بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه نهضت ملی شدن صنعت نفت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت نفت
داستان ملی شدن نفت از ابتدا تا پایان
تحرکات انگلیس و قرارداد گس – گلشاییان
تشکیل مجلس شانزدهم و نخست وزیری رزم‌آرا
سد اول؛ هژیر
نامه کاشانی به نواب
تقلب در انتخابات
اعدام انقلابی هژیر
عقب نشینی دربار 11
استیضاح دولت رزم آرا
مصدق مخالف ملیی شدن نفت
روز ملی شدن صنعت نفت
جمع بندی

منابع و ماخذ

"لینک دانلود"


برچسب ها : پروژه , تاریخ , صنعت نفت , پایان نامه , دانلود , مصدق , رزم آرا , قرارداد , گس گلشاییان , انگلیس ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:29 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بررسی بازریابی در صادرات محصول

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
رشته مدیریت
فهرست مطالب:
فهرست
چکیده
فصل اول: صادرات
مقدمه
تعریف صادرات
شرایط صادرات
شناخت بازار
حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند
نتیجه گیری فصل صادرات
فصل دوم: بازاریابی
تعریف بازاریابی
مقدمه
نقش اطلاع رسانی در صادرات
الف : تجزیه و تحلیل رقبا
ب : تجزیه و تحلیل شرکت
ج : تجزیه و تحلیل محیط
د : تجزیه و تحلیل بازار
نتیجه گیری فصل بازاریابی
فصل سوم: بازاریابی در صادرات
مقدمه
بخش اول: اهمیت بازاریابی در صادرات
بخش دوم: نقش بازاریابی در توسعه صادرات
بخش سوم: عناصر بازاریابی در صادرات
ارضاى نیازهاى مشتریان
گزینش بازار
آمار صادرات – واردات
بخش چهارم: دلایل خرید از کشورهاى خارجى
الف) عدم وجود کالا در کشور
ب) اقتصادى بودن
ج) سلیقه
بخش پنجم: ساختن تصویرى از یک بازار
مقدمه
ویژگى‌هاى اجتماعى
جغرافیا و ارتباطات
ویژگى‌هاى اقتصادى
منابع اطلاعاتى انتشار یافته
سایر منابع اطلاعاتى
اطلاعات بازاریابى
بخش ششم: ارائه طرح بازاریابی در صادرات
مقدمه
ارکان طرح بازاریابی
نتیجه گیری فصل بازاریابی در صادرات
منابع و مآخذ

چکیده
آنچه پیش رو دارید یک تحقیق پایانی است درباره بازاریابی در صادرات است . همانگونه که در نگاه اول پیداست این موضوع، دارای سه رکن است : صادرات، بازاریابی و بازاریابی در صادرات .
بنابراین این مقاله بر سه فصل با همین عناوین استوار است. در واقع فصل اول و دوم مقدمه ای برای ورود هر چه بهتر به بحث اصلی ما هستند.
در فصل اول به بررسی مسئله صادرات پرداخته ودر آن از شرایط صادرات، شناخت بازار و ویژگی های حرفه ای ها سخن به میان می آید.
در فصل دوم به بیان مسئله بازاریابی، بازارشناسی، بازار سازی و بازارداری که مجموعا بازارگردانی را تشکیل می دهند پرداخته و ساختار اطلاع رسانی در بازار را توضیح می دهیم .
در فصل سوم که همان هدف اصلی مقاله است به تشریح بازاریابی در صادرات می پردازیم. این فصل مشتمل بر شش بخش است.
در بخش اول ، اهمیت بازاریابی در صادرات را بیان میکنیم. در بخش دوم ، به بررسی نقش بازار در توسعه صادرات میپردازیم. در بخش سوم ، بیان عناصر بازاریابی در صادرات ، هدف ماست . در بخش چهارم ، بتوضیح دلایل خرید از کشورهای خارجی ، همت می گماریم. در بخش پنجم از ساختن تصویری از یک بازار سخن به میان می آوریم و بالاخره در بخش ششم یک طرح بازاریابی در صادرات ارائه می کنیم.

