بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه آشنايي با نانو تكنولوژي

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
درباره نانو تكنولوژي
انواع رويكردهاي نانو تكنولوژي
فناوري نانو در آينده نه چندان دور
نانو تكنولوژي در ايران
كاربردهاي نقاط كوانتومي
ميكروسكوپ پيمايشگر الكتروني SEM
جداسازي مولكول ها از يكديگر
رزين هاي متداول تبادل يوني
انتقال گرما به وسيله نانو سيالات
جداسازي ايزوتوپ ها و فناوري نانو
غربالي مولكولي
غربالي كوانتومي
اصل عدم قطعيت هايزنبرگ
منابع

درباره نانو تكنولوژي:
در دو دهه اخير، پيشرفت هاي تكنولوژي وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچك به دست آمده است و به سوي تحولي فوق العاده كه تمدن بشر را تا پايان قرن دگرگون خواهد كرد، پيش ميرود. براي احساس اندازه هاي مادون ريز، قطر موي سر انسان را كه يك دهم ميليمتر است در نظر بگيريد، يك نانومتر صد هزار برابر كوچكتراست 9-10 متر. تكنولوژي و مهندسي در قرن پيش رو با وسايل، اندازه گيري ها و توليداتي سروكار خواهد داشت كه چنين ابعاد مادون ريزي دارند. درحال حاضر پروسه هاي در ابعاد چند مولكول قابل طراحي و كنترل است. همچنين خواص مكانيكي، شيميايي، الكتريكي، مغناطيسي، نوري و… مواد در لايه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درك و تحليل و سنجش است. تكنولوژي در قرن گذشته در هرچه ريز تر كردن دانه هاي بزرگتر پيشرفت چشمگيري داشت، به طوري كه به مزاح گفته شد كه ديگر كشف ذرات ريز اتمي Sub-Atomic نه تنها جايزه نوبل ندارد، بلكه به آن جريمه هم تعلق ميگيرد. تكنولوژي نو در قرن حاضر مسير عكس را طي ميكند. يعني مواد مادون ريز را بايد تركيب كرد تا دانه هاي بزرگتر كارآمد به وجود آورد. درست همان روشي كه در طبيعت براي توليد كردن حاكم است. مجموعه هاي طبيعي، تركيبي از دانه هاي مادون ريز قابل تشخيص با خواص مشابه و يا متفاوت با اندازه هاي در حدود نانو است.
اثر تحقيقات در فناوري هاي مادون ريز هم اكنون در درمان بيماري ها و يا دست يافتن به مواد جديد به ظهور رسيده است. موارد بسياري در مرحله تحقيقات كاربردي و آزمايشي است.اكنون ساخت رايانه هاي بسيار كوچكتر و ميليون ها بار سريع تر در دستور كار شركت هاي تحقيقاتي قرار دارد.برچسب ها : انتقال گرما , ايزوتوپ , تبادل يوني , تكنولوژي , جداسازي ايزوتوپ , خواص شيميايي , خواص مكانيكي , دانلود , سيالات , شيمي , غربالي مولكولي , غربالي كوانتومي , فناوري نانو , مواد , نانو , نانو تكنولوژي , نانو سيالات , نانومتر , نقاط كوانتومي , هايزنبرگ , وسايل , پروژه ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 13:40 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه نانو تكنولوزي چيست و چه كاربردي در صنايع غذايي دارد؟

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تعريف بيوتكنولوژي غذايي
تعريف بيوتكنولوژي غذايي در ارتباط با صنايع غذايي
كاربرد بيوتكنولوژي سنتي
كاربرد بيوتكنولوژي نوين
كاربردهاي فناوري نانو در كشاورزي
رابطه ميان فناوري نانو وعلوم كشاورزي
ديگر اثرات نانو تكنولوژي در كشاورزي
پروژه هاي نانوتكنولوژي در حوزه كشاورزي و غذا
فن آوري نانو در شركت هاي صنايع غذايي
برخي از كاربردهاي نانو تكنولوژي در بسته بندي صنعت غذا
بسته بندي نانو
بسته بندي گوشت
مزايا
معايب
كاربرد نانو تكنولوژي در پوشش هاي مواد غذايي
تكنيك نانو
كاربرد نانو تكنولوژي براي پوشش هاي ميوه
گوجه هاي نانو
مزايابرچسب ها : دانلود , پايان نامه , پروژه , صنايع غذايي , كشاورزي , نانو , بيوتكنولوژي , تكنولوژي , سنتي , نوين , غذا , بسته بندي , صنعت غذا , گوشت , ميوه , گوجه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 25 اسفند 1395ساعت 9:02 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه كاربرد پركلريك اسيد بر پايه نانو سيليكاژل

