بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه مشخصات كلي بازارها و كالا در كشورهاي در حال توسعه

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مباني نظري پژوهش
پيشينه تحقيق و مطالعات انجام شده
مشخصات كلي بازار
عوامل موثر بر بازاريابي و بازار در كشورهاي در حال توسعه
ده نكته كليدي در بازاريابي اجتماعي
مراحل انجام يك برنامه بازاريابي اجتماعي
برنامه ريزي
توليد مواد و پيام ها
پيش آزمون مواد و پيام ها
مداخله
ارزشيابي
مطالعه موردي و ميداني
مشخصات كلي بازار و بازاريابي در حوزه سلامت
منابع

چكيده:
مقاله حاضر به بررسي تاثير مشخصات بازار بر اقتصاد كشورها، به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، اختصاص دارد. فرآيند جهاني شدن اقتصاد داراي ابعاد گوناگوني است كه برخي از ابعاد آن تاثيري خاص بر بازار كار برجا مي گذارد.از جمله اين ها ميتوان به روند ايجاد و نابودي مشاغل در فرآيند جهاني شدن، افزايش نابرابري دستمزدي، تغيير در تركيب شاغلان بخش هاي اقتصادي، ارتقا و رشد بهره وري و كارآيي نيروي كار، افزايش حساسيت تقاضاي نيروي كار، اشاره كرد. مقاله حاضر علاوه بر تبيين پيوند عمومي جهاني شدن و بازار كار، به بررسي تجربه مشخصات كلي بازار و بازاريابي كالاها در كشورهاي در حال توسعه ميپردازد.برچسب ها : ارزشيابي , افزايش نابرابري دستمزدي , اقتصاد , بازار , بازار كار , بازاريابي , بازاريابي اجتماعي , برنامه ريزي , بهره وري , توليد , دانلود , دستمزد , سلامت , فرآيند , كالا , كشورهاي در حال توسعه , نيروي كار , پروژه , كارآيي , كارآيي نيروي كار ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:35 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بررسي تاثير دين و مذهب بر بازاريابي بين الملل

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
پيشينه تحقيق
بيان مسئله
استراتژي‌هاي ورود به بازارهاي بين المللي
سرمايه‌گذاري مستقيم
فرهنگ
الگو هافستد
الگو شواتز
تعامل غير وظيفه اي
تعامل وظيفه اي
مفهوم بازار بين المللي
حيطه عمل بازار بين‌المللي
تحليل محيط بازار بين‌المللي
محيط اقتصادي
فرهنگ
مفهوم فرهنگ
اجزاي فرهنگ
عوامل تاثير گذار بر فرهنگ
موثر ترين عامل دين و مذهب
تركيب رويكردها
ساير عوامل
الگوي چهار بعدي هافستد
ويژگي بازارهاي بين الملل
محيط سياسي و حقوقي
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع و مآخذ