"لینک دانلود"


برچسب ها : دانلود , پروژه , پایان نامه , مدیریت , صادرات , بازریابی , اقتصاد , اجتماع , بازار , خرید , واردات , تجزیه و تحلیل , شرکت , رقبا ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:27 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیرفعال 40-30 ساله شهر شیراز

تعداد صفحات:119
نوع فایل:word
رشته تربیت بدنی و روان شناسی
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بیان موضوع و مساله پژوهش
ضرورت انجام تحقیق
هدف های تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی
محدودیتهای تحقیق
پیش‌فرضهای تحقیق
متغیرهای پژوهش
فصل دوم: کلیات تحقیق
مقدمه
استرس
تاریخچه علمی استرس
شکل‌های متنوع استرس
عوامل استرس‌زا
نظریه‌های استرس
نظریه عوامل محیطی استرس
استرس به عنوان کنشی متقابل
نشانه‌ها و علائم استرس
استرس و بیماری‌ها
فعالیت‌بدنی و استرس
استرس و فشارهای روانی و نقش ورزش در مقابله با آن
اضطراب
اجزای اضطراب
بروز اضطراب
پیامدهای اضطراب
انواع اضطراب
اضطراب موقعیتی
اضطراب خصیصه‌ای
موقعیت‌های برانگیزنده اضطراب
اندازه‌گیری اضطراب
دیدگاه‌های نظری درباره اضطراب
دیدگاه‌ روان‌پویشی
دیدگاه رفتار‌شناسی
دیدگاه‌های انسانی‌نگر و هستی‌نگر
دیدگاه شناختی‌نگر
دیدگاه فرهنگی- اجتماعی
فعالیتبدنی و اضطراب
افسردگی
انواع افسردگی
افسردگی، یک تجربه
افسردگی، یک بیماری
حالات افسردگی
انواع اختلالات افسردگی
افسردگی اساسی
افسردگی دوقطبی
افسردگی ادواری خویی (سیکلوتایمیا)
افسردگی جزیی
افسردگی بازگشت کننده کوتاه مدت
مراحل افسردگی
علل افسردگی به عنوان یک بیماری
علل ارگانیک
علل روانی
علل اجتماعی
شناخت افسردگی
روش‌های درمان افسردگی
متغیرهای اجتماعی فرهنگی مؤثر بر افسردگی
خصیصه‌های شخصیت در افسردگی
فعالیت‌بدنی و افسردگی
اهمیت ورزش در سلامت روان
رابطه ورزش با بهداشت روانی
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
تحقیقات انجام شده در داخل ایران
جمع‌بندی
فصل سوم: تبیین پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
فرآیند جمع‌آوری اطلاعات
روش‌های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
مقدمه
تحلیل¬های توصیفی
فراوانی گروه¬های مورد مطالعه به تفکیک سن
فراوانی گروه¬های مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تأهل
فراوانی گروه¬های مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند
تفکیک فراوانی ورزشکاران زن بر اساس سابقه ورزشی
میانگین انحراف معیار مغیررهای پژوهش در گروه زنان فعال و غیرفعال
تحلیل¬های استنباطی(تحلیل فرضیه¬های اصلی)
فرضیه1: میزان استرس در زنان غیرفعال بالاتر از متوسط استرس است
فرضیه2: میزان اضطراب در زنان غیرفعال بالاتر از متوسط اضطراب است
فرضیه3: میزان افسردگی در زنان غیرفعال بالاتر از متوسط افسردگی است
فرضیه4: میزان استرس در زنان فعال پایین‌تر ازمتوسط استرس است
فرضیه۵: میزان اضطراب در زنان فعال پایین‌تر از متوسط اضطراب است
فرضیه۶: میزان افسردگی درنان فعال پایین‌تر از متوسط افسردگی است
نرمال بودن توزیع متغیرها
فرضیه۷: میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال از زنان غیرفعال کمتر است
فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری
مقدمه
بررسی فرضیه¬های کلیدی
خلاصه
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهشی
منابع و مآخذ
ضمایم