تعداد صفحات:125
نوع فايل:word
رشته مهندسي شيمي
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه
1-2- اپوكسيدها
1-2-1- سنتز اپوكسيدها
1-2-1-1- هيدروهالوژن زدايي از β- هالو الكلها
شكل -1-1- ساختار عمومي اپوكسيدها
شكل -1-2- واكنش هيدروهالوژن زدايي از β- هالو الكلها
1-2-1-2- اپوكسيداسيون آلكن ها
شكل -1-3- واكنش كلي اپوكسيداسيون آلكن ها
1-2-1-3-واكنش دارزن
شكل (1-4) واكنش دارزن
1-2-1-4- وارد كردن يك گروه متيلن به پيوند دوگانه كربن- اكسيژن
شكل (1-5) واكنش وارد كردن يك گروه متيلن به پيوند دوگانه كربن- اكسيژن و توليد اپوكسيد
1-2-2- واكنش اپوكسيدها
1-2-2-1- واكنش الكتروفيلي اپوكسيدها
شكل (1-6) شماي كلي واكنش هاي الكتروفيلي اپوكسيدها
شكل (1-7) واكنش كلي اپوكسيدها با اسيدهاي لوئيس
شكل (1-8) واكنش اپوكسيدها با اسيد لوئيس LiBF4
12-2-2- واكنش هاي نوكلئوفيلي پوكسيدها
شكل (1-9) شماي كلي واكنش هاي نوكلئوفيلي اپوكسيدها
شكل (1-10) واكنش هاي نوكلئوفيلي اپوكسيدها در محيط اسيدي
شكل (1-11) واكنش نوكلئوفيلي اپوكسيدها
شكل (1-12) واكنش ليتيم آلومينيوم هيدريد با اپوكسيد نامتقارن
شكل (1-14) واكنش اپوكسيدها با معرف گرينيارد
شكل (1-15) باز شدن اپوكسيد و تشكيل اپي سولفيد با نوكلئوفيل SCN
شكل (1-16) باز شدن اپوكسيد و تشكيل اپي سولفيد با كمك تيو اوره
شكل (1-17) حمله واكنشگر ويتيگ بر روي 1، 2- دي متيل اكسيران
شكل (1-18) واكنش اپوكسيدها با تيواوره و توليد اپي سولفيد
شكل (1-19) واكنش اكسيران با يون سِلنوفنوكسيد و تشكيل اليل الكل ها
شكل (1-20) واكنش اپوكسدها با دي متيل اكسوسولفونيم متيل ايليد و تشكيل اكستان
شكل (1-21) واكنش باز شدن حلقه اپوكسيدها با محلول آبي سديم بور هيدريد در حضور سيكلودكسترين ها
1-3-آمين ها
1-3-1-سنتز آمين ها
1-3-1-1- سنتز گابريل براي توليد آمينهاي نوع اول
شكل (1-22) سنتز گابريل براي توليد آمينهاي نوع اول
1-3-1-2- كاهش نيتروبنزن و توليد آنيلين و مشتقات آن
شكل (1-23) كاهش نيتروبنزن و توليد آنيلين و مشتقات آن
1-3-1-3- نو آرايي كورتيوس
شكل (1-24) نو آرايي كورتيوس
شكل (1-25) مثالي از نو آرايي كورتيوس
1-3-1-4- نوآرايي هافمن
شكل (1-26) نوآرايي هافمن