چكيده:
هدف اين مقاله بررسي تاثير دين و مذهب در بازاريابي بين الملل ميباشد. در اين مقاله سعي شده است آن چه در تغيير خريد و فروش كالاها در سطح بين الملل موثر واقع ميشوند مورد بررسي قرار گيرند. همچنين نقش فرهنگ، اصول اخلاقي و اينترنت در بازاريابي بين الملل مورد بررسي قرار گرفته است. و الگوهاي فرهنگي براي درك و طبقه بندي فرهنگ، محك زدن سابقه فرهنگ هاي ملي و بررسي ثبات فرهنگ در ميان فرهنگ هاي ديگر بيان شده است. و بخش ها مختلف فرآيند مذاكره را در جهت فرهنگ هاي ميان ملي بيان كرده است. و چهارچوبي از استراتژي هاي بازاريابي بين الملل ارايه شده است. و به تاثير اينترنت بعنوان ابزاري جهت دسترسي مصرف كننده به بازارهاي خارجي با شالوده هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي مختلف پرداخته شده است. از جمله موضوعاتي كه تاثير آن بر بازارهاي بين المللي مد نظر قرار ميگيرد ميتوان به تاثير اقتصاد و محيط اقتصادي، تاثير فرهنگ جوامع و تاثير محيط حقوقي و سياسي اشاره نمود. در بحث محيط اقتصادي بعنوان يكي از مهمترين موضوعات تاثير گذار گفته ميشود كه دو عامل قابل كنترل و غير قابل كنترل بعنوان مواردي كه در بازارهاي بين المللي نقش ايفا ميكنند. در قسمت بعد فرهنگ بعنوان يكي ديگر از عوامل تاثير گذار بر بازارهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، كه در آن بعد از ذكر مفهوم فرهنگ به موضوعات اجزاي فرهنگ، عوامل تاثيرگذار بر فرهنگ و الگوي چهار بعدي هافستد پرداخته خواهد شد. اما در اين ماهيت فرهنگ يكسري عوامل تاثير گذار است كه تاثير آن ها بر بازارهاي بين المللي غير قابل چشم پوشي است. موثر ترين عامل بر فرهنگ كه حتي خود بطور مستقيم بر بازارهاي بين المللي موثر ميباشد، دين و مذهب است. زيرا دين و مذهب هر كشور در تعيين اين كه چه كالايي بيشتر مورد تقاضا قرار گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. البته به غير از دين و مذهب عواملي مانند سياست فروش، فناوري و فرهنگ مادي، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي، تحصيلات، ارزشها و طرز فكر، زبان، زيبايي‌شناسي نيز ميتواند اثرگذار واقع شوند. در ادامه بحث مباحث ديگر مربوط به موضوع پرداخته خواهد شد.برچسب ها : استراتژي‌ , اصول اخلاقي , اقتصاد , الگو شواتز , الگو هافستد , اينترنت , بازاريابي , بازاريابي بين الملل , تحصيلات , خريد , دانلود , دين , زيبايي‌شناسي , سازمان , سرمايه‌گذاري , سياست , فرهنگ , فروش , محيط اقتصادي , مذهب , نهاد , پروژه , كالا ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه نقش مديريت بازاريابي در جهاني شدن بازار فرهنگ ايران

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
مباني نظري تحقيق
تنوع فرهنگي
ديدگاه هاي متفاوت فرهنگي
جمع‌بندي فرايند تنوع فرهنگي
طبقه بندي فعاليت هاي فرهنگي ايران
طبقه بندي محصولات فرهنگي ايران
اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
بازاريابي
نياز و خواسته ها
مبادله
يونسكو
اعلاميه جهاني يونسكو
آمار يونسكو
كالاهاي فرهنگي محوري
خدمات فرهنگي محوري
كالاهاي مربوط فرهنگي
خدمات مربوط فرهنگي
ايران و تجارت جهاني فرهنگي
تحليل آمار يونسكو و تطبيق با وظايف مديريت بازاريابي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
در قرن حاضراهميت تثبيت هويت ملي و ترويج آن و همچنين توسعه تجارت محصولات و فعاليت هاي فرهنگي و جهاني شدن آن به عنوان اركان اقتصادي در عرصه رقابت بازارهاي جهاني، جوامع مختلف بالاخص كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه را بر آن داشته تا بيش از پيش به معقوله فرهنگ بپردازند. بعد رخداد تاريخي انقلاب اسلامي مبتني بر ارزش هاي والاي ديني شاهد تغيير رويكرد فرهنگي در كشور ايران بوديم و اين فرصتي فراهم آورد كه ضمن بازسازي بنيان هاي فرهنگي كشور كه در زمان هاي مختلف مورد دستخوش تحولاتي گرديده بود، زمينه لازم براي ترويج آرمان هاي انقلابي به ساير كشورها فراهم گردد، يكي از اين روش هاي توسعه فرهنگي در جهان تبادل محصولات فرهنگي به عنوان نياز و خواسته بشري در بازارهاي جهاني ميباشد كه به دلايل مختلف سياسي – اقتصادي و جنگ نابرابر بر اساس آمارهاي موجود به شكل مطلوب حاصل نگرديده و همچنان سهم اندكي از بازارهاي جهاني را تصاحب نموده است و اما همين مقدار اندك ميتواند با بهره گيري از مديريت بازاريابي و شراكت بخش خصوصي و حمايت از آن و دخالت دولت از جنبه آموزش و تبليغات محصولات فرهنگي توسعه سرمايه گذاري در بخش فرهنگ را به همراه داشته باشد و لازمه تحقق آن رعايت اصول مديريت بازاريابي بر حسب مقتضيات زماني و مكاني و براساس استانداردهاي بازارهاي جهاني ميباشد.برچسب ها : آموزش , استاندارد , اصول‌ سياست‌ , اقتصاد , انقلاب اسلامي , بازار فرهنگ , بازارهاي جهاني , بازاريابي , بخش خصوصي , تاريخ , تبليغات , تجارت , تجارت جهاني , تنوع فرهنگي , حمايت , خدمات , دانلود , شراكت , شوراي عالي انقلاب فرهنگي , طبقه بندي , محصولات فرهنگي , مديريت , هويت ملي , پروژه , كالا , يونسكو ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه
مقدمه
بيان مسئله
مباني نظري تحقيق
پيشينه تحقيق
مفهوم (BDN) Basic Development Needs
تعريف رويكرد نيازهاي اساسي توسعه
مفهوم توليد
شرط تعادل مصرف كننده
ماتريس ارزش مشتري
مراحل تعيين ماتريس ارزش مشتري
هدف كلي رويكرد نيازهاي اساسي توسعه
اهداف اختصاصي رويكرد
مزاياي رويكرد
وظايف اختصاصي اجرايي
وظايف زمينه سازي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
نياز يكي از مفاهيم اساسي بازاريابي است. احساس محروميت در واقع همان نياز است و اين مفهوم كوچك ترين واحد بازار راتشكيل ميدهد. هنگامي كه نيازي تامين نشده باشد فرد دو راه را در پيش ميگيرد. به دنبال چيزي است كه نياز را تامين كند. تلاش ميكند به نحوي نياز را تعديل كند. مردم در كشورهاي توسعه يافته براي رفع نياز به دنبال يافتن و يا توليد منبع هستند در حالي كه مردم كشورهاي كمتر توسعه يافته درصدد كاهش شدت اميال خود بوده اند. انسان ها همواره خواسته هاي فراواني دارند اين خواسته ها در واقع نا „محدودند اما منابعي كه جهت ارضاي آن ها به كار گرفته ميشود كاملًا محدود ميباشد آنها كالاهايي را انتخاب ميكنند كه بيش ترين رضايت را در مقابل پولي كه ميپردازند بدست آورند. خواسته ها زماني به تقاضا بدل ميشوند كه با قدرت خريد پشتيباني شوند. در اين مقاله به بررسي تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات ميپردازيم.برچسب ها : اقتصاد , امكانات , اولويت , بازاريابي , توسعه , توليد , جامعه , دانلود , قدرت خريد , ماتريس , محروميت , مشتري , مصرف كننده , نيازهاي اساسي , پروژه , پشتيباني , پول ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بررسي اهميت گل جاليز با تاكيد بر روشهاي كنترل