فهرست جدول ها
جدول 4-1: فراوانی زنان در گروه زنان فعال و غیرفعال به تفکیک سن
جدول 4-2: فراوانی زنان در گروه زنان فعال و غیرفعال به تفکیک وضعیت تأهل
جدول4-3: فراوانی زنان در گروه زنان فعال و غیرفعال به تفکیک تعداد فرزند
جدول4-4: فراوانی زنان در گروه زنان فعال به تفکیک سابقه ورزشی
جدول4-5: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه زنان فعال و غیرفعال
جدول4-۶: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان استرس در گروه زنان غیرفعال و متوسط آن
جدول4-7: آزمون t برای بررسی تفاوت میزان اضطراب در گروه زنان غیرفعال و متوسط آن
جدول4-۸: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان افسردگی در گروه زنان غیرفعال و متوسط آن
جدول4-۹: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان استرس در گروه زنان فعال و متوسط آن
جدول 4-۱۰: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان اضطراب در گروه زنان فعال و متوسط آن
جدول 4-۱۱: آزمونt برای بررسی تفاوت میزان افسردگی در گروه زنان فعال و متوسط آن
جدول 4-12: نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرینوف برای متغیرها در گروه زنان فعال
جدول 4-13: نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرینوف برای متغیرها در گروه زنان فعال
جدول 4-14: همبستگی میان افسردگی، اضطراب و استرس در گروه زنان فعال
جدول4-15 : همبستگی میان افسردگی، اضطراب و استرس در گروه زنان غیرفعال
جدول4-16 : میانکین و انحراف معیار گروه زنان فعال و غیرفعال در میزان افسردگی، اضطراب و استرس
جدول 4-17: نتایج معناداری آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)
جدول 4-18: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس¬ها
جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت گروه زنان فعال و غیرفعال در متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس

فهرست نمودارها
شکل 4-1: نمودار scatter plot برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای وابسته در گروه زنان فعال
شکل 4-2: نمودار scatter plot برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای وابسته در گروه زنان غیرفعال

چکیده:
اختلال‌های افسردگی، اضطراب و استرس یکی از شایعترین تشخیص‌های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده، احساس غمگینی؛ اعتماد به نفش پایین، و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره می‌باشد. زنان از جمله افرادی هستند که به دلیل وجود فشارهای متعدد روانی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به این اختلالات دچار می‌شوند. از این رو در تحقیق به مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال و غیر فعال 40-30 ساله شهر شیراز پرداخته شد تا بتوان تأثیرات ورزش را بر وضعیت روانی گروهی از زنان مورد بررسی قرار داد.
پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پس رویدادی بود. جامعه این تحقیق را زنان فعال و غیرفعال شهر شیراز تشکیل دادند. زنان فعال حداقل به مدت 3 ماه و به طور مداوم در کلاس¬های ایروبیک این شهر شرکت می‌کردند؛ از جامعه آماری 196 نفر زن فعال به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و در دسترس و نیز 196 نفر دیگر از زنان غیرفعال به روش همتاسازی انتخاب گردیدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. لازم به ذکر است که برای کنترل اثر دوران قاعدگی بر خلق آزمودنی¬ها، پرسشنامه¬ها خارج از این دوران در اختیار آن‌ها قرار گرفت. ابزار اندازه¬گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندار شده لاویبوند(DASS-42) و متغیر¬های این پژوهش شامل فعالیت¬بدنی در دو سطح فعال و غیرفعال به عنوان متغیر مستقل، میزان استرس، اضطراب و افسردگی به عنوان متغیر وابسته و جنس و سن نمونه¬ها به عنوان متغیر کنترل می‌باشند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها علاوه بر استفاده از جدول توزیع فراوانی درصد، ترسیم نمودار، شاخص¬های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون آماری t یک نمونه¬¬ای و تحلیل واریانس چند متغیره همراه با آزمون بن¬فرونی استفاده شد؛ در ضمن تحلیل¬ها با SPSS انجام گردید. یافته‌ها نشان داد که میانگین افسردگی، اضطراب و استرس در زنان فعال بسیار کمتر از زنان غیرفعال است. میانگین افسردگی، اضطراب و استرس در گروه زنان فعال کمتر از متوسط این مؤلفه‌ها است.. به بیان دیگر، میانگین اضطراب و استرس در زنان غیرفعال به طور معناداری بیشتر از متوسط این مؤلفه¬ها است. امّا این تفاوت معنادار در ارتباط با افسردگی زنان غیرفعال و مقایسه آن با متوسط افسردگی دیده نمی¬شود. در کل این نتایج نشان می‌دهند که افرادی که فعالیت‌بدنی ندارند در مقایسه با افرادی که به طور منظم فعالیت‌بدنی دارند، بیش تر در معرض بروز علائم استرس، اضطراب و افسردگی هستند.