1-4- مقايسه قدرت بازي آمينها
1-4-1-اثر استخلاف هاي الكترون دهنده و الكترون كشنده بر قدرت بازي آمينهاي آروماتيك
شكل (1-27) اثر استخلافهاي الكترون دهنده و الكترون كشنده بر قدرت بازي آمينهاي آروماتيك
1-5- نانو سيليكاژل
معادله (1-1) معادله تشكيل نانوسيليكاژل
1-5-1- آماده سازي سيليكا از آلكوكسي سيلان
1-5-2- كاربرد نانوسيليكاژل در سنتز تركيبات آلي
1-5-2-1- سنتز نمك هاي دي آزونيوم با استفاده از رزين نانو SbCl5/SiO2در شرايط سايشي و بدون حلال در دماي اتاق و تهيه رنگ هاي آزو بر پايه 1- نفتول
1-5-2-2- سنتز تركيبات هتروسيكل جديد با استفاده از كيتيمين ها در مجاورت نانو SiO2
1-6- اسيدهاي جامد
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1- باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين هاي آروماتيك كاتاليز شده با (TBA)4 PFeW11O39
شكل (2-1) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در استونيتريل
2-2- سنتر ترانس 4-هيدروكسي پيريدين ها و ترانس 3-آمينو-4-هيدروكسي پيريدين ها بوسيله باز شدن اپوكسي با آمين BnNH_2 در حضور LiCl
شكل (2-2) ترانس -4- آمينو-3- هيدروكسي بي پريدين (1) و ترانس-3- آمينو -4- هيدروكسي پيپريدين ها
شكل (2-3) بازگشايي حلقه 3و 4- اپوكسي بي پريدين ها در حضور LiCl
2-3-Amberlist-15- به عنوان كاتاليزور ناهمگن و قابل استفاده مجدد براي باز كردن حلقه اپوكسيدها با آمين تحت شرايط ملايم
شكل (2-4) باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين در حضور كاتاليزور Amberlist-15
2-4- روش مؤثر براي باز كردن حلقه اپوكسيدها با آمين ها در حضور كاتاليزور زئوليت NaY در شرايط بدون حلال
شكل (2-5) باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين هاي آروماتيك در حضور كاتاليزور زئوليت
شكل (2-6) باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين هاي آليفاتيك در حضور كاتاليزور زئوليت
2-5- استفاده از كمپلكسهاي بيسموت تريفلات به عنوان يك كاتاليزور براي باز كردن حلقه اپوكسيدها با آمين هاي آروماتيك در حلال آبي
2-6- استفاده از كاتاليزور سه بعدي مزوپورس(نوعي آلومينوسيليكات) براي باز كردن حلقه اپوكسيدها با آمين هاي آروماتيك و آليفاتيك
2-7- استفاده از بيسموت تريفلاتBi(OTf)3 به عنوان يك كاتاليزور ملايم و كارآمد براي باز كردن اپوكسيدها توسط آمين هاي آروماتيك در شرايط آبي
شكل (2-7) باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين در حضور كاتاليزور BiCl_3
شكل (2-8) باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين در حضور كاتاليزور Bi(OTf)_3
2-8- استفاده از كاتاليزور بيسموت تري كلرايدBiCl3 جهت باز كردن حلقه اپوكسيد ها با آمين هاي آروماتيك
شكل (2-9) باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين در حضور كاتاليزور BiCl_3
2-9- استفاده از كاتاليزور montmorillonite K 10 جهت باز كردن حلقه اپوكسيدها توسط آمين
شكل (2-10) باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين در حضور كاتاليزور montmorillonite K 10
شكل (2-11) باز شدن حلقه اپوكسي استايرن با آمين هاي آروماتيك در حضور كاتاليزور montmorillonite K 10
شكل (2-11) باز شدن حلقه اپوكسي استايرن با آمين هاي آليفاتيك در حضور كاتاليزور montmorillonite K 10
2-10- باز كردن حلقه مزواپوكسيدها توسط آمين هاي آروماتيك در حضور كاتاليزور ساماريم يدي
شكل (2-13) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور ساماريم يديد
2-11- باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين در حضور كاتاليزور مس تترا فلوئور بورات Cu(BF4)2
شكل (2-14) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور Cu(BF4)2
2-12- استفاده از اسكانديم تريفلات Sc(OTF)3 به عنوان كاتاليزور جهت باز كردن انتخابي حلقه اپوكسيد توسط آمين جهت تهيه β-آمينوالكل در شرايط بدون حلال
شكل (2-15) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور Sc(OTF)3