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مفهوم بيماري در گياهان
اهميت بيماري هاي گياهي
طبقه بندي عوامل بيماري زا گياهي
قارچ ها
باكتري ها
ويروس ها و ويروئيدها
نماتدها
گياهان انگل‌ گلدار
انگل چيست؟
مشخصات گياهان عالي پارازيتي
گروه‌هاي عمده گياهان عالي پارازيتي
دارواش ها
علف جادوگر
فصل دوم
كنترل انتخابي گل جاليز مصري به وسيله موقعيت‌ها (حالات) گليفوزيد و اسيد آمينه ITS در ارتباط با ميزبان انتخابي
چكيده
معرفي – مقدمه
انواع گونه‌هاي مهم گل جاليز
پراكندگي جغرافيايي
اهميت اقتصادي
رشد و توسعه گل جاليز
بذرها
جوانه‌زني (رويش و نمو)
افزايش طول ريشه‌چه و اتصال به ميزبان
مديريت گل هاي جاليز
روش هاي مكانيكي و فيزيكي
وجين دستي و شخم
برگرداندن عميق در حال شخم و سوزاندن
آفتاب‌دهي خاك
روش هاي زراعي
گياهان زراعي تله و قلابي
تاريخ كشت و تراكم زراعي (كشت)
تحمل (مقاومت گياه ميزبان)
مديريت مواد غذايي (نيتروژن)
كودهاي نيتروژني
متابوليسم نيتروژن در گل جاليز
روش هاي بيولوژيكي
روش هاي شيميايي
ضدعفوني خاك
مواد محرك جوانه‌زني
علف‌ كش هاي قبل از كشت و قبل از رويش
علف‌ كش هاي بعد از رويش
كنترل تلفيقي
فصل سوم
كنترل انتخابي گل جاليز مصري در ماش معمولي و كلزا به وسيله گليفوزيد
مواد و روش ها
جذب و جابجايي
اهميت و پذيرش روش هاي مختلف كنترل
نتيجه‌گيري
منابع