"لینک دانلود"


برچسب ها : دانلود , پایان نامه , پروژه , تربت بدنی , استرس , زنان , بهداشت , نمونه آماری , سن , اضطراب , نمودار ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:27 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه انواع فناوری های اتصال به اینترنت

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
رشته مهندسی کامپیوتر
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مودم
Analog modem
ISDN
DSL
مقایسه انواعDSL ها
Cable Modem
Satellite service
Wireless
منابع

چکیده:
فناوری اطلاعات ،علی رغم آن واقیعت که عضو جدید در خانواده فناوری هاست ،اما در طول سال ها اخیر تحولات زیاد را در خود شاهد بوده است. همه به یاد داریم که تا چندی پیش ،اتصال به اینترنت و استفاده از آن تنها از طریق خطوط تلفن و مودم های Dial-up امکان پذیر بوده ،اما با ورود اینترنت پهنای باند و پرسرعت ،دنیا تبادل اطلاعات متحول شد.نیاز به تبادل سریع اطلاعات موجب شده است تا فناوری ها مرتبط با آن ،در طول دهه های اخیر پیشرفت چشمگری داشته باشد .اینترنت های XDSL و نیز فناوری های وای –فای (WI-FI) و اینترنت بی سیم سهم عمده ای در ایجاد تغییرات عظیم در این بعد از دنیای اطلاعات ایجاد کرده و اکنون نیز با ورود وایمکس ،جهان در آستانه تجربه ای نو در دنیای اینترنت قرار دارد.
وایمکس سیستم دیجیتال ارتباط بی سیم بوده و جایگزینی مناسب برای شبکه های ADSL و حتی شبکه ها بی سیم کوتاه برد در نواحی شهری محسوب میشود.از بزرگترین نقاط قوت این تکنولوژی نسبت به دیگر تکنولوژی های بی سیم ،برد بالای امواج آن و امکان دسترس به آن در مسافت ها بسیار طولانی است.
در زمانی نه چندان دور اکثر خریداران رایانه خوشحال بودند که دستگاه جدیدشان که مودم داخلی دارد که در آن نصب شده و از طریق آن می توانند به اینترنت متصل شده و فایلی با حجم حدود یک مگابایت را در زمانی نزدیک به پنج دقیقه (بسته به سرعت ارتباط و اتصال )دانلود کنید.با ورود اینترنت های پهن باند ،همین کاربران می توانستند با سرعت هایی به مراتب بالاتر به اینترنت متصل شده و همان فایل را در مدت یک ثانیه دانلود کنند.وایمکس قادر است سرعت های حتی فراتر از این مقیاس ها را پوشش داده و خدمات تکمیلی پشرفته تری را در حوزه هایی گسترده تر ارایه دهد.

"لینک دانلود"


برچسب ها : پایان نامه , وایمکس , پروژه , دانلود , کامپیوتر , تبادل اطلاعات , مودم , DSL , اینترنت ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:27 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه RUP رشته مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
رشته مهندسی کامپیوتر
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
RUP چیست؟
فازهای RUP
اهداف فاز آغاز
خروجی های فاز آغاز
فاز جزئیات یا تحلیل پیچیدگی
بررسی ریسک ها
ریسک های تکنولوژی
ریسک های منابع انسانی
ریسک های سیاسی
اهداف فاز جزئیات
خروجی های فاز جزئیات
فاز ساخت
اهداف فاز ساخت
خروجی های فاز ساخت
فاز انتقال
اهداف فاز انتقال
خصوصیات RUP
مهمترین مزایای RUP
دیدگاه اولیه درباره RUP
دیسیپلین های RUP
انعطاف پذیری RUP و انطباق با آن
نتیجه گیری
مراجع
پی نوشت ها