2-13- باز شدن حلقه اپوكسيد توسط آمين ها در حضور كاتاليزور سولفاميك اسيد NH2SO3H تحت شرايط بدون حلال
شكل (2-16) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور NH2SO3H
2-14- باز كردن حلقه مزواپوكسيد هاي نامتقارن با آمين هاي آروماتيك كاتاليست شده با كمپلكس
Ti-S-(-)-BINOL با كمك اشعه مايكروويو
شكل (2-17) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزورTi-S-(-)-BINOL
2-15- باز شدن حلقه اپوكسيد با آمين هاي هتروآروماتيك، آروماتيك، آليفاتيك كاتاليز شده با Y(NO3)3.6H2O
شكل (2-18) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور Y(NO3)3.6H2O
2-16- باز شدن انتخاب گزيني حلقه اپوكسيد با آمين ها توسط كاتاليزور ناهمگن و قابل بازيافت Zn(ClO4)2Al2O3
2-17- زيركونيوم كلريد ZrCl4به عنوان يك كاتاليزور جديد و كارآمد براي باز كردن حلقه اپوكسيد توسط آمين ها
شكل (2-19) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور ZrCl4
2-18- واكنش باز شدن حلقه اپوكسيدها كاتاليز شده جهت سنتز كاربردي bioplasticizers
شكل (2-20) واكنش باز شدن حلقه اپوكسيدها كاتاليز شده جهت سنتز كاربردي bioplasticizers
2-19- يك روش كارآمد براي باز كردن حلقه اپوكسيدها با استفاده از ساماريم تريفلات و سنتز پروپرانولول، آتنولول و RO363
شكل (2-21) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور Sm(OTf)3
2-20- سنتز ايندول جايگزين شده روي موقعيت- 2 از طريق باز شدن حلقه اپوكسيد توسط آنيلين، كاتاليز شده با روتينيم
شكل (2-22) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور روتينيم با قلع (II) كلريد(SnCl_2)
2-21- باز شدن حلقه اپوكسيد توسط آمين اوليه تري متيل سيليل آزيد و آمين ثانويه تري متيل سيليل سيانيد كاتاليز شده با ساماريم يديد.
شكل (2-23) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزكر THF)_2)SmI_2
شكل (2-24) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزكر THF)_2)SmI_2

2-22- واكنش باز شدن حلقه اپوكسيد توسط آنيلين كاتاليز شده با آنتيموان (III) كلرايد (SbCl3)
شكل (2-25) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزكر آنتيموان (III) كلرايد (SbCl3)
2-23-آميناسيون اپوكسيدها با كاتاليزورC4H12N2)2[BiCl6]Cl.H2O در شرايط بدون حلال
شكل (2-26) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزگر (C4H12N2)2[BiCl6]Cl.H2O
شكل (2-27) مكانيسم آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزگر (C4H12N2)2[BiCl6]Cl.H2O
2-24- باز شدن اپوكسيدها با آمين¬هاي آروماتيك توسط اينديم تري برميد (InBr3)
شكل (2-28) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزگر اينديم تري برميد (InBr3)
2-25- كاتاليزور نوع wells-dawson از پلي اكسي متاليت جايگزين شده با آهن(III)، α2-[(n-(C4 H9)9N7P2W17FeO61.3H2O ، يك كاتاليزور مؤثر براي باز كردن حلقه اپوكسيد با آمينهاي آروماتيك
شكل (2-29) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور α2-[(n-(C_4 H_9 )_9N]_7P2W17FeO61.3H2O
2-26- كاربرد كاتاليستي اسيد لوئيس نيتريل Al (OC(CF3)2R)3 در واكنش باز شدن حلقه اپوكسيد با آمينهاي آروماتيك و آليفاتيك
شكل (2-30) ساختار كاتاليزور Al (OC(CF_3)2R)3
واكنش (2-31) مكانيسم عمل كاتاليزور Al (OC(CF_3)2R)3
2-27- آميناسيون اپوكسيدها در حضور كاتليزور روي كلريد) (ZnCl2
شكل (2-32) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور روي كلريد ((ZnCl_2
شكل (2-33) ساختار حاصل از كمپلكس روي با 2- (آمينو متيل) پيريدين
2-28- آمينوليز اپوكسيدها با كاتاليست¬هاي سه بعدي مزوپور تيتانو سيليكات، Ti-SBA-12 و Ti-SBA-16
شكل (2-34) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور Ti-SBA-12 و Ti-SBA-16