چكيده:
گل هاي جاليز گياهان بدون كلروفيل و انگل بسياري از گياهان زراعي دو لپه‌اي كه از نظر اقتصادي با اهميت هستند ميباشد. بعنوان علف هرز، گل هاي جاليز موجب كاهش محصولات زراعي، اثر نامطلوب بر كيفيت محصولات زراعي و در نتيجه باعث كم شدن زمين هاي زير كشت به خاطر كاهش تناوب، ميشود. كنترل موثر اندازه‌گيري شده معدودي براي گل جاليز وجود دارد. يكي از اميدوار كننده‌ترين راه كارها، استفاده از ميزان پايين گليفوسيت در ميزبان هايي با تحمل به علف‌كش‌ها ميباشد. اخيرا، گياهان زراعي متحمل به گليفوسيت بطور آماده، براي زمين هاي زراعي آلوده شده توسط گل جاليز تهيه شده است. آگاهي هايي درباره مقدار نيتروژن گل هاي جاليز براي توسعه استراتژي هاي جديد كنترل لازم است. گل هاي جاليز دو منبع براي ذخيره اسيد آمينه دارند.
اول، ابزار هاستوريوم كه در جا به جايي اسيد آمينه از گياه ميزبان به پارازيت‌ها است.
دوم، گل هاي جاليز ممكن است قادر به سنتز مقداري اسيد آمينه براي خودشان باشند و بقيه را از ميزبان به دست آورند. اگر چه، اهميت وابستگي اين دو روش كسب اسيد آمينه به وسيله گل هاي جاليز روشن نيست. فشار اسمزي بعنوان يك دليل براي جلوگيري (بازدارندگي) از جوانه‌زني گل جاليز به وسيله نيتروژن مطرح شده است. تا اين تاريخ، هيچ تلاشي در ارتباط با فشار اسمزي (پتانسيل اسمزي) با نيتروژن در بازدارندگي گل جاليز استنباط نشده است (وجود نداشته است). دماهاي مناسب براي آماده‌ سازي و جوانه‌زني ميان گونه‌هاي مختلف گل جاليز متفاوت است. اگر چه حرارت بعنوان عامل القاء كننده رويش در گلهاي جاليز شناخته شده است، حرارت متاثر است روي توالي (ترتيب) توسعه گياهچه‌ پارازيتي، كه مطالعه نشده است. مطالعات هدايت شده‌اند براي تعيين كاربرد گليفوسيت در كنترل گل جاليز در ماش، كه به ميزان پايين گليفوسيت متحمل است و مقايسه اين واكنش با كنترل گل جاليز در شلغم روغني (كلزا) كه از نظر ژنتيكي براي مقاومت به گليفوسيت ساخته شده است.برچسب ها : استراتژي , اسيد آمينه , انگل‌ , اهميت اقتصادي , باكتري , بذر , توسعه , جوانه‌زني , حرارت , خاك , دارواش , دانلود , رشد , رويش , ريشه‌ , شخم , علف , علف هرز , عوامل بيماري , قارچ , كلروفيل , كلزا , كنترل , ماش , متابوليسم , مقاومت گياه , نماتد , نيتروژن , وجين , ويروئيد , ويروس , پراكندگي جغرافيايي , پروژه , كشاورزي , گل جاليز , گليفوزيد , گليفوسيت , گياهان ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه ضرورت اجراي ارگونومي در صنعت خودروسازي ايران خودرو

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مداخله ارگونومي در كشورهاي در حال توسعه
انتفال تكنولوژي و ارگونومي
كارهاي آموزشي و پژوهشي در ايران
مداخله ارگونومي در صنعت
بررسـي ارگونومي در ايران
مداخله ارگونومي در بزرگ ترين شركت خودروسازي ايران
معرفي روش ها و بيان تجربيات
مقدمه و اهداف
مواد و روشها
بحث
بررسي علل غيبت از كار در شركت ايران خودرو
مقدمه
وضعيت موجود در شركت
روش انجام كار
نتيجه گيري
طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سالن بدنه سازي شركت ايران خودرو
مقدمه و اهداف
روش انجام كار
طرح بهينه سازي ايستگاه هاي كار
مواد و روشها
نتايج
بحث
پيشنهادات
و درآخر
منابع