چکیده
چه چیز میتواند یک پروسه تولید نرم‌افزار را توصیف کند؟ آیا منظور از پروسه، آماده‌سازی نرم‌افزار صرفاً برای ارائه در بازار است؟ مسلماً در هر کاری وجود یک سامانه و فرایند کاری ضروری است؛ ولی چه چیزی میتواند موجب ایجاد سرعت و کیفیت در فرایند تولید یک نرم‌افزارشود؟ لزوماً طراحی و پیاده‌سازی یک فرایند یکپارچه و منطقی میتواند چنین نتیجه‌ای در بر داشته باشد.
فرایند انجام یک پروژه تعریف می‌کند که چه کسی، چه کاری را در چه هنگام و چگونه برای رسیدن به هدف (انجام پروژه) انجام می‌دهد.
در مهندسی نرم‌افزار، هدف ساختن یک محصول نرم‌افزاری و یا بهبود یک نمونه‌ی موجود است. هدف از تعیین فرایند، تضمین کیفیت نرم‌افزار، برآورده شدن نیاز‌های کاربر و قابل تخمین بودن زمان و هزینه‌ی تولید می‌باشد. علاوه بر این، تعیین فرایند، روندی جهت تحویل مصنوعات دوران تولید نرم‌افزار به کارفرما و ناظر پروژه ارائه می‌دهد تا از این طریق اطمینان حاصل کنند که پروژه روند منطقی خود را طی می‌کند و نظارت درست بر انجام پروژه ممکن است و از سوی دیگر، معیاری برای ارزیابی پروژه انجام شده می‌باشد. تا کنون متدولوژی‌های مختلفی برای فرآیند تولید نرم‌افزار ارائه شده‌اند که یکی از مشهورترین آنها RUP است.
بدین منظور امروزه از متدولوژی RUP استفاده می کنند. RUP مخفف عبارت( Rational Unified Process) چارچوبی کلی است برای تشریح فرآیند ساخت نرم‌افزار. پس از آن که تیم سه نفره‌ی شرکت Rational ساخت UML را (به عنوان یک شیوه‌ی نمایش notation/یکتا برای تشریح مدل شیء) به آخر رساند، تلاش خود را متوجه فرآیند تولید نرم‌افزار نمود.
اساس RUP بر تکرار (iteration) است و اساس تکرار این است که هر تکرار به یک محصول قابل اجرا ختم شود. هر تکرار شامل هر هفت مرحله چرخه‌ی حیات در مدل سنتی آبشاری است، یعنی: مدلسازی تجاری، تخمین نیازها، تحلیل و طراحی، پیاده سازی، تست، نگهداری و توسعه.
به حداقل رساندن حجم پروسه تولید یک نرم‌افزار همزمان با حفظ کیفیت و صرفه‌جویی در زمان از مهمترین ویژگیهای این روش میباشند. معمولاً برای یک شرکت تولید نرم‌افزار، سرعت عمل به موقع برای پاسخ‌گویی به تقاضا و شرایط اجتماعی اهمیت دارد، اما گاهی این شتابزدگی سبب فدا شدن کیفیت میگردد.
RUP با ارائه یک چارچوب منطقی علاوه بر تعیین زمانبندی مناسب، کیفیت مورد نظر تولید کننده و استفاده کننده نرم‌افزار را تأمین مینماید. در این تحقیق ضمن مروری بر RUP به عنوان روش یکپارچه تولید نرم‌افزار، قابلیت‌های آن در افزایش سرعت تولید نرم‌افزار و حفظ کیفیت آن برشمرده میشوند.

"لینک دانلود"


برچسب ها : RUP , پایان نامه , دانلود , پروژه , کامپیوتر , نرم افزار , ریسک , فاز , منابع انسانی , انعطاف پذیری , پیاده سازی , طراحی , محصول. ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:26 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پایان نامه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
رشته مهندسی برق
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول
مقدمه ای بر AVR
میکرو کنترل های TINY AVR
میکرو کنترلرهای AT90S
میکروکنترلر های MEGAAVR
خصوصیات داخلی MEGA 32
فصل دوم
برنامه Bascom و برنامه نویسی آن
برنامه bascom
محیط برنامه نویسی
فصل سوم
سنسور های دما
ترمومترهای شیشه ای
ترمومترهای Bimetal
ترمومترهای فشاری
ترموکوپل
اندازه گیری دما از طریق مقاومت اهمی
lm 35
فصل چهارم
طراحی و ساخت یک کنتر ل دمای دیجیتالی تابلو های برق
برنامه و توضیح آن
شکل مدار و توضیحاتی در مورد آن
نتیجه گیری
مراجع