فصل سوم: مواد،روشها وابزارها
3-1) مواد شيميايي و دستگاههاي مورد استفاده
3-2- اسيدي كردن نانوسيليكاژل توسط پركلريك اسيد
3-3- روش عمومي واكنش حلقه گشايي اپوكسيدها توسط آمين ها در حضور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
3-3-1- تهيه1-فنوكسي-3- (فنيل آمينو)پروپان-2-اُل كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
3-3-2- تهيه1- ((4- متوكسي فنيل)آمينو)3-فنوكسي پروپان-2-اُل كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
3-3-3- تهيه 1-فنوكسي-3-(متا توليل آمينو)پروپان-2-اُل كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
3-3-4- تهيه 1-((4- برومو فنيل)آمينو)-3-فنوكسي پروپان-2-اُل كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
3-4- روش عمومي حلقه گشايي اپوكسي استايرن توسط آمين هاي آروماتيك كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
3-4-1- تهيه 2-فنيل-2- (فنيل آمينو) اتانول كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده
3-4-2- تهيه 2- ((4- متوكسي فنيل)آمينو)-2- فنيل اتانول كاتاليست شده نانوسيليكاژل اسيدي شده
3-4-3- تهيه 2- فنيل-2(متا توليل آمينو) اتانول كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده
3-4-4- تهيه 2-((4-برومو فنيل)آمينو)-2-فنيل اتانول كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده
3-5- روش عمومي حلقه گشايي اپوكسي سيكلوهگزان توسط آمين هاي آروماتيك كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
3-5-1- تهيه 2- (فنيل آمينو) سيكلو هگزانول كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده
3-5-2- تهيه 2- ((4- متوكسي فنيل)آمينو) سيكلو هگزانول كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده
3-5-3- تهيه 2- (متا توليل آمينو) سيكلو هگزانول كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده
3-5-4) تهيه2- ((4- بروموفنيل)آمينو) سيكلو هگزانول كاتاليست شده توسط نانوسيليكاژل اسيدي شده
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري
4-1- مقدمه
4-2- طرز تهيه كاتاليزور
4-3- بررسي شرايط بهينه باز شدن اپوكسيدها توسط آمين هاي آروماتيك در حضور كاتاليزور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
4-3-1- تعيين شرايط بهينه واكنش اپوكسي پروپيل فنيل اتر با آمينهاي مختلف
4-3-1-1- تعيين مقدار كاتاليزور
4-3-2- تعيين شرايط بهينه واكنش اپوكسي استايرن با آمينهاي مختلف
4-3-2-1- تعيين مقدار كاتاليزور
4-3-3- تعيين شرايط بهينه واكنش اپوكسي سيكلو هگزان با آمينهاي مختلف
4-3-3-1- تعيين مقدار كاتاليزور
شكل (2-34) آمينوليز اپوكسيدها به β- آمينوالكل در حضور كاتاليزور Ti-SBA-12 و Ti-SBA-16
واكنش(4-2) : واكنش اپوكسي استايرن و آنيلين
واكنش(4-3) : واكنش اپوكسي سيكلو هگزان و آنيلين
4-4-تهيه تركيبات β-آمينو الكل ها با استفاده از شرايط بهينه
4-4-1- واكنش حلقه گشايي اپوكسي پروپيل فنيل اتر با آنيلين و مشتقات آن در حضور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
واكنش(4-4) : واكنش اپوكسي پروپيل فنيل اتر و مشتقات آنيلين در حضور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
4-4-2- واكنش حلقه گشايي اپوكسي استايرن با آنيلين و مشتقات آن در حضور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
واكنش(4-5) : واكنش اپوكسي استايرن و مشتقات آنيلين در حضور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
4-4-3- واكنش حلقه گشايي اپوكسي سيكلو هگزان با آنيلين و مشتقات آن در حضور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
واكنش(4-6) : واكنش اپوكسي سيكلو هگزان با مشتقات آنيلين در حضور نانوسيليكاژل اسيدي شده HClO4/SiO2
4-4-3-1- مكانيسم واكنش
4-5- بررسي مكانيسم واكنش هاي انجام شده
4-6- بررسي داده هاي طيفي محصولات:
محصول 1-فنوكسي-3-(فنيل آمينو)پروپان-2-اُل 3a
محصول 2-فنيل-2(فنيل آمينو)اتانول 6a
محصول 2- فنيل-2(متا توليل آمينو) اتانول 6b
محصول 2- (متا توليل آمينو) سيكلو هگزانول9b
طيف شماره (1) :طيف HNMR محصول 1 -فنوكسي-3-(فنيل آمينو)پروپان-2-اُل 3a
طيف شماره (1) :طيف گسترده HNMR محصول1 -فنوكسي-3-(فنيل آمينو)پروپان-2-اُل 3a
طيف شماره (1) : :طيف گسترده HNMR محصول1 -فنوكسي-3-(فنيل آمينو)پروپان-2-اُل3a
طيف شماره (2) : طيف HNMR محصول 2-فنيل-2(فنيل آمينو)اتانول 6a
طيف شماره (2) :طيف گسترده HNMR محصول 2-فنيل-2(فنيل آمينو)اتانول 6a
طيف شماره (2) :طيف گسترده HNMR محصول 2-فنيل-2(فنيل آمينو)اتانول 6a
طيف شماره (3) :طيف HNMR محصول 2-((4-برومو فنيل)آمينو)-2-فنيل اتانول 6e
طيف شماره (3) :طيف گسترده HNMR محصول 2-((4-برومو فنيل)آمينو)-2-فنيل اتانول 6e
طيف شماره (3) :طيف گسترده HNMR محصول 2-((4-برومو فنيل)آمينو)-2-فنيل اتانول 6e
طيف شماره (3) :طيف گسترده HNMR محصول 2-((4-برومو فنيل)آمينو)-2-فنيل اتانول 6e
طيف شماره (4) :طيف HNMR محصول فنيل-2(متا توليل آمينو) اتانول 6b
طيف شماره (4) :طيف گسترده HNMR محصول فنيل-2(متا توليل آمينو) اتانول 6b
طيف شماره (4) :طيف گسترده HNMR محصول فنيل-2(متا توليل آمينو) اتانول 6b
طيف شماره (4) :طيف گسترده HNMR محصول فنيل-2(متا توليل آمينو) اتانول6b
طيف شماره (5) :طيف HNMR محصول 2- (متا توليل آمينو) سيكلو هگزانول9b
طيف شماره (5) :طيف گسترده HNMR محصول 2- (متا توليل آمينو) سيكلو هگزانول 9b
طيف شماره (5) :طيف گسترده HNMR محصول 2- (متا توليل آمينو) سيكلو هگزانول 9b
طيف شماره (5) :طيف گسترده HNMR محصول 2- (متا توليل آمينو) سيكلو هگزانول 9b
فصل پنجم:نتيجه گيري
5-1- بحث ونتيجه گيري
منابع