مقدمه:
از زمان پيدايش علم فاكتورهاي انساني تاكنون سه دوره متفاوت در حيات آن قابل تمايز ميباشد. دوره اول كه برخي آن را عصر نسل اول اين علم محسوب ميدارند، تقريبأ مقارن با سالهاي 1945 تا1960 است. در اين دوره كوشش بنيان گذاران علم فاكتورهاي انساني ( و در آن زمان روانشناسي مهندسي) منحصرأ معطوف و مصروف طراحي و بهبود ايستگاه هاي كار تعبيه شده در سلاحهاي مختلف مثل هواپيما، تانك، كشتي و غيره، طراحي مشاغل و عمدتأ كارهاي يدي و بدني، بهبود نمودارها و آلات و ادوات كنترل ماشين مثل اهرم، كليد و غيره و به طور كلي تسهيل روابط تعاملي انسان – ماشين در موارد بسيار اختصاصي، جزئي و در سطح خرد متمركز شد.
در فاصله سالهاي 1980 – 1960 كه در حقيقت دوره دوم حيات علم فاكتورهاي انساني است به لحاظ رواج استفاده از كامپيوتر در سطح جامعه و نيز افزايش ميزان مشاغلي كه بيشتر نيازمند كار فكري بوده تا فعاليت يدي و بدني، اين علم با اولين مرحله تكاملي خود مواجه شد. در مقطع زماني مذكور محققان اين رشته بيشتر توجه خود را معطوف به مطالعه بر روي نحوه كسب و پردازش اطلاعات از جانب انسان كردند. در اين دوره علم فاكتورهاي انساني مقولاتي در ارتباط با ظرفيت و قابليت حواس شنوايي و بينايي جهت پذيرش و جذب و ضبط علايم و اطلاعات، طرز كار سيستم حافظه، توجه، ادراك، كار فكري تصميم گيري و غيره را مدنظر قرار داد. اين دوره را كه مصادف با پرتاب سفينه هاي با سرنشين به فضا توسط سازمان هوانوردي و فضايي امريكا (NASA) بود را ميتوان دوره شكوفايي و باروري علم فاكتورهاي انساني محسوب كرد كه ما حصل آن تاليف و تدوين مهمترين كتب و مراجع اين علم ميباشد. البته لازم به يادآوري است كه يكي از مهمترين حوادث در حيات علم فاكتورهاي انساني در اواخر اين دوره، يعني در سال 1979، به وقوع پيوست و آن حادثه اي در نيروگاه اتمي تري مايل آيلند واقع در ايالت پنسيلونيا در ايالات متحده امريكا بود. علت العلل اين حادثه كه منجر به تعطيل هميشگي يكي از راكتورهاي اين نيروگاه و تخليه موقت بيش از 140000 تن سكنه اطراف آن و ميلياردها دلار ضرر و زيان شد، همانا سر درگمي و اشتباه كاركنان اطاق كنترل عنوان شد. علت آن نيز به نوبه خود عدم ملحوظ داشتن ملاحظات اوليه فاكتورهاي انساني در طراحي اطاق كنترل ذكر شد و اين امر در تمام گزارشات و تحقيقات بعدي به عنوان مهم ترين نقص فني اين نيروگاه تشخيص داده شد. در هر صورت اين واقعه نقطه عطفي در تاريخ علم فاكتورهاي انساني محسوب ميشود، زيرا كه موجب آشنايي مقامات كشوري و افكار عمومي در آمريكا با اثرات حياتي توجه به ملاحظات اين علم در بهره برداري سالم و صحيح از تكنولوژي گرديد.
در حقيقت از اين زمان بود كه علم مزبور بطور جدي به عنوان علمي موثر براي پيشگيري حوادث صنعتي با آسيبهاي جاني و مالي شناخته و مورد استفاده قرار گرفت . دوره سوم يا به عبارت ديگر نسل سوم علم فاكتورهاي انساني در آغاز دهه هشتاد ميلادي آغاز شد. در اين زمان تدريجا اين انديشه متبلور شد كه در رابطه انسان با ماشين، نه تنها بايد به بررسي تعامل اين دو عامل در سطح بررسي ايستگاه هاي كاري و توانايي هاي رواني انسانها پرداخت، بلكه در سطوح ديگر، از جمله آموزش و تحليل عملكرد انسان ها در حوزه اي فراخ تر و فراتر از محيط كاري درون اتاق كنترل و يا كابين خلبان را بايد مورد بررسي قرار داد ( علت تحت توجه قرار گرفتن اين مقولات كه شايد به ظاهر دور از عرصه هاي محيط كاري قلمداد شوند، همانا تاثير مستقيم و نهايي آن ها بر رفتار و عملكرد انسان اپراتور در حال انجام كار ميباشد.) بدين ترتيب قلمروي كلان علم فاكتورهاي انساني متولد شد و مقولاتي از قبيل تاثير تكنولوژي روي سازمان و مديرت واحدهاي صنعتي، نيازهاي خاص سازماني و اداري يك تكنولوژي مخصوص، نقش ساختار سازماني در عملكرد و ايمني يك تكنولوژي، تاثير فرهنگ نهادي و سازماني بر روي كارآيي، كيفيت توليد و ايمني و بالاخره اثرات فرهنگ جامه بر روي كاردهي و عملكرد كل سيستم متشكل از مورد مطالعه قرار گرفت.برچسب ها : آموزش , ارگونومي , اطاق كنترل , ايستگاه هاي كار , ايمني , ايران خودرو , بهينه سازي , تكنولوژي , حواس شنوايي , خطوط صافكاري , دانلود , روش انجام كار , ساختار سازماني , سالن بدنه سازي , صنعت , صنعت خودروسازي , ظرفيت , فاكتورهاي انساني , فرهنگ , كارآيي , كنترل آلودگي صوتي , مهندسي صنايع , پروژه , پژوهش ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه بازاريابي ورزشي در عصر جديد و نقش آن در توسعه ورزش