پیشگفتار

با ورود میکرو کنترلر ها به بازار الکترونیک و استفاده از آن ها کار را بر روی بسیاری از قسمت های الکترونیک آسان تر نمود و به خصوص در صنعت با در دست گرفتن کنترل قسمت های مختلف یک کارگاه یا کارخانه صنعتی منجر به تولید بیشتر با کیفیت بهتر شد و افق وسیعی از کار را بر روی سازندگان قطعات الکترونیک گشود. نکته ای که در صنعت بسیار مهم به نظر می رسد اندازه گیری پارامتر هایی مثل دما، فشار و میزان جابه جایی اجسام و … می باشد که کار ها توسط سنسور های مختلف انجام می شود اما روز به روز بر تعداد سنسورها افزوده شده و سنسورهای بهتر با قابلیت های بیشتری به بازار عرضه می گردد و همچنین دستگاه هایی که توسط میکرو کنترلر ها ساخته می شود داری انواع مختلفی بوده و کارهای متفاوتی انجام می دهند یکی ازاین دستگاه ها دستگاه کنترل دمای تابلو و اتاقک ها می باشند که توسط میکروکنترلر ها و حتی بردهای الکترونیکی نیز ساخته می شوند.
پروژه مورد توجه و حائز اهمیت در این پایان نامه در خصوص کنترل دما تابلو های برق می باشد که می توان برای ماشین های جوجه کشی، محل کار، تابلو های برق و غیره می توان استفاده کرد.
در این پایان نامه ابتدا توضیح مختصری راجع به میکرو کنترلر های AVR آورده شده در بخش های بعد یک توضیح راجع به برنامه bascom ،انواع سنسورهای دما می خوانید و در پایان نیز شکل مدار و برنامه نوشته شده در میکرو آورده شده است.

"لینک دانلود"


برچسب ها : مهندسی برق , میکرو کنترلر , سنسور , دانلود , پایان نامه , پروژه , مدار , برنامه , دما , ترموکوپل , تابلو برق , الکترونیک , صنعت ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:20 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران بخشداری و حوزه ستادی

تعداد صفحات:101
نوع فایل:word
رشته مدیریت بازرگانی
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه
تبیین موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
سوالات تحقیق
سوالات اصلی
سوالات فرعی
تبیین فرضیه های تحقیق
متغیر های تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها
خلاصه فصل
فصل دوم
ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تصمیم گیری در سازمان ها
مدیریت در قرن 21
نقش استراتژیک اطلاعات
روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی
چرخه حیات سیستم
اطلاعات
اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی
طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی عمودی
تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
طرح ریزی سازمان
سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها
کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور
مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
سیستم اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعاتی سازمانی
سیستم های میان سازمانی
سیستم های پشتیبانی تصمیم
سیستم های پشتیبانی تصمیم
سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی
سیستم پردازش معاملات
هوش مصنوعی
سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی
سیستم کارکنان دانشی
سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد
سیستم های پشتیبانی عملیاتی
سیستم گزارشات مدیریت
ویژگی های سیستم گزارشات مدیریت
نقش فناوری اطلاعات در سازمان
طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی
اتوماسیون اداری
مزایا و معایب اتوماسیون اداری
ارگونومی در مکانیزاسیون اداری
بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
مجموعه نرم افزار های اتوماسیون
دستیابی به تعریفی بنیادین
سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری
نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری
سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری
نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روش های کار
خود کار سازی
ضرورت تفکر برای آینده
بهبود کار و اتوماسیون
تحقق دولت الکترونیک در ایران
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
اتوماسیون فعالیتهای عمومی
مزایای دولت الکترونیکی
نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
خلاصه فصل
فصل سوم
روش اجرایی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق
نمونه و نمونه گیری
برآورد حجم نمونه
معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه
خلاصه فصل
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
مقدمه
داده
اطلاعات
سیستم های پردازش
تجزیه و تحلیل داده ها
جامعه آماری تحقیق
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم
نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه
نتایج تحقیق
پیشنهادات
محدودیت ها
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