لينك دانلود
برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , كارشناسي اردشد , شيمي , پركلريك اسيد , نانو , سنتز , اپواكسيد , هيدروهالوژن , آلكن ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 18 اسفند 1395ساعت 10:51 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 4

کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:77

نوع فایل:word

فهرست

فناوری نانو چیست؟

مقیاس نانو

کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

تاریخچه

کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان

ریسک‌های مربوط به سلامتی و محیط زیست

ریسکهای اجتماعی

معضلاتی که پذیرندگان اولیه کاربردهای این فناوری با آن مواجه‌اند

استفاده از فناوری نانو برای پیشگیری از ریزش پل‌ها

فناوری نانو در تصفیه آب

۱٫ فناوری‌نانولوله‌های کربنی

۲٫ روش‌های دیگر نانوفیلتراسیون

۳٫ سرامیک‌های نانو‌حفره‌ای، کِلِی‌ها و دیگر جاذب‌ها

۴٫ زئولیت

۵٫ فناوری‌های مبتنی بر نانوکاتالیست‌ها

۶٫ نانوذرات مغناطیسی

نانو تکنولوژی برای سیمان در حجم زیاد

توضیح درباره نانو

هدایت در مسیر صحیح

شریک شدن

تحقیق و تعلیم

دستاوردهای جاه طلبانه

کاربرد مواد نانو در صنعت بتن

۱. مقدمه

۲٫ مواد نانو کمپوزیت

۳٫ بتن با عملکرد بالا ([۱]HPC)

4. نانو سیلیس آمورف

۵٫ نانو لوله ها(NANOTUBES)

6. نتیجه گیری

فناوری نانو

بتن با عملکرد بالا(hpc)

نانو سیلیس آمورف

کاربرد فناوری نانو در زلزله

منابع

فناوری نانو چیست؟

فناوری‌نانو واژه‌ای است کلی که به تمام فناوری‌های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می‌شود. معمولاً

منظور از مقیاس نانوابعادی در حدود 1nm تا 100nm می‌باشد. (1 نانومتر یک میلیاردیم متر است).اولین جرقه فناوری

نانو (البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در این سال ریچارد فاینمن طی یک

سخنرانی با عنوان «فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه

داد که در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم مولکول‌ها و اتم‌ها را به صورت مسقیم دستکاری کنیم.