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
انواع فعاليت‌ها در بازاريابي
بازار ورزشي
اهميت بازاريابي ورزشي
فرآيند بازاريابي ورزشي
ابعاد گوناگون بازاريابي ورزشي
وظايف مديريت بازاريابي ورزشي
تقسيمات بازاريابي ورزشي
تجزيه و تحليل محيط بازاريابي ورزشي
عوامل قابل كنترل و غير قابل كنترل در فرآيند بازاريابي ورزشي
آميخته بازاريابي ورزشي
عوامل موثر بر محيط بازاريابي ورزشي
جديدترين فلسفه بازاريابي
نقش بخش بازاريابي در كيفيت ورزش
بازار رخدادهاي ورزشي
بازاريابي تيم ها و رخدادهاي ورزشي
بازاريابي محصولات از طريق ورزش
ميزباني رخدادهاي ورزشي و كسب درآمد
گرفتن ميزباني جام ملت هاي آسيا 2019، راه دشوار اما ممكن
مشكلات پيش روي گرفتن ميزباني
ورزش درآمد زا ميشود، اگر …
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي ورزشي
تعريف برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي ورزشي
رفتار مصرف كنندگان ورزشي
بازاريابي مبتني بر رابطه با مشتري (مصرف كنندگان ورزشي)
بازاريابي در ورزش بانوان
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات موثر براي بازاريابي موفق
منابع و ماخذ
Sports Marketing in New time
Abstract

چكيده:
امروزه بازاريابان با چالشي سخت مواجه شده اند، چگونه در محيط ابر رقابتي و بازارهاي بسيار بخش بندي شده امروزي اقدام به نوآوري كنند. در اقتصادي مصرف گرا كه بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و اين اقتصاد همچنان در كنار مشترياني به حيات خويش ادامه ميدهند كه هر روز، بيشتر و بيشتر در برابر پيام هاي تبليغات تجاري و بازاريابي سنتي مصونيت پيدا ميكنند. هر چند ويژگي هاي اصلي بازاريابي شامل بخش بندي بازار و تكثير مارك هاي تجاري در بازارهاي آينده آن ها ديده ميشود تا خود مقدمه اي براي سقوط بازاريابي باشد.
در اين مطالعه كه به روش كتابخانه اي و بازنگري كتب و مقالات در اين زمينه طراحي شده است، هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاريابي، اهميت، ابعاد، فرآيندها، آميخته و جديدترين فلسفه بازاريابي، طراحي برنامه ها، منابع درآمدهاي ورزشي، بازاريابي ورزشي زنان و نقش اينترنت در بازاريابي مي باشد.
هر كسي كه درگير ورزش است، بايد خودش را بعنوان بخشي از بازاريابي ورزشي ببيند و تلاش قابل توجهي در جهت ايجاد جاذبه ورزشي داشته باشد. بزرگ ترين وظيفه در حوزه بازاريابي اين است كه هر كس كه داراي نقشي در حيطه بازاريابي است مجاب شده و كساني را كه در جهت موفقيت و بازاريابي واقعي ورزش تلاش ميكنند گرد هم آورند.برچسب ها : اقتصاد , اينترنت , بازار , بازاريابي ورزشي , بازاريابي , برنامه ريزي استراتژيك , تجزيه و تحليل , تربيت بدني , توسعه ورزش , دانلود , طراحي , عصر جديد , فرآيند , فلسفه , كيفيت ورزش , محصولات , مشتريان , مشتري , مصرف كنندگان , مصرف گرا , موفقيت , نوآوري , ورزش , ورزش بانوان , پروژه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه تحصيل دليل در حقوق كيفري