چکیده:
مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است. با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوترها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکم را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکم اداره کند. یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقیق، صحیح،‌ بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمان ها، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و به کارگیری این سیستم ها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمان ها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستم هایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها برآورده نماید. هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارو نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت، دقت، بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه های صادره ، تعداد نامه های وارده،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیر مستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت ،دقت ،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.
روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد. سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضی های چهارگانه مذکور وجود نداشت
پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاست های کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

"لینک دانلود"


برچسب ها : مدیریت , بازرگانی , دانلود , پایان نامه , کارشناسی ارشد , اتوماسیون , شرکت , تحقیق , فرضیه , سازمان , اطلاعات , چرخه حیات , تکنولوژی , رایانه , کارکنان , مدیران , دولت الکترونیک , تجزیه , تحلیل ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:20 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه حقوق انتقال در بازار برق

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
رشته مهندسی برق قدرت
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
ساختار بازار
اهداف در عملکرد به شیوه بازار
مدل های بازار برق
ساختار بازار
انواع بازار برق
فصل سوم
معانی PTR , FTR
دلایل اسفاده از حقوق انتقال
حقوق انتقال فیزیکی
حقوق انتقال مالی
فصل چهارم
طراحی بازار انتقال
طراحی بازار انتقال
مالکین حقوق انتقال مالی
فصل پنجم
معیارهای عملکرد بازار
فصل ششم
بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود
بازار PJM
بازار نیویورک
بازار کالیفرنیا
بازار نیو اینگلند
بازار تگزاس
بازار نیوزلند
فصل هفتم
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
در بسیاری از کشورها بخش های زیر ساخت همانند الکتریسیته، راه آهن و تولید و توزیع گاز در حال تجدید ساخت هستند. بیشتر برنامه های تجدید ساختار برای ایجاد بخش های رقابتی و همچنین ایجاد تمایز بین بخش های رقابتی و انحصاری است. در بسیاری از زیرساخت ها بخش رقابت پذیر برای دادن سرویس به مشتری به بخش انحصاری احتیاج دارد. در همه این سیستم ها قیمتی که تولیدکنندگان برای محصولشان ارائه می دهند به محل آن ها و همچنین اینکه محصولاتشان را از چه قسمتی عبور می دهد، بستگی دارد. ترافیک و تراکم شبکه باعث تفاوت قیمت انتقال در نقاط مختلف شبکه میشود.
صنعت برق که همیشه به وسیله یک سیستم متمرکز اداره می شد یکی از زیرساخت هایی است که شاهد تغییرات عظیمی بوده است. این سیستم متمرکز در حال تبدیل به یک صنعت رقابتی است که در آن بازار قیمت برق و توزیع آن را به وسیله افزایش رقابت کاهش می دهد.
این نوسازی باعث تجزیه سه عنصر اساسی این صنعت یعنی تولید، انتقال و توزیع شده است.
کنترل مستقل شبکه در یک سیستم بازسازی شده هم رقابت و هم دسترسی مستقیم به اجزا شبکه را آسان می کند. البته عملکرد مستقل شبکه بدون نهاد مستقلی مثل ISO قابل اطمینان نیست. برای این که بازار رقابتی به صورت پر بازده و با قابلیت اطمینان بالا کار کند، ISO از مشترکین بازار مثل تولید کننده‌ها، کمپانی های توزیع و انتقال دهنده ها و در نهایت مصرف کننده ها مستقل می باشد. ISO باید قوانینی روی انرژی و بازارهای سرویس فرعی قرار دهد و سیستم انتقال را به صورت غیر تبعیض آمیز اداره کند و برای ریسک های بازار ایجاد حصار حفاظتی را آسان کند. ISO باید به سیستم قوی کامپیوتری مجهز شده باشد که شامل مانیتورینگ بازار، حراج و به مزایده گذاشتن سرویس های فرعی می باشد.
انرژی سرویس های فرعی به صورت سرویس های مجزا ارائه می شوند و کمپانی های تولید کننده (GENCOS) می توانند به وسیله پیشنهاد قیمت به بازار برق با هم برای فروش انرژی رقابت کنند.

