تيشو , رزين , ترميم , شرايط نگهداري , عايق صوتي , يو پي وي سي , صدا , تابستان , اصول ايمني , گرم , انرژي ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:57 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1