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگيزه انتخاب موضوع واهميت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهاي اصلي
سوالهاي فرعي
گفتار سوم : فرضيه ها
گفتار چهارم : روش تحقيق
گفتار پنجم : معرفي مباحث
مبحث دوم : معاني و مفاهيم
گفتار اول : دليل
گفتار دوم : حقيقت و واقعيت
ديدگاه‌ جامعه‌ شناسي
ديدگاه ارزش‌‌ شناسي
مباني فقهي
ديدگاه قانوني
فصل دوم : تحصيل دليل
مبحث اول : تحصيل دليل در امور حقوقي
مبحث دوم : تحصيل دليل در امور كيفري
مبحث سوم : حدود تحصيل دليل و كشف واقع
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

چكيده:
يكي از مسائل قابل تاًمل در فرآيند دادرسي كيفري تحصيل دليل توسط مقام صلاحيت دار براي كشف واقع و رسيدن به حقيقت است. با توجه به تفكيك مقام تعقيب و تحقيق از مقام رسيدگي كننده در دادگاه ميتوان گفت دادسرا به عنوان اصلي ترين مرجع در تحصيل دليل نقش مهمي را بر عهده دارد. در اين ارتباط موضوع قابل بحث تعيين حدودي براي كشف امر واقع است و تاثيري كه از اين حيث بر دادرسي عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پيدا كردن از مباني چنين امري و ضرورت تاسيس آن در دادرسي كيفري به ما كمك خواهد كرد تا درك صحيحي از روند رسيدگي هاي كيفري در نظام قضايي داشته باشيم.

مقدمه:
سيستم قضايي كشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات ميان افراد، قائل به تفكيك رسيدگي به امور حقوقي و كيفري شده است، بي شك هر يك از اين دو نوع رسيدگي داراي ويژگي ها و خصوصيات خاص خود ميباشند كه البته علت اين امر را ميتوان در منشا و اهداف متفاوت هر يك از اين دو، عنوان كرد.
بنابراين بايد گفت هر يك از اين دو نوع رسيدگي در كيفيت و نحوه تحصيل دليل نيز با هم متفاوت هستند و داراي تشريفات خاصي در رسيدگي ميباشند. البته در اين راه رعايت اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي چه در امور حقوقي وچه در امور كيفري لازم و ضروري است، در امور حقوقي قاضي در حكم داور است و از هر گونه تحصيل دليل منع شده است و اين قاعده درست در جهت همان اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور كيفري تحصيل دليل و كشف واقع و تلاش براي رسيدن به حقيقت مهم ترين تكليف و وظيفه قاضي صادر كننده حكم ميباشد و علت اين تفاوت را ميتوان در منشاء و هدف رسيدگي، يا به عبارت بهتر در موضوعات كيفري و حقوقي و جنبه عمومي و خصوصي آن ها جستجو كرد. بدين ترتيب مسئله مورد بحث ما دراين تحقيق تحصيل دليل و حدود كشف واقع و نقش آن بر دادرسي عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا بايد گفت تحصيل دليل به چه معنا است و اين كه مصداق بارز اعمال تحصيل دليل در امور كيفري در كجاست ؟ و ديگر آن كه كشف واقع چيست و حدود آن تا كجاست ؟ آيا ميتوان گفت قاضي دادگاه براي كشف واقع مجاز به انجام هر اقدامي ميباشد؟ به عبارت بهتر، آيا كشف واقع مجوز هر اقدامي از سوي قاضي دادگاه ميباشد؟ آيا كشف واقع از سوي قاضي تنها بر اساس ادله و مدارك ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي ميباشد، يا اين كه نه قاضي ميتواند حتي براساس دلايل و مداركي كه خارج از ادله ارائه شده توسط طرفين و در حين رسيدگي است نيز كشف واقع نمايد، بر فرض صحيح بودن مورد دوم، آيا اين گونه تحصيل دليل كردن با اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي در تعارض نميباشد؟برچسب ها : اختلافات , ارزش‌‌ شناسي , امور حقوقي , امور كيفري , تحصيل دليل , تعارض , جامعه‌ شناسي , حقوق , حقوق كيفري , دادسرا , دادگاه , دانلود , ديدگاه قانوني , صلاحيت , قاضي , مباني فقهي , نظام قضايي , پروژه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:33 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص در قانون مجازات اسلامي