"لینک دانلود"


برچسب ها : دانلود , پایان نامه , برق قدرت , بازار , مدل , برق , انتقال , حقوق , راه آهن , تولید , توزیع گاز , رقابت , تولید کننده , مزایده , سرویس. ,
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395ساعت 0:20 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه تجارت الکترونیک رشته فناوری اطلاعات

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات
فهرست مطالب:
فصل اول
تعریف
تاریخچه
تجارت الکترونیک و فن آوری اطلاعات
فصل دوم
سطوح تجارت الکترونیک
تاثیر گذاری تجارت الکترونیک بر سطوح مختلف تجارت
ویژگی های تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی
جایگاه تجارت الکترونیک در جهان
جایگاه تجارت الکترونیک در ایران
دلایل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران
فصل سوم
انواع تجارت الکترونیک
مزایای تجارت الکترونیک از نوع B2C
روش های ایجاد تجارت الکترونیکی از نوع B2C
آماده سازی سازمان های مختلف جهت کاربردتجارت الکترونیک
منابع و مآخذ

چکیده
از تجارت الکترونیک تعاریف متعددی شده است تجارت تعاریف متعدد و وسیعی دارد. که تعاریف عام آن عبارتند از: هر نو ارائه کالا یا خدمات که بعضی اوقات به خاطر پول انجام می پذیرد.
تجارت الکترونیک سطوح مختلفی دارند که عبارتند از: رقابت، بازاریابی، توزیع، خدمات و سرویس دهی و فروش می باشد.
و به انواع تجارت الکترونیک می پردازیم. که عبارتند از :
1- Business to business 2- business to customer 3- costomer to customer و غیره

مقدمه
تجارت الکترونیکی بعنوان یکی از قسمت های مهم فن آوری اطلاعات به شمار میرود. که پیشرفت این تجارت باعث پیشرفت فن آوری اطلاعات می شود.
در این پروژه سعی شده است که تجارت الکترونیک را معرفی کرده و کاربرد آن را در فناوری اطلاعات مطرح می کنیم و با سطوح مختلف این تجارت آشنا شویم.

"لینک دانلود"


برچسب ها : دانلود , پروژه , پایان نامه , فن آوری اطلاعات , تجارت , الکترونیک , ایران , جهان , سیستم سنتی , مزایا , رقابت , بازاریابی , توزیع , خدمات , سرویس دهی , فروش. ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395ساعت 22:24 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود گزارش کارآموزی برنامه ریزی و کنترل موجودی در شرکت مادیران

تعداد صفحات:99
نوع فایل:word
رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه شرکت گروه ماشین های اداری
فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری)
تعریف انبار
جایگاه انبار
اهداف و وظایف انبارها
انواع انبار از نظر فرم ساختمانی
انواع موجودی های انبارها
انتظارات مدیر یک موسسه از سیستم کنترل انبارها
تعریف طبقه بندی کالاها
نکات مهم در طبقه بندی کالاها
عوامل موثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه بندی
انواع طبقه بندی کالاها
کدگذاری کالاها
انواع روش های کدگذاری
فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار
تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن
متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار
بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن
مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری
فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها
فعالیت های مربوط به موجودی
تعریف موجودی
اهمیت موجودی ها
علت نگهداری موجودی ها
مواضع مختلف بخش ها وگروه های درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها
هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها
مدل های کنترل موجودی
انواع مدل های کنترل موجودی
زمان انتظار Lead time
ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock
حداکثر موجودی
نقطه سفارش
آنالیز A.B.C
نمونه ای از آنالیز A.B.C
کنترل موجودی به روش E.O.Q
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه E.O.Q
نمونه ای از محاسبه E.O.Q
فصل چهارم : تاثیر مستقیم کنترل موجودی
تاثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها
آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟
صورت های مواد
سیاست های دریافت
وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد)
تغییرات مهندسی
گزارش ضایعات
زمان دریافت کالا
سیستم مکان یاب انبار
موجودی کالا یا دارایی
گردش موجودی کالا
طراحی یا بهبود فرایند

منابع و مآخذ

"لینک دانلود"


برچسب ها : صنایع , مدیریت , پروژه , پایان نامه , دانلود , انبار , موجودی کالا , مکان یاب , برنامه ریزی , انبار داری , سیستم , کد گذاری , کامپیوتر ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395ساعت 22:24 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0