مقیاس نانو

سازمان بین‌المللی استانداردها یک متر را بدین گونه تعریف کرده است:

طولی که توسط نور در خلأ در بازه زمانی 29979457/1 ثانیه طی می‌شود، یک متر می‌باشد ویک نانومتر 10-9متر می‌باشد.

با ایجاد ارتباط میان اندازه اتم‌ها و مقیاس نانو می‌توان یک نانومتر را راحت‌ترتصورکرد. یک نانومتر برابر قطر 10 اتم هیدروژن و یا 5 اتم سیلسیم می‌باشد. درک این موضوع برای افراد معمولی نیز راحت‌تر می‌باشد.

همچنین :

یک نانو متر یک میلیاریم متر است.

یک گلبول قرمز دارای عرض تقریبی هفت هزار نانومتر است.

یک مولکول آب دارای قطری حدود 1 نانو متر است.

مولکول اندازه پروتئینها بین 1 تا 20 نانومتر است .

طبق تعاریف مقیاس طولی بین 1 نانومتر تا 100 نانومتر را مقیاس نانو می گویند

تصور کنید که در یکی از گرمترین روزهای آفتابی در تابستان، نور خورشید مستقیما به اتاق شما می تابد و هیچ راه گریزی به جز استفاده از پنجره هایی با شیشه های دودی برای متعادل تر کردن گرما و نور اتاق ندارید. همچنین دوست دارید تا تنها زمانی که نور شدت دارد شیشه درست مانند عینک های فتوکرومیک دودی شوند.

جهت دانلود کليک نماييد


برچسب ها : پروژه , پایان نامه , مهندسی عمران , نانو , دانلود , صنعت ساختمان , محیط زیست , سرامیک , نانو تکنولوژی , لوله , زلزله ,
+ نوشته شده در جمعه 24 دی 1395ساعت 12:28 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 5

پروژه فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس تعداد صفحات:17

نوع فایل:word

رشته عمران

مقدمه

نانو تکنولوژی، فناوری نوین

تعریف نانو تکنولوژی

تاریخچه نانو در جهان

اصول پایه نانو تکنولوژی

عناصر پایه در فناوری نانو

نانوسنسورها

نانوفیلترها

نانوفتوکاتالیست

نانو مواد

نانو مواد حفره ای

نانو ذرات

شیرین کننده هایی از جنس غشای نانومتری

تصفیه آب به کمک نانوذرات

تصفیه فاضلاب

جیوه‌زدایی از آب

تصفیه پساب های صنعتی


مقدمه

افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع آب آشامیدنی ، نگرانی هایی را در باره تامین آب آشامیدنی مورد نیاز کشورهای مختلف در سراسر جهان به وجود آورده است و کمبود آب که در نتیجه افزایش آلودگی های زیست محیطی شدت پیدا می کند ، سبب شده است تامین آب بهداشتی مورد نیاز مردم به یکی از مشکلات اساسی جهان امروز تبدیل شود امراض ناشی از آلودگی منابع آب ، روزانه سبب کشته شدن هزاران و شاید ده ها هزار نفر از مردم جهان می شود . این در حالی است که امکان بازیافت آب دسترسی به یک منبع مناسب برای مصارف گوناگون را فراهم خواهد آورد . اخیراً با ورود فناوریهای نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آبو نیز آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. استفاده از فیلترهای نانومتری ، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع آب ایجاد کرده است کاربردهای فناورینانو در این خصوص عبارتند از : نانو سنسورها ، نانو فیلترها، نانو

فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفرهای، نانو ذرات، توانایی های این فناوری در تصفیه آب و با توجه بهانواع آلودگی های نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جهت دانلود کليک نماييد


برچسب ها : پروژه , پایان نامه , نانو , تکنولوژی , مهندسی عمران , نانو ذرات , پساب های صنعتی , زیست فناوری , سنسور ,
+ نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395ساعت 12:24 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 16