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
ديه مرد و زن
ديه نفس
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با يكديگر
صراحت آيات قصاص
حيات بودن قصاص
روايات مخالف با روايات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مكان در قصاص و ديه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پيشنهاد حقوقى
پاورقي

چكيده:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده ميباشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملي اند متفاوت مي بيند و تساوى آن ها را نفى مي كند، و در عين حال ديه آن ها را مساوى ميداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل ميگويد:
… هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون
آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند مساوي اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مي فرمايد:
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله
مؤمنان خانه‏ نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهداني كه با مال خود در راه خدا جهاد مي كنند يكسان نمي باشند.
و درباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالي مي كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مي نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مي كرد و در راه اسلام كمك مالي مي نمود چنين مي فرمايد:
… لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير
كساني از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏ اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگ تر از كساني اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.برچسب ها : ارزش معنوى , اسلام , انفاق , تفاوت زن و مرد , جاهل , جهاد , حق زنان , حقوق , حكمت , حيات , دانلود , ديه , ديه نفس , زنان سرپرست خانوار , صراحت , عالم , عدالت , فتح مكه , قانون , قانون مجازات اسلامي , قصاص , مجازات , مقتول , پروژه ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:15 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاه ها

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف ويژه
فرضيات تحقيق
سوال پژوهشي
محدوديت هاي تحقيق
قابل كنترل
خارج از كنترل
واژه ها و اصطلاحات تحقيق
فصل 2 : پيشينه تحقيق
مقدمه
پيشينه تحقيق
فصل 3 : روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
جمعيت نمونه (نمونه آماري)
متغيرهاي تحقيق
متغير وابسته
متغير مداخله گر
مطالعه مقدماتي
فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري
مقدمه
مشخصات آزمودني ها
توصيف سوال هاي اختصاصي پرسش نامه
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
آزمون فرضيه هشتم
آزمون فرضيه نهم
آزمون فرضيه دهم
آزمون فرضيه يازدهم
آزمون فرضيه دوازدهم
فصل 5 : تجزيه و تحليل نتايج تحقيق
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات
خلاصه تحقيق
منابع و مآخذ

فهرست نمودارها:
مربوط به عنوان تماشاچي و ورزشكار
رشته هاي تحصيلي شركت كنندگان
ورودي شركت كنندگان
سن شركت كنندگان
نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات
زمان برگزاري مسابقات
مكان برگزاري مسابقات
تبليغات مسابقات
همكاري برگزار كنندگان مسابقات
جذابيت مسابقات
رضايت مندي از داوري مسابقات
نحوه برخورد برگزاركنندگان
تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات
استقبال از مسابقات
اجراي مسابقات نسبت به سال هاي قبل
سطح برگزاري مسابقات

مقدمه:
سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و ميتواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد.
دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آن ها فراهم كرد.
از طرفي با توجه به نقش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مسابقات ورزشي زمينه اي براي بروز استعدادهاي بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتي خوش براي دانشجويان است.
بنابراين اگر مسئولين برگزاري مسابقات شرايطي را فراهم كنند كه اين مسابقات هرچه باشكوه تر برگزار گردد افراد بطور گسترده تري در صحنه مسابقات ظاهر ميشوند.
در اين پژوهش ميزان رضايت مندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاه ها در دانشگاه فردوسي را ارزيابي كرديم تا نقاط ضعف و قوت برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار دهيم و در آينده برنامه ريزي بهتري ارائه نمائيم.برچسب ها : آمار , اجراي مسابقات , استعداد , اوقات فراغت , برنامه ريزي , برگزاري مسابقات , تبليغات , تجزيه و تحليل , تحقيق , تربيت بدني , تماشاچي , خلاقيت , دانشجويان , دانلود , داوري , رشته هاي تحصيلي , رضايت مندي , روش تحقيق , زمان , زندگي بشر , سلامت , سن , شركت كنندگان , مسابقات , مكان , ورزشكار , وضعيت بدني مطلوب , پروژه , پژوهش ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:14 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

کامآران